Retten til at tro og dyrke sin religion

Posted On jun 29 2016by

Retten til at tro og dyrke sin religionMargrete er medlem af Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe for religions- og trosfrihed samt religiøs tolerance.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.På torsdag den 30. juni lancerer gruppen deres årsrapport for 2015-2016.Her gør de status på friheden til at tro og dyrke sin religion – ikke bare i EU men i hele verden.I årets rapport indgår der 50 landeprofiler.Her fremgår det dels hvilke religioner der er fremtrædende i landene, dels hvilke nationale politikker der har forbindelse til religion.Derudover indeholder rapporten også en række anbefalinger til hvad EU kan gøre for at forbedre forholdene …


Sidste frist: Beskyttelse af whistleblowere

Posted On jun 29 2016by

Sidste frist: Beskyttelse af whistleblowereTorsdag den 30. juni har Kommissionen frist for at fremlægge sit forslag til hvordan EU skal beskytte whistleblowere i europæiske virksomheder og offentlige institutioner.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.De Grønne fremlagde i maj 2016 sit bud på en lov til beskyttelse af de medarbejdere der sætter karriere og nogle gange livet på spil for at få ulovligheder bragt frem til offentlighedens kendskab.Se De Grønnes forslag HERFor yderlig læsning.Informanter er “det vigtigste våben i kampen mod korruption,” siger Transparency International.www.sf.dk/seneste-nytSe den Grønne gruppe i parlamentet her


Stop patent-skattetrick

Posted On jun 29 2016by

Stop patent-skattetrickEt snart meget veldokumenteret hul i EU’s skattelovgivning er muligheden for at slippe for virksomhedsskat hvis virksomheden har forskningsaktiviteter.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Denne ordning kaldes en ”patent-boks”, og den bør afskaffes nu.Formålet med patentboks-ordningen er at selskaber kan investere mere i innovation hvis de skal betale en lavere skat på deres indtjening fra patenter og ophavsrettigheder end på resten af deres aktiviteter..Men som EU’s skattelovgivning er skruet sammen nu, kan virksomhederne flytte rundt på deres indtjening fra forskningen mellem forskellige lande.Forskningsaktiviteterne kan ganske enkelt være fysisk i ét land men konteres i et andet land …


Roundup får et par år ekstra – forhåbentligt ikke flere

Posted On jun 27 2016by

Roundup får et par år ekstra – forhåbentligt ikke flereI ly af Brexit-chokbølgerne fredag mødtes EU’s appelkomite for at afgøre striden om giftstoffet glyphosat derer det aktive stof i Roundup.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Kommissionen havde lagt op til at forlænge godkendelsen af glyphosat i halvandet år indtil EU’s kemikalieagentur, ECHA, vil være færdige med sin undersøgelse af stoffet i 2017.Men der kunne hverken opnås kvalificeret flertal for eller imod Kommissionens forslag.Denne afstemning var absolut sidste chance for medlemsstaterne til at tage stilling til godkendelsen af glyphosat og fjerde gang der blev forsøgt at nå et kompromis.Da …


Farvel til vore britiske venner

Posted On jun 27 2016by

Farvel til vore britiske vennerFredag morgen vågnede vi op til en sørgelig og surrealistisk dag. Det stod klart at lidt over halvdelen af vælgerne havde stemt for at komme ud af EU.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.En uvis skæbne venter Storbritannien – bortset fra at vi med sikkerhed ved at et kæmpe arbejde forestår når landet skal vikles ud af 43 års lovgivning.For selvom det store England har spillet en fremtrædende rolle både på regeringsniveau og i EU-Parlamentet, er det en fælleslovgivning som ikke kan håndteres som var det en skilsmissebodeling (som i øvrigt kan være bister …


Panama-undersøgelsesudvalg kan gå i gang

Posted On jun 23 2016by

Panama-undersøgelsesudvalg kan gå i gangTorsdag d. 23. juni udnævnes medlemmerne af det nye undersøgelsesudvalg der skal undersøge skattesnyd og hvidvaskning i EU.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Europa-Parlamentet var efter de omfattende Panama-afsløringer enige om at lave et særlig undersøgelsesudvalg som skal se på hvor EU’s myndigheder og medlemsstaternes myndigheder har svigtet.EU er allerede efter LuxLeaks i gang med et stort arbejde om at stramme regler og få bedre udveksling af oplysninger mellem myndighederne vedrørende skat.Men Panama-afsløringerne viste os tydeligt at der er stadig meget at tage fat på.Blandt andet ser det ud til at reglerne om hvidvaskning …


Bremain eller Brexit

Posted On jun 23 2016by

Bremain eller BrexitTorsdag den 23. juni stemmer briterne om de vil forblive en del af EU eller ej – og det vil være godt for både Storbritannien, de andre EU-lande og EU som institution omsider at få en afklaring så vi ved hvad vi har at forholde os til fremover.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.De Grønne, også de engelske som oprindeligt var EU-modstandere, arbejder på at briterne forbliver medlem af EU.Uanset hvad resultatet bliver, venter der lange, seje forhandlinger for især EU-Kommissionen og Storbritanniens regering.Hvis briterne forbliver har de stillet en række særkrav hvoraf flere kan gå …


Lighed i praksis

Posted On jun 21 2016by

Lighed i praksisHvordan går det med lighed og antidiskrimination i EU’s medlemsstater?Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Tirsdag den 21. juni giver Parlamentets arbejdsmarkedsudvalg sin mening til kende om loven om lighed på arbejdsmarkedet som blev vedtaget i 2000.Parlamentet vil evaluere hvordan det går med at implementere reglerne for ligebehandling via en egeninitiativrapport.Selvom EU-loven har været på plads i 16 år kræver det jo regeringernes samarbejde hvis vi reelt skal få ligebehandling i praksis.De Grønne er godt tilfredse med evalueringsrapporten og håber den vil blive grundlaget for mere ligestilling – også for fx homoseksuelle og transkønnede.For yderlig læsning.Parlamentets …


Stort potentiale for vedvarende energi til opvarmning og køling

Posted On jun 21 2016by

Stort potentiale for vedvarende energi til opvarmning og kølingOpvarmning og nedkøling af bygninger står for en markant del af vores samlede energiforbrug.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Her er meget at hente i omstillingen til vedvarende energi. Mere end 75 pct. af den opvarmning og køling vi bruger, kommer fra fossile brændstoffer, særligt gas.EU skal derfor have en samlet strategi med målsætninger for hvordan vi kommer videre og udnytter det store potentiale for at skifte spor i varme- og kølesektoren.Også her er biomasse en udfordring. Af den vedvarende energi som anvendes til opvarmning, står biomasse for 90 pct!Derfor …


Klager over solenergiordninger

Posted On jun 21 2016by

Klager over solenergiordningerBorgerklageudvalget har modtaget en række klager om solenergi inden for EU’s politiske ramme for vedvarende energi.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Klagerne er især kommet fra Spanien men lande som Italien, Tyskland og Belgien har også været godt med.Klagerne drejer sig om risikoen ved støttesystemerne for vedvarende energi og muligheden for at være selvforsynende.Derfor har udvalget bedt parlamentets forskningsenhed lave en undersøgelse af klagerne og at anbefale indsatsområder.På tirsdag den 21. juni bliver rapporten præsenteret for Borgerklageudvalget.For yderlig læsning.Udvalget for borgerklagerwww.sf.dk/seneste-nytSe den Grønne gruppe i parlamentet her


Sikkerhedstjek ved EU’s ydre grænser

Posted On jun 21 2016by

Sikkerhedstjek ved EU’s ydre grænserTirsdag den 21. juni stemmer Parlamentets Borgerrettighedsudvalg (LIBE) om førstebehandlingen af en lov om sikkerhedstjek af EU-borgere ved EU’s ydre grænser.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.I dag pastjekkes vi EU-borgere som hovedregel når vi rejser ind i EU, og vi skal kun undergå en grundigere kontrol hvis fx sikkerhedspersonalet i lufthavne finder det nødvendigt.Formålet med den nye lov er bl.a. at alle EU-borgere skal underlægges et grundigt tjek ved grænsen.De Grønne vil gerne opbløde forslaget så grænsemyndighederne kan tjekke os når det skønnes nødvendigt men ikke hver gang – ‘hver gang’ er for …


Terrorbekæmpelse for enhver pris?

Posted On jun 21 2016by

Terrorbekæmpelse for enhver pris?Borgerrettighedsudvalg (LIBE) stemmer tirsdag den 21. juni om førstebehandlingen af en lov om terrorbekæmpelse.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Loven er meget kontroversiel idet den fx kriminaliserer hvad der defineres som “terror-turisme” – dvs. at rejse væk fra EU for at hjælpe terrorister med at begå deres kriminelle handlinger.Med denne og flere andre lovartikler bliver bevisbyrden vendt om så man formodes skyldig ved afrejse til en destination hvor man kan hjælpe terrorister, fremfor at anklageren skal bevise at man har begået noget ulovligt.Den omvendte bevisbyrde er meget problematisk i et almindeligt retssamfund hvor man som …


Bæredygtighedskriterier for biomasse

Posted On jun 21 2016by

Bæredygtighedskriterier for biomasseTirsdag d. 21. juni kommer EU-Kommissionen til Miljøudvalget for at diskutere de længe ventede bæredygtighedskriterier for biomasse.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Biomasse er den mest anvendte ”vedvarende” energikilde i Europa i dag.Men biomasse er ikke en udtømmelig eller vedvarende ressource. Brugen af biomasse er kun bæredygtig hvis vi sikrer at den mænge kulstof vi brænder af, kommer tilbage i kredsløbet igen.Det vil betyder kort sagt at samme mænge træ, halm mv. som vi forbruger til energi og varme, skal plantes igen for at dække CO2-regnskabet.Det kan være svært at holde styr på, særligt når EU …


Offentlig høring om åbenhed i EU’s institutioner

Posted On jun 21 2016by

Offentlig høring om åbenhed i EU’s institutionerPå tirsdag den 21. juni afholder Borgerklageudvalget en offentlig høring om åbenhed og fri adgang til information og dokumenter fra EU-institutionerne.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Miljørelaterede emner kommer til at være omdrejningspunktet for høringen.Til høringen vil både forskere, repræsentanter fra civilsamfundet og folk fra EU-institutionerne deltage.De vil dels give deres syn på hvilket juridisk grundlag der er for at sikre åbenhed, dels hvordan det går når lovene bliver implementeret i praksis.I EU-institutionernes arbejde vil det altid være et dilemma at finde balancen mellem åbenhed på den ene side og fortrolighed på …


Den europæiske ombudsmands årsrapport

Posted On jun 20 2016by

Den europæiske ombudsmands årsrapportHvert år laver den europæiske ombudsmand en årsrapport.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Mandag den 20. juni vil den nuværende ombudsmand Emily O’Reilly præsentere årsrapporten for 2015 for Europa-Parlamentets Borgerklageudvalg (Udvalget for Andragender).Borgerklageudvalget tager sig af sager fra borgere om overtrædelse af deres rettigheder på mange forskellige områder hvor EU-lovgivningen gælder.Den europæiske ombudsmand undersøger derimod klager over dårlig eller direkte forkert forvaltning i de europæiske institutioner.I rapporten tager hun bl.a. temperaturen på institutionernes åbenhed i lovgivningsprocessen og ift. den generelle indflydelse fra lobbyister.Borgerklageudvalget er det udvalg som ombudsmanden sorterer under, og udvalget vedtager hvert år …


Adfærdskodeks på de sociale medier

Posted On jun 17 2016by

Adfærdskodeks på de sociale medierUlovlig Hate Speech Online Tilskyndelse til, racisme, fremmedhad og antisemitisme er et gråzoneområde. Det er ulovligt, at tilskynde andre til ulovligheder, men hvornår er online Hate Speech ulovlig?Dømt ulovligt Nemt er det ikke, for Hate Speech er vel først ulovligt når det er vuderet af en dommer og dømt ulovligt, – det vender jeg tilbage til senere med et eksempel.Jødiske Kongres Den Europæiske Jødiske Kongres (EJC) støtter op bag Europa-Kommissionens nye adfærdskodeks, som er indgået med de store online virksomheder Facebook, Twitter og Google, for at bekæmpe ulovlig Hate Speech Online.Udtaelse af formand for EJC “Dette er en …


Officielt amerikansk besøg i Grønland

Posted On jun 16 2016by

Officielt amerikansk besøg i Grønland Udenrigsminister John Kerry ankommer til Ilulissat, fredag, som led i et officielt besøg, arrangeret af Naalakkersuisut og den danske regering.Officielt besøg John Kerry er dagen inden besøget i Danmark, hvor han mødes med statsminister Lars Løkke Rasmussen og udenrigsminister Kristian Jensen.Fredag Derefter tager udenrigsminister Kristian Jensen og naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq (S), med til Ilulissat, fredag.Klimaforandringer Besøget i Grønland kommer til at finde sted i Ilulissat, og har særligt fokus på klimaforandringer og de udfordringer, som klimaforandringerne stiller Grønland overfor.Drøftelser Derudover forventes de politiske drøftelser at komme ind på USA’s formandskabsprogram i Arktisk Råd. Forsvarssamarbejdet med …


Slut med hormonforstyrrende stoffer

Posted On jun 16 2016by

Slut med hormonforstyrrende stofferEfter massivt pres fra de især de Grønne i Europa-Parlamentet vil sundhedskommissær Andriukaitis torsdag den 16. juni fremlægge sine planer om en definition på hvad der gør et stof hormonforstyrrende.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Margrete og resten af Den Grønne Gruppe står klar med skarpe spørgsmål hvis kommissæren ikke kommer med et forslag der omfatter langt størstedelen af de farlige stoffer.Parlamentet vedtog en resolution onsdag den 8. juni med stort flertal om de farlige stoffer for at lægge pres på Kommissionen.Kommissionen har siden 2013 brudt med EU’s egen lovgivning (og dermed traktaten) ved ikke …


Stor debat om cirkulær økonomi

Posted On jun 15 2016by

Stor debat om cirkulær økonomiEfter at Kommissionen har holdt affaldslovgivningen tilbage i et helt år, er processen nu i gang igen.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Onsdag d. 15. er første store debat i miljøudvalget om de nye forslag til EU’s affaldsdirektiver.Den vigtigste prioritering for Den Grønne Gruppe er at få bindende mål for at reduktion af affaldsmængden i EU – lidt ligesom vi har bindende mål for at reducere energiforbruget.Dette er der heldigvis også flertal for i Europa-Parlamentet.Parlamentet har tidligere stået sammen om at kræve bindende mål for reduktion af affald i 2025 med et særskilt mål …


Åse Clausen Bjerg, Hende med gips-armen…

Posted On jun 14 2016by

Åse Clausen Bjerg, Hende med gips-armen…En lidt pinlig erkendelse Jeg er ked af at sige, at i den tid, jeg jar været handikappet og har været nødt til at køre med bussen flere gange om dagene, at i at man ikke kan holde fast i bussen og få kortet op af pungen med en hånd.Grove og uforstående I begyndelsen var det kvinder, der var grove og uforstående over for problemet, senere kom mændene med. Det lød på retorikken, at de havde talt sammen: “Hende med gips-armen…”,En tilståelse Det værste er dog, at jeg må tilstå, at udlændingene stort set i …


Siden sidst: Udlicitering af flygtningeansvaret

Posted On jun 14 2016by

Siden sidst: Udlicitering af flygtningeansvaretTirsdag den 7. juni kom Kommissionen med sit længe ventede forslag om lovlig indrejse eller immigration til EU, herunder et visum for højtuddannede migranter, EU’s blue-card.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Kommissionen kom også med en såkaldt ’partnerskabsramme’ for EU’s samarbejde med tredjelande.Den Grønne Gruppe er meget kritiske overfor EU-Tyrkietaftalen som outsoucer alt ansvar for flygtninge til EU til Tyrkiet – herunder ansvaret for at beskytte flygtningenes rettigheder.Det var derfor med stor skepsis at gruppen tog imod lovforslaget som risikerer at gøre EU-Tyrkiet aftalen til en fast skabelon for hvordan EU fremover laver aftaler …


Afstemning om energimærkning

Posted On jun 13 2016by

Afstemning om energimærkningTirsdag d. 14. juni stemmer Europa-Parlamentets energiudvalg om ny energimærkningslovgivning.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Produkter som vaskemaskiner, køleskabe, støvsugere og køkkenredskaber HAR i dag et energimærke som viser hvor effektive produkterne er.Men dagens mærkningskrav er ikke helt på niveau med forbedringerne af teknologien, og vi skal derfor have ryddet ud i kategorierne som FX A+++.Tiden er inde til at hæve barRen og sætte nye krav til hvilke produkter der kan bære hhv. G til A-mærke.Forhåbentligt bliver der også flertal for at lave en samlet database over produkterne så man let kan sammenligne dem der er …


Hormonforstyrrende stoffer – forbrugerne skal kunne vide sig sikre

Posted On jun 9 2016by

Hormonforstyrrende stoffer – forbrugerne skal kunne vide sig sikreDen Grønne Gruppe har sammen med Socialdemokraterne sat hormonforstyrrende stoffer på dagsordenen til det kommende plenarsession for at presse Kommissionen til omsider at gøre noget ved problemet.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Kommissionen har allerede i 2013 skullet være klar med en definition på hormonforstyrrende stoffer, men efter pres fra igen og igen udskudt kemikalielobbyen opgaven endda siddet en dom fra EU-domstolen om traktatbrud overhørig.Den Grønne Gruppe og Socialdemokraterne giver dog ikke op.Resolutionen skal til afstemning torsdag den 9. Juni.For yderlig læsning.www.sf.dk/seneste-nytSe den Grønne gruppe i parlamentet her


Event: Er kopivarer en god idé?

Posted On jun 8 2016by

Event: Er kopivarer en god idé? I anledning af Verdens Anti-Piratkopieringsdag 8. juni 2016 sætter, Forbruger Europa, fokus på problemer forbundet med kopivarer.Forbruger Europas nyhedsbrev rummer en række eksempler og gode råd ved nethandel og på ferierejser.– Engang var det luksusvarer som tasker, ure og solbriller, der blev ulovligt kopieret.I dag forfalskes alle typer af produkter: Kosmetik, legetøj, madvarer, lægemidler, elektronik, reservedele til biler osv. Skriver man på deres netmedie hvor man også linker til en folder / en pdf-fil.Folderen beskriver en række problemer relateret til kopivarer.De hyppigste er nok, falske kosmetikprodukter og falsk mærkevarertøj, men også falske elektronikprodukter er …