Forbrugerne i centrum af energiunionen

Posted On maj 25 2016by

Forbrugerne i centrum af energiunionenPå denne uges plenar er hovedfokus at sætte forbrugerne i centrum af energi-unionen.To ting skal diskuteres: Hvordan kan vi få energi-markedet til at tjene forbrugeren bedst? Og hvordan takler vi energifattigdom i EU?Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Med EU’s energiunion skal vi sikre at forbrugerne har en stabil og effektiv energiforsyning til en overkommelig pris samt adgang til energieffektive produkter, bygninger og serviceydelser.Det er en del af fremtidens energimarked at det er muligt for forbrugerne selv at producere, lagre og sælge vedvarende energi enten individuelt eller i fx ejerforeningen og at give forbrugeren …


e-ID i hele EU

Posted On maj 25 2016by

e-ID i hele EUOnsdag den 25. maj er der miniplenar i Parlamentet i Bruxelles, og her skal Kommissionen rapportere til medlemmerne om et nyt lovforslag om fælles e-identifikation af EU-borgere.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Med lovforslaget vil Kommissionen sikre at både borgere, offentlige myndigheder og virksomheder kan handle og bevæge sig sikkert online.I en digital tidsalder er det afgørende at fx offentlige ydelser leveres til den rigtige person og at borgere har vished om at deres personlige oplysninger ikke kan kopieres og at deres ID ikke kan misbruges.For virksomheder og forbrugere er det også afgørende for online …


Fejring af den slaviske kultur og alfabet

Posted On maj 24 2016by

Fejring af den slaviske kultur og alfabet Margrete er offentlig biblioteksambassadør. Derfor deltager hun på tirsdag den 24. maj i konferencen ”Litterær arv – fra bogstav til digitalt bibliotek” i anledning af mærkedagen for den slaviske kultur og alfabet i Bulgarien.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Det slaviske alfabet er og har været vigtigt ikke bare for Bulgarien men også for de øvrige slaviske folkeslag.Til konferencen bliver der også sat fokus på hvordan man både nationalt og på europæisk plan kan promovere offentlige biblioteker så både almindelige mennesker og de offentlige institutioner opdager vigtigheden af gode offentlige biblioteker …


Implementering af EU’s affaldslovgivning

Posted On maj 24 2016by

Implementering af EU’s affaldslovgivning Tirsdag den 24. februar kommer repræsentanter fra EU-Kommissionen til parlamentets miljøudvalg for at gøre rede for hvordan det går med EU’s affaldslovgivning.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.EU er pt. i gang med at lave ny affaldslovgivning, og det er derfor vigtigt at der er åbenhed om hvilke huller og mangler er i den eksisterende lovgivning og hvordan de forskellige lande griber opgaven an.I år trådte EU’s plastikpose-direktiv i kraft – en lov som Margrete på vegne af parlamentet fik forhandlet på plads med Rådet (regeringerne) selvom Kommissionen prøvede at stoppe os evt. ved …


En EU-strategi for opvarmning og kølesektoren

Posted On maj 24 2016by

En EU-strategi for opvarmning og kølesektorenHalvdelen af EU’s energiforbrug går til opvarmning og afkøling af bygninger og til opvarmning og afkøling i industrien.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.EU skal derfor have en sammenhængende strategi for på området med mål for sektoren som hjælper os til at nå EU’s klima- og energimålsætninger.Strategien skal fokusere på at begrænse tab af energi fra bygninger og at effektivisere varme og kølesystemer både til gavn for energiregningen og for CO2-regnskabet.Strategien skal også fokusere på energieffektivitet i industriprocesser.Meget kan løses ved at lave integrerede processer så fx overskudsvarme fra et system kan bruges …


Stop kampflykøbet – det er nu det gælder

Posted On maj 24 2016by

Stop kampflykøbet – det er nu det gælder I disse dage lægger partierne fra SF til Dansk Folkeparti sidste hånd på forhandlingerne om milliardindkøb af nye kampfly. Så det er nu, vi skal sige fra.Skriver Enhedslisten i en pressemeddelse – og fortsætter.Det er danmarkshistoriens største våbenhandel, som vil påvirke vores økonomi og udenrigspolitik i årevis. Og det er et indkøb, som størstedelen af befolkningen er imod.Nej til flere angrebskrige Regeringen har indstillet til forligskredsen bag kampflykøbet, at Danmark bør købe 27 kampfly af mærket Joint Strike Fighter F-35.Det er et kampfly, der både er hundedyrt og behæftet med fejl. Det er …


Hjælp til nærområderne og Daesh på dagsordenen

Posted On maj 23 2016by

Hjælp til nærområderne og Daesh på dagsordenenMandag den 23. maj diskuterer EU’s udenrigsministre flygtningekrisen med fokus på samarbejde med tredjelande. Ministrene vil styrke hjælpen til nærområderne og styke samarbejdet med tredjelande.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Det er dels for at kunne gøre noget ved de grundlæggende årsager til at mennesker må flygte, men også for her og nu at mindske flygtningestrømmen til Europa.Ministrene vil derfor evaluere den kritisable og ret kritiserede Tyrkiet-aftale og Afrikafonden som giver 750 mio. euro til forskellige kriseramteområder bl.a. i Sahelregionen.Hjælpen til nærområderne og til områder hvorfra der kommer og vil komme flygtninge, …


Indpakning af mad

Posted On maj 23 2016by

Indpakning af madMandag fortæller udvalgsordføreren for en ny lov om indpakning af mad, maskiner til fremstilling af mad og køkkenmaskiner mv. – de såkaldte fødevarekontaktmaterialer – Parlamentets Miljøudvalg om lovforhandlingerne.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.De materialer der er tilladte til indpaking af vores mad har både betydning for sundhed og miljø.Fødevarekontaktmaterialer var senest et stort debatemne i Danmark da Forbrugerrådet i oktober 2015 kunne afsløre at der var kræftfremkaldende og hormonforstyrrende stoffer i mange pizzabakker.For yderlig læsning.www.sf.dk/seneste-nytSe den Grønne gruppe i parlamentet herParlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)


Medicinsk in vitro udstyr til diagnosticering

Posted On maj 23 2016by

Medicinsk in vitro udstyr til diagnosticeringMandag den 23. maj rapporterer udvalgsordføreren for en ny lov om medicinsk in vitro diagnoseudstyr (al medicinsk udstyr der bruges udenfor kroppen til at stille diagnoser) til Miljøudvalget om udviklingen i forhandlingerne med Rådet (sundhedsministrene).Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Margrete er De Grønnes ordfører for den meget tekniske lov som snart er ved at være færdigforhandlet.Forhandlingerne har været hårde, men et fornuftigt kompromis som også de Grønne kan være tilfredse med, er ved at være på plads.For yderlig læsning.www.sf.dk/seneste-nytSe den Grønne gruppe i parlamentet herParlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)


Verdens første grønne præsident

Posted On maj 23 2016by

Verdens første grønne præsidentMandag aften stod det klart at tidligere grøn partileder, Alexander Van der Bellen, blev Østrigs nye præsident.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Valget stod ekstremt tæt mod højreekstreme Norbert Hofer med 50,3% mod 49,7% af stemmerne til Van der Bellen.Det tætte valgresultat og den ekstreme modkandidat viser at det er et splittet Østrig Van der Bellen skal stå i spidsen for.Men hans fortid og erfaring viser at han har evnerne til at føre de splittede parter nærmere hinanden.Den Grønne sejr bliver fejret på Margretes kontor og hos resten af de Grønne i Europa-Parlamentet.For yderlig læsning.www.sf.dk/seneste-nytSe …


Roundup får 9 år mere

Posted On maj 19 2016by

Roundup får 9 år mereTorsdag d. 19. maj afgør EU-landene om sprøjtegiften Roundup skal godkendes til brug på markerne i Europa i endnu 9 år.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Normalt løber en godkendelse af kemiske stoffer 15 år ad gangen, og den nuværende godkendelse af Roundup slutter i juni.Efter at WHO har peget på at Roundup muligvis er kræftfremkaldende, har der været stor modstand mod stoffet fra flere EU-lande, og beslutningen om at forny godkendelsen har derfor været udskudt.Parlamentet var meget tæt på at få flertal mod en ny godkendelse, og Kommissionen har nu fremlagt et forslag …


Forretningshemmeligheder i smug

Posted On maj 19 2016by

Forretningshemmeligheder i smugTorsdag den 19. maj vedtager EU’s justitsministre, heriblandt Søren Pind, en meget problematisk – og af en række vigtige NGOer stærkt kritiseret – lov der skal gøre det lettere for virksomheder at holde forretningshemmeligheder for sig selv.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Formålet med loven var muligvis god nok.Men definitionen af handelshemmeligheder er endt med at blive så bred at whistleblowere, forskere og journalister fremover selv vil skulle bevise at de ikke gør noget ulovligt når de afslører dokumenter i offentlighedens interesse, fx om korruption, skattefusk eller regnskabsrod.Flere skandaler der blev afsløret af whistleblowere de sidste …


Sådan går det med EU’s flygtningeindsats

Posted On maj 18 2016by

Sådan går det med EU’s flygtningeindsatsOnsdag den 18. maj fremlægger Europa-Kommissionen sin tredje rapport om hvordan det går med at omfordele og genbosætte de flygtninge der er kommet til EU-landene under flygtningekrisen..Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Indtil nu har medlemslandene arbejdet umådelig langsomt med at tage imod (ganske få) flygtninge.Da Kommissionen udgav sin anden rapport i april 2016, var kun 5.677 ud af de aftalte 22.504 personer genbosat.Fra marts til april blev kun 208 personer flyttet fra et EU-land til et andet.Kommissionen og Parlamentet, herunder De Grønne, er generelt meget utilfredse med EU-regeringernes manglende handlekraft i denne …


Hjælp til den tyrkiske opposition

Posted On maj 17 2016by

Hjælp til den tyrkiske oppositionTirsdag den 17. maj holder det det tyrkiske parlament første gang ud af to om et nyt lovforslag der løfter den parlamentariske immunitet for 129 tyrkiske parlamentsmedlemmer af det pro-kurdiske oppositionsparti, HDP..Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Præsident Recep Tayyip Erdogan ønsker at kunne retsforfølge HDP medlemmer idet han hævder at de har relationer til det ulovlige kurdiske arbejderparti, PKK, der kæmper for kurdisk selvstændighed.Margrete og en række andre medlemmer af Europa-Parlamentet gik i sidste uge sammen om et fælles brev til det tyrkiske parlament for at overbevise dem om at stemme imod lovforslaget.Afstemningen …


Menneskehandel

Posted On maj 11 2016by

Menneskehandel Menneskehandel er en grum kriminalitet, organiseret og grænseoverskridende.Den rammer mange forskellige områder – grundlæggende rettigheder, sundhed, socialt liv, økonomi og retsbeskyttelse.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Tilbage i 2011 blev et EU-direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af især kvinder vedtaget.Dette direktiv retter sig først og fremmest mod krænkelsen offeret med særligt fokus på seksuel udnyttelse, ikke kun af kvinder men også børn.Problemet er imidlertid medlemsstaternes implementering.Direktivet skulle være omsat til national lov den 6. april 2013.Kommissionen forpligtede sig nemlig til at præsentere to implementeringsrapporter – en i april 2015 og en i april …


Forbedrede barselsforhold i EU

Posted On maj 11 2016by

Forbedrede barselsforhold i EU Torsdag den 12. maj stemmer parlamentarikerne om en initiativrapport om barsel i EU fra Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL).Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Rapporten sender et klart budskab til Kommissionen og medlemsstaterne om at gøre mere både i forhold til at implementere og til at videreudvikle EU’s rammelovgivning på barselsområdet.Særligt lægger rapporten vægt på at sikre passende økonomisk kompensation for forældre som tager barsel og at støtte dem når de skal tilbage på arbejdsmarkedet.Generelt opmuntrer rapporten fædre til at tage barselsorlov og opgaver i familielivet på lige fod med mødrene.På …


Udveksling af skatteoplysninger

Posted On maj 11 2016by

Udveksling af skatteoplysninger Torsdag stemmer Parlamentet om et nyt direktiv som forpligter multinationale selskaber til at oplyse om deres aktiviteter og skatteforhold i de forskellige EU-lande..Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Det er skattemyndighederne i det land hvor selskabet har hovedkvarter, der skal have oplysningerne, og skattemyndighederne skal herefter give oplysningerne videre til myndighederne i alle andre EU-lande.Hvis ikke det multinationale selskab har hovedkvarter i EU, er det den største afdeling i EU der skal lave rapporten over virksomhedens aktiviteter.Dette var der i hvert fald flertal for i parlamentets økonomiudvalg, så forhåbentligt vil et flertal af hele Parlamentet …


Demonstrationer i mere end 70 byer

Posted On maj 11 2016by

Kom til velfærdsdemonstration i morgenI morgen demonstrerer hele landet mod regeringens milliardnedskæringer på velfærden i kommunerne. Nedskæringerne vil føre til fyringer af offentligt ansatte og betyde mindre tryghed for vores børn, ældre, syge og udsatte.Skriver Enhedslisten i en pressemeddelelse – og fortsætter Det vil vi i Enhedslisten ikke finde os i. Og i morgen viser vi sammen med fagforeninger, forældreorganisationer, brugerorganisationer og adskillige andre, at vi er mange, der ikke vil acceptere nedskæringer på vores fælles velfærd.Demonstrationer i mere end 70 byerI mere end 70 kommuner er der arrangereret demonstrationer. Tusindvis af mennesker mødes foran rådhuse, på torve og pladser for at vise …


Ny asylpolitik

Posted On maj 11 2016by

Ny asylpolitik Kommissionen har langt om længe foreslået en ny asylpolitik – et nyt Dublinsystem – til at fordele flygtninge der kommer til EU. Kommissionen diskuterer forslaget med Parlamentet onsdag 11. Maj i Strasbourg.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Det nuværende asylsystem er blandt årsagerne til flygtningekrisen i EU hvor især Grækenland er ved at bryde sammen under flygtningepresset, mens mange EU-lande ikke har modtaget flere flygtninge end tidligere trods væksten i antal fra Syrienkrigen. Det nye Dublinforslag har både positive og negative elementer. Et positivt er at det giver en tvungen omfordeling fra DE lande der overstrømmes af mennesker …


Nyt EUROPOL på trapperne

Posted On maj 10 2016by

Nyt EUROPOL på trapperne Onsdag den 11. maj stemmer Parlamentet om de nye rammer for EU’s politisamarbejder, EUROPOL.Siden Lissabontraktaten trådte i kraft i december 2009, har EUROPOL skullet flyttes fra det mellemstatslige til EU’s fælleslovgivning og altså have et nyt retsligt grundlag.Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.I 2013 fremlagde Kommissionen derfor et nyt lovforslag. Mens mellemstatslige aftaler er mellem regeringer, uden demokratisk kontrol og åbenhed, er EU’s fælleslovgivning under demokratisk kontrol – og ikke kun i lovgivningsfasen – både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter har hånd i hanke med Europols arbejde og med den begrænsning, fx regler for udveksling …


Israel ødelægger EU-finansierede projekter

Posted On maj 9 2016by

Israel ødelægger EU-finansierede projekter Situationen på Vestbredden er på vej fra slem til værre!Bare i de første måneder af 2016 er flere palæstinensiske foretagender blevet ødelagt end i hele 2015!Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.Ødelæggelserne betyder flere hjemløse palæstinensiske familier og endnu flere bosættelser i område C.Ødelæggelserne omfatter i tiltagende grad projekter finansieret af EU direkte eller EU’s medlemslande. Alligevel har EU været nærmest tavs over for Israels hærgen der i øvrigt er direkte ulovlig i henhold til international lov.Derfor har Margrete og en række andre parlamentarikere fra Den Grønne Gruppe taget initiativ til at bede EU’s udenrigschef Federica …


DI og CO-industri foreslår fælles plan for flere produktionsjob

Posted On maj 9 2016by

DI og CO-industri foreslår fælles plan for flere produktionsjob Pressemeddelelse fra Ritzau Info / Dansk Metal.Statsministeren bør sætte sig i spidsen for, at danske virksomheder og deres medarbejdere får bedre muligheder for at skabe vækst i Danmark. Det mener lønmodtagerne i CO-industri og erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.Organisationerne præsenterer i dag deres fælles bud på, hvordan politikerne gennem ikke mindst digitalisering og brug af ny teknologi kan bane vejen for endnu flere produktionsarbejdspladser i virksomheder over hele landet.Parterne opfordrer blandt andet regeringen og resten af Folketinget til at investere 1,2 mia. kr. mere i teknisk forskning i 2017, prioritere penge til at …


Schumanerklæringen – 9. maj 1950

Posted On maj 9 2016by

Schumanerklæringen – 9. maj 1950Schumanerklæringen blev præsenteret af den franske udenrigsminister, Robert Schuman, den 9. maj 1950. Den indeholdt et forslag om oprettelse af et europæisk kul- og stålfællesskab, hvor medlemmerne skulle være fælles om fremstillingen af kul og stål.Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) (stiftende medlemmer: Frankrig, Vesttyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxembourg) var den første i en række af overnationale europæiske institutioner, der i sidste ende skulle blive “Den Europæiske Union”, som vi kender den i dag. For yderlig læsningGrundlæggerne af EUSchumanerklæringen – 9. maj 1950Dansk Folkeparti i EU-parlamentetEU’s Historie


Lotto-økonomi i Dansk Folkeparti

Posted On maj 8 2016by

Lotto-økonomi i Dansk Folkeparti Millioner på spilDet er ikke kun indflydelse, du giver et parti, når du afgiver din stemme, sætter et kryds på valgsedlen, det udløser også et kontant tilskud, som de danske partier modtager fra staten hvert år frem til næste valg, det viser en opgørelse fra Indenrigsministeriet,Der er over 400 mio. kroner i puljenBeløbet, partierne modtager, er støt stigende. I 2014 blev der ifølge Indenrigsministeriet udbetalt 30 kroner for hver stemme partierne modtog ved folketingsvalget den 15. september 2011; Samlet set modtog de ni partier 106 millioner kroner i partistøtte. Dansk Folkeparti:Ved folketingsvalget I 2007 fik Dansk Folkeparti 479.523 …