Harmonisering af reglerne for organisk gødning

Posted On feb 28 2017 by

Harmonisering af reglerne for organisk gødning Tirsdag diskuterede miljøudvalget hvordan de såkaldte CE-mærkede gødningsprodukter skal gøres tilgængelige på det indre marked. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Betingelserne for gødning blev harmoniseret i 2003, men dækker kun den såkaldte konventionelle uorganiske gødning, fremstillet enten kemisk eller udvundet vedminedrift. Det er en energikrævende og CO2-intensiv fremstillingsmetode der ikke understøtter en cirkulær økonomi. Forordningen fra 2003 dækker imidlertid kun halvdelen af gødningsprodukterne på markedet, ikke de organiske som animalske eller vegetabilske biprodukter fra landbruget eller genbrugt bioaffald fra fødevareproduktion. Miljøudvalget diskuterede den udtalelse de skal videresende til Udvalget for …


Bedre implementering af miljølovgivning

Posted On feb 28 2017 by

Bedre implementering af miljølovgivning Mandag mødte miljøudvalget Kommissionen til en diskussion om status på implementering af EU’s miljølovgivning og hvordan den forbedres. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter I begyndelsen af februar fremlagde kommissionen en statusrapport for hvert medlemsland, hvor implementeringen af miljølovgivningen bliver vurderet. Danmarks største problem er belastningen af naturen på grund af de intensive landbrug: 60% af landets arealer er under plov. Især fremhæves den alt for høje belastning fra pesticider og næringsstoffer – den skal ned. Derudover lægger rapporten vægt på nødvendigheden af at luftkvaliteten, særligt i byerne, forbedres. Men vi får ros …


Diesel-Gate på dagsordenen i PETI

Posted On feb 28 2017 by

Diesel-Gate på dagsordenen i PETI Tirsdag mødes også Udvalget for Andragender (eller altså udvalget for borgerklager). På dagsordenen er b.la. to klager over Dieselgate. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Den ene drejer sig om bilproducenternes tilladelse til at have forskellige udslip målt på fabrikken og på vejen. Sagen er blevet dækket af EU’s Real Driving Emissions Scheme som har sat sig som mål at få nedbragt forskellen på de to målinger til maksimalt 50 % i 2020. Den anden klage er over EU institutionernes svagheder når det kommer til at måle det samlede udslip fra biler, …


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!