EU’s fremtid

Posted On mar 14 2017 by

EU’s fremtid Onsdag morgen skal Parlamentet diskutere Europas fremtid på baggrund af ministermødet 9-10 marts og op til Romtraktatens 60 års dag 25. marts. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Juncker-Kommissionens hvidbog udgivet 1. marts fremlægger 5 forskellige scenarier for Europas fremtid efter BREXIT der vil blive et hovedemne. Mest opmærksomhed får sandsynligvis scenarie 3 der peger på ’EU i flere hastigheder’ og scenarie 5 med større integration mellem landene og deres institutioner og større vægt på den fælles beslutningsproces. De Grønne er store fortalere for scenarie 5 der vil sikre mere demokrati, mere gennemsigtighed i lovgivningsarbejdet …


Ingen kviksølv i tandfyldninger hos børn, gravide og ammende

Posted On mar 14 2017 by

Ingen kviksølv i tandfyldninger hos børn, gravide og ammende I dag, tirsdag, stemmes der om den nye lov om kviksølv. Kviksølv er en trussel imod folkesundhed og miljø og er svært at håndtere på grund af dets flydende form ved stuetemperatur. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Parlamentet går væsentligt længere end kommissionens oprindelige forslag og fremrykker blandt andet kravene til udfasning af kviksølv i tandfyldninger (amalgam). Her foreslås det at kviksølv til børn, gravide og ammende mødre udfases inden for et år. Derudover strammes kravene til eksport, affaldshåndtering og industriel produktion. For yderlig læsning www.sf.dk/seneste-nyt Se …


Mere genbrug, mindre madspild og mindre affald i havet

Posted On mar 14 2017 by

Mere genbrug, mindre madspild og mindre affald i havet I dag, tirsdag, debatteres og stemmes der om cirkulær økonomi-pakken. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Pakken består af seks direktiver om genanvendelse af materialer samt reduktion af affaldsmængden.     Miljøudvalgets forslag går langt videre end kommissionens og skærper blandt andet kravene til genanvendelse fra 65% til 70% samt pålægger medlemslandene at sætte bindende mål for madspild og for affald i havmiljøet. Der er mange grønne fingeraftryk det endelige forslag, men det savner tilstrækkelig fokus på affaldsforebyggelse som ellers er øverst i EU´s ’affaldspyramide’ som den absolut …