Naturdirektivernes fremtid til debat

Posted On mar 21 2017 by

Naturdirektivernes fremtid til debat Tirsdag kommer Kommissionen til miljøudvalget igen for at diskutere fremtiden for fugle- og habitatdirektiverne. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Da Kommissionen i 2015 fremlagde sit såkaldte REFIT program der gennemgår lovgivningen for at se om den er nødvendig og effektiv, blev de to naturdirektiver overraskende nok også underlagt programmet (givetvis for at slippe af med dem). Det afstedkom meget støj både i parlamentet og i Regionerne hvor disse direktiver har stor opbakning, og i 2016 kom Kommissionen så frem til at naturdirektiverne var gode nok – det er implementeringen den er gal …


Mineaffald til afstemning

Posted On mar 21 2017 by

Mineaffald til afstemning Efter to store udslip af farligt affald fra minedrift i slutningen af 90erne blev der lovgivet om affaldshåndteringen på EU-plan. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Selvom loven er fra 2006, var der fire lande der ikke havde implementeret den i 2016. Kommissionen har lagt sag an imod i alt 18 lande for ikke at gennemføre den ordentligt inden for tidsfristen. Generelt har der været store problemer både med implementering og rapportering i medlemslandene hvorfor kvaliteten af data også er utilfredsstillende. Miljø- og Sundhedsudvalget har nu selv taget initiativ til en rapport der opfordrer …


Beskyttelse af tunfisk i Atlanterhavet

Posted On mar 21 2017 by

Beskyttelse af tunfisk i Atlanterhavet Tirsdag har Miljø- og sundhedsudvalget stemt om Kommissionens forslag til beskyttelse af tunbestanden i EU’s farvande. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Forslaget tager sigte på at integrere de tiltag som Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet har vedtaget i EU-lovgivning. Forslaget omfatter også fiskerbåde fra lande uden for EU samt videnskabelig forskning inden for bæredygtigt fiskeri. Det primære formål er at højne beskyttelsen af de mest sårbare arter der ofte er ofre for bifangster. For yderlig læsning Du finder miljøudvalget (ENVI) her   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne …


Hvem har ansvaret for miljøkatastrofer?

Posted On mar 21 2017 by

Hvem har ansvaret for miljøkatastrofer? Miljøansvarsdirektivet er under revision og selvom det ligger under retsudvalget, så skal Miljø- og sundhedsudvalget naturligvis komme med en udtalelse til revisionen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter De Grønne er hovedforhandler på udtalelsen, som skal diskuteres tirsdag i miljøudvalget. Direktivet sætter rammebetingelserne for hvem der har ansvaret for at forebygge og at rette op på miljøskader og -forurening. Det bygger på princippet ’forureneren betaler’ og pålægger den ansvarlige aktør at dække alle omkostninger ved forebyggelse og genopretning. De Grønne kræver at ansvaret udvides til at dække AL skade på miljøet og …


Kampen mod madspil fortsætter

Posted On mar 21 2017 by

Kampen mod madspil fortsætter Den Europæiske Revisionsret – EU’s interne revisionsafdeling kom i dag, tirsdag, til miljø- og sundhedsudvalget for at præsentere sin rapport om hvordan EU kan mindske madspild og forbedre ressourceeffektiviteten i førevarekæden. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Rapporten konkluderer at EU pt ikke bidrager fordi madspil netop ikke bekæmpes effektivt. Den konkluderer yderligere at der ikke nødvendigvis er brug for nye tiltag for at få forbedringer, men at det er afgørende at de nuværende politiske prioriteter arbejder bedre sammen. Det gælder for eksempel EU’s landbrugs-, fiskeri- og fødevaresikkerhedpolitikker. Den anbefaler at blandt andet …