Jacob Senholt Christiansen taber sag ved Pressenævnet

Posted On mar 24 2017 by

Jacob Senholt Christiansen taber sag ved Pressenævnet Researchkollektivet Redox skriver: ”Forsker Jacob Senholt ville censurere vores artikel om hans højreradikale aktiviteter – Pressenævnet gav os medhold” redox.dk / Den ekstreme ekstremismeforsker   Sagsnummer: 17-70-01075 Forsker får ikke slettet artikel om politiske tilhørsforhold efter lov om massemediers informationsdatabaser 22-03-2017 En forsker ved Aarhus Universitet havde af redox.dk fået afslag på at få slettet information om hans formodede politiske overbevisning efter lov om massemediers informationsdatabaser. Ifølge denne lov skal information om enkeltpersoners politiske forhold som udgangspunkt slettes, når der er forløbet tre år fra den begivenhed, der gav anledning til optagelsen i …