Dansk B-EUROPOL aftale til afstemning

Posted On apr 10 2017 by

Dansk B-EUROPOL aftale til afstemning Tirsdag stemmer LIBE (Parlamentets udvalg for borgerrettigheder) om Danmarks parallelaftale om EUROPOL. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Aftalen som er hastet igennem EU-institutionerne for at nå det inden deadline 1. maj, er en B-aftale med betydeligt ringere forhold for dansk politi end den de andre lande med medlemskab af EUROPOL har. Dansk politi får ikke direkte adgang til EUROPOL’s databaser og vil ikke deltage fuldt ud i Europols operative arbejde. Vi får heller ingen beslutningskompetence i de styrende organer i Europol, og Folketinget har ikke som de andre landes parlamenter kontrolmuligheder. …


Til kamp for de blinde

Posted On apr 10 2017 by

Til kamp for de blinde Mandag er Margrete til første såkaldt trilog-forhandling mellem Parlamentet, Rådet (regeringerne) og Kommissionen om Marrakesh-traktaten der sikrer blinde og svagtseende adgang til læsemateriale uden om de almindelige copyrightregler. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Rådet blev onsdag den 22. marts enig om en forhandlingsposition med et fælt ændringsforslag til Kommissionens glimrende direktivforslag. Ændringsforslaget svækker de blindes ret til at producere og dele læsemateriale for i stedet at åbne for kompensation til rettighedsindehaverne. Det vil klart forringe adgangen til materiale i forhold til hvad Marrakesh-traktaten lover. Dermed går Rådet ikke bare mod Kommissionen men …