Grænseoverskridende sundhed

Posted On maj 2 2017 by

  Grænseoverskridende sundhed Onsdag den 3. maj diskuterer Parlamentet mulighederne for grænseoverskridende sundhedsydelser med Kommissionen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Der er et stort potentiale for EU-landene i dele ressourcerne hvor man kan – bl.a. i forhold til forskning og vidensdeling på telemedicinområdet, hvor læger i de store hospitaler kan guide lokalpraktiserende læger i yderområderne i at foretage indgreb, diagnosticere, mv. Sundhedspolitik i EU Senere samme onsdag fortæller sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis Sundheds- og Miljøudvalget hvordan det det går med den del sundhedspolitikken der er fælles i EU. Sundhedskommissæren vil følge op på nogle af de store …


Et socialt Europa?

Posted On maj 2 2017 by

  Et socialt Europa? I sidste uge offentliggjorde Kommissionen sit forslag til en social dimension af EU’s politik. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Forslaget består af 20 principper der beskrives nærmere i de mere end 700 siders tekst. Et af de forslag der har fået mest omtale, er forslaget til et direktiv om balance imellem arbejds- og privatliv. Her stilles der for eksempel forslag til en øremærket forældreorlov til mænd. I Danmark er det forslag ikke blevet vel modtaget hverken af arbejdsgiverne, regeringen eller socialdemokraterne. Men forslaget fremmer ligestilling på arbejdsmarkedet og i familien. Det sikrer …