Ekstraordinært gruppemøde om den sociale søjle

Posted On maj 10 2017 by

Onsdag er der ekstraordinært gruppemøde hvor man skal diskutere Kommissionens udspil til en social søjle. Udspillet indeholder en række konkrete lovforslag hvoraf det mest omdiskuterede er direktivet om balance imellem arbejdsliv og privatliv der blandt andet vil give 10 dages øremærket barsel til fædre, fire måneders øremærket forældreorlov til hver af forældrene, ret til fem omsorgsdage om året til at tage sig af syge familiemedlemmer samt en udvidelse af retten til at anmode om fleksibel arbejdstid og/eller –sted for forældre til børn under 12. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Selvom kvinder i stadig højere grad bliver …