Bekymrende rapport fra Europarådet

Posted On maj 17 2017 by

Bekymrende rapport fra Europarådet Europa-Kommissionen mod Racisme og Intolerance (ECRI)  ECRI er en menneskerettighedsorgan af Europarådet, der består af uafhængige eksperter, som overvåger problemer med racisme, fremmedhad, antisemitisme, intolerance og diskrimination på grund af ” race”, national / etnisk oprindelse, farve, statsborgerskab, religion og sprog (racediskrimination); det udgiver rapporter der indeholder anbefalinger til medlemsstaterne. Få lyspunkter ECRI – Rapporten nævner at der ydes støtte til organisationer som arbejder med integration, herunder også med nyankomne flygtninge og personer tildelt subsidiær beskyttelse under migrationskrisen. Mangfoldighed Der er truffet positive foranstaltninger til en øget mangfoldighed i politiet ved ansættelse af flere betjente med baggrund i …