Beskyt miljøzonerne

Posted On jun 8 2017 by

Beskyt miljøzonerne Torsdag skal Miljø- og Sundhedsudvalget blandt andet diskutere implementeringen af fugle- og habitatdirektiverne. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Da Kommissionen skulle vurdere direktivernes effekt i efteråret 2016 som del af deres REFIT-procedure, var der iblandt naturforkæmperne berettiget bekymring for at Kommissionen ville skrotte de to direktiver – “det kan landene selv klare” var Kommissionens argument. Heldigvis var støtten til de direktiver massiv både i Parlamentet og i Det Europæiske Regionsudvalg. Problemet var alene at få medlemslandenes implementering af direktiverne på plads og få Kommissionen til at tage sin pligt som lovhåndhæver alvorligt. Derfor skal …