EU, demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder

Posted On jun 11 2017 by

EU, demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder Den 25. oktober 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori Kommissionen opfordres til at forelægge et forslag om oprettelse af et EU-system som har demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder som fokusområde. Hensigten er at det nye system bør sikre, at alle EU-medlemsstater respekterer de værdier, der er nedfældet i EU-traktaterne og sætte klare, evidensbaseret og ikke-politiske kriterier for vurdering af normerne på disse områder. Parlamentet har foreslået tiltag, som omfatter tilrettelæggelse af en årlig interparlamentarisk debat som et nøgleelement for overvågning af situationen i medlemsstaterne. Naturligvis rækker det slet ikke med et, fra …