Hurtig reduktion af HFC-drivhusgasser

Posted On jun 21 2017 by

Hurtig reduktion af HFC-drivhusgasser I oktober sidste år var den Rwandiske hovedstad Kigali vært for et topmøde der kan gøre en stor forskel i verdens indsats for at nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til højst 2 grader og helst 1,5. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det var nemlig i Kigali Montreal-protokollen fra 1987 om beskyttelse af ozonlaget blev taget op til revision. Protokollen udfasede de farlige CFC-stoffer og erstattede dem med HCF-stoffer for at beskytte ozonlaget. Nu har HFC’erne vist sig at være yderst potente drivhusgasser, som opvarmer atmosfæren op til 1000 …


Vedvarende Energidirektiv for borgerne

Posted On jun 21 2017 by

Vedvarende Energidirektiv for borgerne Margrete er de Grønnes forhandler, eller skyggeordfører som det hedder i Bruxelles-jargon, for Borgerklageudvalgets (PETI) udtalelse på det kommende VE-direktiv som skal fastlægge VE-målene for 2030. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Kommissionen foreslog et mål på 27% VE i 2030 hvilket er helt utilstrækkeligt hvis vi skal leve op til EUs 2050-målsætning om 100% vedvarende energi og 80-95% reduktion af drivhusgasser. Hovedforhandleren, Eleonora Evi fra den italienske femstjernebevægelse, har lavet et udemærket udkast til borgerklageudvalgets udtalelse til Parlamentets betænkning. Den endelige betænkning bliver grundlaget for Parlamentets forhandling med Kommissionen og Rådet (regeringerne). …


EU’s plastikstrategi

Posted On jun 21 2017 by

  EU’s plastikstrategi Tirsdag havde Margrete mulighed for komme i åben dialog med Kommissionen om den kommende plastikstrategi. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Hun var i debat på den danske repræsentation (ambassaden) i EU der ligger tæt ved Parlamentet. Her kom blandt andre Kestutis Sadauskas som er direktør for Kommissionens miljøsektion og er en af de hovedansvarlige for plastikstrategien. Debatten blev livestreamet på den svenske repræsentations facebookside. Margrete og De Grønne fremhævede tre hovedkrav: 1. Der skal lægges vægt på forebyggelse. Det har første prioritet i EU’s affaldshierarki, men er et element som helt mangler i Kommissionen …