SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet

Posted On jul 11 2017 by

SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet. Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve har SFs lokalpolitikere Mads Nikolajsen (Norddjurs), Ulla Holm (Samsø) og Kirstine Bille (Syddjurs) indgivet en klage til Parlamentets borgerklageudvalg (Petition). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvalget har nu vedtaget at den skal behandles som en hasteprocedure så der kan komme en afgørelse inden havbrugene bliver en realitet og der sker yderligere skade på vores hav- og vandmiljø i Danmark. Det forventes behandlet i udvalget i september eller oktober For yderlig læsning. Udvalget for borgerklager   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her …


Én million stemmer imod TTIP

Posted On jul 11 2017 by

Én million stemmer imod TTIP Med Lissabontraktaten fik borgerne en mulighed for at få en mærkesag på EU’s dagsorden ved at samle én million underskrifter fra en fjerdedel af medlemslandene. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Selvom det hverken kan tvinge en sag igennem eller forpligte Kommissionen til at fremsætte et lovforslag, skal initiativet tages i betragtning og behandles, helst ved en høring med det relevante udvalg og Kommissionens deltagelse. Nu er én million stemmer til samlet til at anbefale Rådet at tilbagetrække forhandlingsmandatet til handelsaftalerne TTIP og CETA. Det blev registreret officielt mandag, og initiativet bør …


Sidste nyt om cirkulær økonomi

Posted On jul 11 2017 by

Sidste nyt om cirkulær økonomi Tirsdag morgen fik udvalget en opdatering på hvordan de såkaldte trilogforhandlinger forløber om den store cirkulær økonomi-pakke som Parlamentet vedtog forhandlingsmandat til i Strasbourg i marts. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De første forhandlinger imellem Kommissionen, Rådet (regeringerne) og Parlamentet blev holdt den 30. maj, efter Rådet fastlagde sin position den 19. maj. Hovedtemaer for forhandlingerne vil blandt andet være definitioner, bindende målsætninger, beregningsmetoder og forebyggelse. Parlamentet arbejder for eksempel for målsætninger om 30% reduktion af fødevarespild i 2025 og 50% i 2030. Rådet og Parlamentet får svært ved at blive …


Parisaftalens implementering til afstemning

Posted On jul 11 2017 by

Parisaftalens implementering til afstemning Tirsdag stemmes der om forordningen om LULUCF der står for Land Use, Land Use Change and Forestry. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Forordningen skal for første gang regulere CO2-udslip fra skovbrug og fra arealanvendelse. Forskere har for nyligt anerkendt at hvis vi skal gøre os noget som helst håb om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader, skal vi fjerne CO2, og en af de få muligheder er at benytte sig af planternes fotosyntese. Flere planter giver mindre CO2 i atmosfæren, og skovbrug og arealanvendelse er derfor et kerneområde i klimaforhandlinger. …