Fred og stabilitet projekter vil få mere EU-støtte

Posted On jul 13 2017 by

Fred og stabilitet projekter vil få mere EU-støtte EU’s humanitære fond for Fred og stabilitet har som primært mål at støtte op bag FNs 2030-dagsorden, for en bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i september 2015. EU-fond har ydet ekstern støtte til mere end 260 stabilitets- og fredsskabende projekter i 68 tredjelande udenfor Den Europæiske Union, for at opnå udviklingspolitiske resultater. Fonden startede i 2014 med et budget på 2,3 mia EUR for 2014-2020. Tirsdag vedtog man i udenrigsudvalget (AFET) et beslutningsforslag, en anbefaling om at løfte beløbsrammen med 100 mio. Euro. (Ca. 743 mio. DDK). Forslaget blev vedtaget med,  47 …