EU-borgerne vil ikke have dyretransporter

Posted On sep 12 2017 by

EU-borgerne vil ikke have dyretransporter Onsdag er uformelt udråbt til international ’Stop Dyretransport-dag’. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I juni havde over 1 mio. borgere skrevet under på at de ikke vil have dyretransporter over længere afstande fordi dyrene ofte lider overlast.     Det er den europæiske EuroGroup for Animals som står bag kampagnen mod dyretransporter #StopTheTrucks. Kommissionen vil på grund af lovgivningen om ’Det Europæiske Borgerinitiativ’ fra 2011 skulle vurdere om man skal ændre lovgivningen på området på baggrund af de over 1 million underskrifter fra minimum 11 lande. Margrete har støttet et parlamentarisk …