Kontrol med våbeneksporten fra EU

Posted On sep 13 2017 by

Kontrol med våbeneksporten fra EU Når der sælges våben til skrøbelige stater, underminerer det udviklingen i landene og bidrager til flygtningestrømme. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er i alles interesse at der føres stram kontrol med våbeneksporten, og EU’s medlemslande har da også opstillet otte konkrete krav til eksportører. Men overholdelsen halter selvom EU’s medlemslande tilsammen udgør den andenstørste våbeneksportør i verden. I ti år har de Grønne arbejdet for mere gennemsigtighed i våbeneksporten, men vi er ofte blevet modarbejdet af især de franske Kristendemokrater. Det er blevet til en rapport fra Parlamentet med den …