Hormonforstyrrende stoffer og akrylamid

Posted On sep 27 2017 by

Hormonforstyrrende stoffer og akrylamid På torsdagens møde i Miljø- og Sundhedsudvalgets er De Grønnes indvending mod Kommissionens lovforslag om videnskabelige kriterier for hvad der gør et stof hormonforstyrrende, på dagsordenen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De Grønne mener ikke at det skandaløst forsinkede lovforslag beskytter borgerne godt nok. Kommissionens forslag bygger på hvor meget borgerne udsættes for fra hvert af de enkelte hormonforstyrrende stoffer. I stedet vil De Grønne have kriterier der indeholder alle stoffer der mistænkes for at være hormonforstyrrende – uanset i hvilken mængde de bruges i EU. Fælles, skrappe kriterier er altafgørende for …


Vigtigt besøg af lokalpolitikere

Posted On sep 27 2017 by

Vigtigt besøg af lokalpolitikere Torsdag får Margrete besøg af en større delegation af SF’s transportudvalg og klimaudvalg. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De har taget turen til Bruxelles for at tale med Parlamentets rådgivere på transport og klima samt diverse miljøorganisationer og folk der står bag lokale projekter såsom den lokale letbane i Bruxelles. Formålet er at skabe kontakter, partnerskaber og vidensdeling imellem lokale politikere i Danmark og europæiske organisationer. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her