Minimumsindkomster til borgere i EU

Posted On sep 28 2017 by

Minimumsindkomster til borgere i EU På torsdag stemmer beskæftigelsesudvalget om såkaldt egenrapport (dvs. en ikke lovgivende rapport udarbejdet på Parlamentet eget initiativ) om hvordan minimumsindkomstpolitik kan bruges til at bekæmpe fattigdom. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Socialpolitik ligger højt på dagsordenen i disse dage da Parlamentet, Rådet (regeringerne) og Kommissionen skal mødes den 17. november til det Sociale Topmøde i Gøteborg. Mange i Danmark er nervøse for at minimumsindkomst bliver til minimumsløn og derved undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel med forhandling mellem parterne. Det er der dog ikke noget der tyder på da både Kommissionen og flertallet …