Monsantos ufine metoder får konsekvenser

Posted On okt 4 2017 by

Monsantos ufine metoder får konsekvenser Da Monsanto afviste invitationen til at kommer til Europa-Parlamentet og forsvare de kontroversielle Monsanto Papers og virksomhedens metoder til at fremme det potentielt kræftfremkaldende sprøjtegift glyfosat, SAGDE europaparlamentarikere stop. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De har nu frataget Monsanto retten til at kommer ind i Parlamentet og har dermed BEGRÆNSET deres lobby-muligheder. Når MONSAANTO ikke vil ACCEPTERE demokratiets BETINGELSER, kan de heller ikke være velkommen i demokratiske institutioner. Glyfosat, der er et aktivt stof i RoundUp, mistænkes af WHO for at være kræftfremkaldende, og den Grønne Gruppe har længe, men hidtil …


Hormonforstyrrende stoffer

Posted On okt 4 2017 by

Hormonforstyrrende stoffer Onsdag stemte Parlamentet om en indsigelse mod Kommissionen alt for slatne forslag om hormonforstyrrende stoffer såsom Bisphenol A. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. “De Grønne søger at samle opbakning til indsigelsen frem til den vigtige afstemning. De Grønne mener ikke at Kommissionen med sit forslag stiller tilstrækkelig høje krav til de farlige stoffer EU-borgerne udsættes for gennem kosmetik, legetøj og meget mere – stoffer som der med stærk videnskabelig dokumentation mistænkes for at være hormonforstyrrende. De Grønne mener desuden at Kommissionen er gået langt udover sit tildelte mandat.” Absolut flertal Parlamentet blokerede onsdag et …


Ministerkonvoj i harmonika krise

Posted On okt 4 2017 by

Ministerkonvoj i harmonika krise Det fremgår tydeligt at ministerbiler ser ud til at ha betydelige skader på fronten. Og meget ubetydelige eller måske, ingen skader på bagpartiet. Hvilket kan opfattes som om, at der kan ha været tid til en undvigelsesmanøvre, men ikke tid nok til at nedsætte farten før, en uhensigtsmæssig trafikal kødannelser. Forebyggende foranstaltninger mod trafikuheld af samme karakter. Forebyggende koncept I en forebyggende løsningsmodel kunne indgå overvejelser om, at lade hjemmeværnet afspærre motorvejens tilkørselsramper, en times tid før en ministerkonvoj skal passere på motorvejen. Tre i en løsning Fremadrettet vil konceptet måske kunne afhjælpe, trafikale kødannelser, støjproblemer …


Cybercrime på dagsordenen

Posted On okt 4 2017 by

Cybercrime på dagsordenen Tirsdag stemte Parlamentet om en egeninitiativrapport om cybercrime, (dvs. en ikke lovgivende rapport udarbejdet på Parlamentet eget initiativ). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Cyberkriminalitet er en alvorlig sag for både den europæiske økonomi og EU-borgernes rettigheder. De seneste cyberangreb, WannaCry (maj 2017) og Petya (juni 2017), er givetvis kun starten på mange og mere indgribende cyberangreb i fremtiden. Det er derfor afgørende at EU, herunder Parlamentet, tager fat på risikoen for cyberangreb og cyberkriminalitet og kommer med en række forslag til foranstaltninger til at imødegå truslen. Egeninitiativrapporten om cyberkriminalitet er glimrende fra et …