Handelssystemet for CO2 kvoter under pres

Posted On okt 19 2017 by

Handelssystemet for CO2 kvoter under pres Torsdag får miljøudvalget en redegørelse for forhandlingerne om EU’s CO2-kvotehandelssystemet (ETS) fra 2021 til 2030; vi får muligvis også svar på hvordan de skal foregå fremover. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De afsluttende forhandlinger er indtil videre kollapset. Imens Danmark sidder og vånder sig ved tanken om at søfartsindustrien en dag skal bære sin del af byrden, diskuteres det i EU om de mange millioner i moderniseringsfonden (fra ETS) der skal investere i energisektoren i lavindkomstmedlemslande kan bruges til kul eller ej. De Grønne mener at kulindustrien, der tjener penge …