Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø

Posted On okt 20 2017 by

Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø SF byrødder sætter stop for nye havbrug nær Djursland Nyhedsbrev om den såkaldte Havbrugssag. Om fisk, forrurening og de mange fatale konsekvenser som etableringen af flere havbrug vil have for dansk havmiljø. Havbrugsagen overordnet Havbrugssagen drejer sig om den danske regerings uansvarlige håndtering af Østersøens havmiljø, om national tilsidesættelse af EU lovgivningen og om en regering der blæser på behovet for at forbedre havmiljøet for i stedet at opfinde en slags tålelig grænse for hvor meget industrien kan forurene. Omdrejningspunktet for hele sagen er at et flertal i folketinget indfører et ’nationalt miljømæssigt råderum’ i …