Vinterplan for flygtninge

Posted On nov 15 2017 by

Vinterplan for flygtninge Parlamentet debatterer onsdag en handlingsplan for de flygtninge som venter i EU´s hotspots på at få deres asylsag behandlet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Vinteren nærmer sig, og der er akut brug for handling for at forhindre lidelse og tab af liv i de overfyldte hotspots på de græske øer. Ca. 5000 mennesker opholder sig for tiden i Morialejren der har kapacitet til ca. 2000. Mange af dem bor i sommertelte og skal sove på gulvet på tynde sovemåtter eller tæpper. Det gælder også alvorligt syge og handicappede, gravide, børn samt flygtninge der …


Flygtninge i Tunesien

Posted On nov 15 2017 by

Flygtninge i Tunesien Onsdag mødes medlemmerne af Parlamentets delegation til den såkaldte Middelhavsunion (som Margrete er medlem af) for bl.a. at diskutere flygtningestrømmene over Middelhavet og EU’s fremtidige håndtering af den alvorlige situation. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Formanden for Udvalget for Borgerrettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), Claude Moraes, fortæller om udvalgets studietur til Tunesien i september. Efter at Libyen er blevet så ustabil, flygter mange libyere til Tunesien. Mulighederne for at tage imod flygtninge fra Tunesien i EU og at anerkende tuneseres kvalifikationer samt visa til EU bliver diskuteret. Det er vigtigt at …


Ombudsmand for et gennemsigtigt EU

Posted On nov 15 2017 by

Ombudsmand for et gennemsigtigt EU Onsdag drøfter parlamentet Petition-udvalgets årlige rapport om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning fra 2016. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Ombudsmanden (irske Emily O’Reilly) påviser svagheder i EU-administrationen og kommer med anbefalinger til forbedringer. Hendes arbejde bygger dels på klager fra borgerne, dels på undersøgelser hun har taget på eget initiativ. Et centralt område er (som sædvanligt) behovet for langt større åbenhed i EU-institutionerne hvor det især er alvorligt at medlemsstaternes regeringer stort set ingen åbenhed har om deres forhandlinger og beslutninger i Rådet. Dette en hovedsag for De Grønne. Derudover stiller de …


Polen overtræder EU’s værdier

Posted On nov 15 2017 by

Polen overtræder EU’s værdier De Grønne og store dele af Parlamentet er meget bekymrede for Polens retsvæsen og de offentlige medier, NGO’ers og civilsamfundets frihedsrettigheder, kvinders rettigheder samt beskyttelse af miljøet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Eftersom den polske regering fortsat tilsidesætter EU’s grundlæggende værdier, støtter De Grønne et forslag om at pålægge LIBE-Udvalget (Udvalget for Borgerrettigheder og Retlige og Indre Anliggender) at udarbejde en rapport om den polske regerings overtrædelse af grundlæggende principper og værdier. Debatten foregår onsdag. For yderlig læsning Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den …