Socialt topmøde

Posted On nov 16 2017 by

Socialt topmøde Fredag mødes EU-landene i Göteborg for at godkende fælleserklæringen om det sociale Europa. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er et Europa hvor der er sikret adgang til sundhedspleje, uddannelse og efteruddannelse, transport, energi og finansielle tjenesteydelser. De Grønne ser det som et godt skridt på vejen at medlemslandene nu anerkender behovet for at EU også arbejder for social beskyttelse, men det skal følges op med konkret lovgivning og ikke pakkes af vejen med hensigtserklæringer og anbefalinger. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Lighed skaber arbejdspladser og vækst

Posted On nov 16 2017 by

Lighed skaber arbejdspladser og vækst Torsdag stemmer Parlamentet om en egenrapport der understreger behovet for europæisk koordinering af politikområder for at bekæmpe ulighed. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Ulighed og arbejdsløshed hindrer en sund efterspørgsel på varer og tjenester, sløver innovationen og skaber finansiel usikkerhed. Rapporten er ikke lovgivende, men opfordrer blandt andet Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke udviklingen af velfærdsstater og social beskyttelse, til at forbedre arbejds- og levevilkår og til at undersøge mulighederne for at skabe en europæisk arbejdsløshedsforsikring. Desuden lægger den vægt på det akutte behov for skattereformer i de mange medlemslande …


Opråb fra Parlamentet mod Sudan

Posted On nov 16 2017 by

Opråb fra Parlamentet mod Sudan Sudan har i årevis været en autoritær stat som, specielt hvad angår pressefrihed, nu er et af de mest undertrykkende samfund i verden. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Præsident Al-Bashir fik i 2009 og 2010 arrestordrer fra Den Internationale Straffedomstol (ICC), anklaget for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrabshandlinger. Siden Maj i år har landet oplevet en massiv stigning i frihedskrænkelser, herunder beslaglæggelser af aviser samt vilkårlige arrestationer, forhør og retsforfølgelser. Senest dømte Sudans straffedomstol Journalist Mohammed Zine al-Abidin til tre år i fængsel på baggrund af to artikler om korruption …