50 års besættelse: Tid til ny EU-politik?

Posted On nov 28 2017 by

50 års besættelse: Tid til ny EU-politik? Arbejdet i Parlamentet er heldigvis opmuntrende pga. mange gode historier om en verden i fremgang, men når det kommer til arbejdet i DPAL, Parlamentets delegation til Palæstina, er det småt med succeser. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I år markeres 50-året for Israels besættelse – et halvt århundrede med hensynsløs politik og talrige krænkelser af den internationale retsorden, herunder tyveri af palæstinensisk jord. Besættelsen har påført palæstinenserne enorme lidelser og frataget dem grundlæggende rettigheder. I dag holder Parlamentet en konference om EU’s politiske muligheder for at stoppe de ulovlige …


Den 7. miljøhandlingsplan

Posted On nov 28 2017 by

Den 7. miljøhandlingsplan I Miljøudvalget tirsdag diskuterer Margrete Parlamentets midtvejsstatus på den 7. miljøhandlingsplan som sætter rammerne for EU’s miljølovgivning. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Rapporter viser at det bliver svært at opnå biodiversitetsmålene for 2020, at EU’s landbrugspolitik modarbejder miljø- og klimamål og at EU ikke har formået at tilpasse sin økonomiske vækst til klodens bæreevne – sagt på en anden måde: at vi stadig har et stort overforbrug af ressourcer. Det er tydeligt at selvom EU ofte sætter nogle gode rammer for miljølovgivning, er der stadig store huller i indsatsen. EU skal holde sine …


Glyfosathistorien afsluttet – for nu!

Posted On nov 28 2017 by

Glyfosathistorien afsluttet – for nu! EU’s medlemslande nåede i dag til enighed om en fem-årig forlængelse af tilladelsen til glyfosat. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det på trods af Parlamentets klare opfordring til en udfasning over fem år og på trods af borgernes klare modstand. Det er kun en uge siden at Parlamentet havde en høring som følge af et borgerinitiativ hvor 1,3 millioner borgere havde skrevet under på et forbud i mod glyfosat. Glyfosat har store konsekvenser for miljø og natur, og vi ved endnu ikke hvordan det påvirker menneskers sundhed. Vi ved dog med …


Høring om havbrug

Posted On nov 28 2017 by

Høring om havbrug I torsdags blev havbrugssagen præsenteret for Udvalget for Andragender (”borgerklageudvalget” på begribeligt dansk). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Først fremlagde den danske borger Eva Maria Bille sagen for udvalget og Kommissionen, og derefter gav Kommissionen sidst svar. Det var præcist så vagt som forventet og forholdt sig slet ikke til Esben Lunde Larsens selvopfundne begreb ”miljømæssigt råderum”. Heldigvis blev formanden for udvalget overbevist om at Danmarks egenhændige beslutning om at forurene mere – en ulovlig beslutning der blev taget uden om EU og Østersøsamarbejdet – bør undersøges nærmere. Hun og udvalgsflertallet besluttede at …


Tillykke til rød-grønt Danmark -og til SF

Posted On nov 28 2017 by

Tillykke til rød-grønt Danmark -og til SF I tirsdags var holdt vi valgaften i Bruxelles, og Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet fulgte sammen med vores kontor udviklingen derhjemme med spænding. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Heldigvis blev det en af de sjovere valgaftener! Socialdemokraterne fik et fint valg, men det gjorde SF også. I Århus gik vi 50% frem, på Langeland stormede Tonni Hansen ind i borgmesterkontoret, på landsplan gik SF fra 116 til 126 byrødder og fra 10 til 15 regionsmedlemmer. Alt dette imens Alternativet fik et rimeligt valg med 20 mandater. Man sørgede heller ikke …