Højrefløjens udvanding af Parisaftalen

Posted On mar 13 2018 by

Højrefløjens udvanding af Parisaftalen Onsdag diskuterer Parlamentet byers og regioners rolle i gennemførelsen af målene fra Parisaftalen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det oprindelige tekstudkast herom var rigtig godt, men det var fra alle sider erkendt at det stadigvæk ikke er tilstrækkeligt. Alligevel er højrefløjen lykkedes med at udvande teksten da den var til afstemning i regionsudvalget. På gruppemøderne forud for afstemningen skal vi i de Grønne tage stilling til hvordan vi nu skal stemme. Spørgsmålet er om det er her vi skal gøre det klart at teksten simpelthen er for tynd til at stemme for. …


Forbindelsen mellem EU og briterne efter BREXIT

Posted On mar 13 2018 by

Forbindelsen mellem EU og briterne efter BREXIT I Parlamentet skal vi tirsdag debattere og stemme om vores indstilling til rammen for forbindelserne mellem EU og Storbritannien efter BREXIT. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Afstemningen vil danne optakt til EU-topmødet i Bruxelles den 22.-23. marts hvor EU’s stats- og regeringschefer diskuterer retningslinjerne for forhandlingerne om de fremtidige relationer på topmødet. Vi skal også diskutere andre vigtige emner der skal til behandling på topmødet – herunder beskatning, jobskabelse og konkurrenceevne. Storbritanniens udtræden af EU får konsekvenser for alle parter, og det bliver spændende at se hvad vi i …