Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres

Posted On apr 17 2018 by

Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres Margrete har været de Grønnes forhandler på Parlamentets rapport om midtvejsevalueringen af det syvende miljøhandlingsprogram. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Studier har vist at miljøhandlingsprogrammet er effektivt, men at det halter gevaldigt med implementeringen i medlemslandene med store konsekvenser for de europæiske borgere. Luftforurening kræver fx 400.000 liv om året på tværs af EU og er dertil vurderet til at koste de Europæiske samfund imellem 330 og 940 milliarder Euro i sundhedsomkostninger. Programmet løber fra 2013 til 2020, og det ser ikke ud til at de fastsatte mål bliver nået. Flere af …