Beskyt miljøzonerne


Posted On jun 8 2017 by

Beskyt miljøzonerne
Torsdag skal Miljø- og Sundhedsudvalget blandt andet diskutere implementeringen af fugle- og habitatdirektiverne.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter

Da Kommissionen skulle vurdere direktivernes effekt i efteråret 2016 som del af deres REFIT-procedure, var der iblandt naturforkæmperne berettiget bekymring for at Kommissionen ville skrotte de to direktiver – “det kan landene selv klare” var Kommissionens argument.

Heldigvis var støtten til de direktiver massiv både i Parlamentet og i Det Europæiske Regionsudvalg.

Problemet var alene at få medlemslandenes implementering af direktiverne på plads og få Kommissionen til at tage sin pligt som lovhåndhæver alvorligt.

Derfor skal udvalgsmedlemmerne nu diskutere hvordan der kan rettes op på landenes misligholdelse af naturbeskyttelsen.

Andre sager i ENVI denne uge:
• Udvalget får en opdatering af hvordan det går med forhandlingerne mellem Parlamentet, Rådet (regeringerne) og Kommissionen – de såkaldte trilogforhandlinger – om cirkulær økonomipakken.
Det kommer dagen efter at den danske regerings ‘advisory board’ (ekspertgruppe) udgiver sin rapport om hvordan danske virksomheder og myndigheder kan bidrage til erhvervslivets omstilling fra lineær til cirkulær økonomi.

• Udkastet til miljøudvalgets rapport om energieffektivitetsdirektivet skal diskuteres imellem grupperne

• Afstemning om miljøansvarsdirektivet (om forebyggelse og afhjælpning af miljøskader) og om mandatet til trilogforhandlinger om EU’s budget for 2018.

 
For yderlig læsning

Parlamentets Sundheds- og Miljøudvalg

 
sf.dk /seneste-nyt

 

Se den Grønne gruppe i parlamentet her

 

Last Updated on: juni 13th, 2017 at 4:02 pm, by


Written by CEZ


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!