Astroturf og manipulation af mediebudskaber

Posted On jul 26 2017 by

Astroturf og manipulation af mediebudskaber Astroturfing er en praksis som har til formål at give organisationer troværdighed ved at tilbageholde oplysninger om sine økonomiske forbindelser. Ved at maskere sponsorerne eller organisationer (fx politisk, reklame, religiøs eller lig.) for at få det til at virke som om den stammer fra, og støttes af nogle spontant opstået “græsrødder”. Udtrykket astroturfing er afledt som et ordspil af AstroTurf, et syntetiske tæpper, designet til at ligne naturligt græs. //Fra Wikipedia Vinder fem Emmy-priser Mål for hacking og overvågning og chikane, i rollen som undersøgende journalistik i dagens verden. Sharyl Attkisson har været journalist i …


Microsoft Office 365 & “Det sicilianske tilbud”

Posted On jul 22 2017 by

Microsoft Office 365 & ”Det sicilianske tilbud” Køb Office 365 skriver man så flot, – men virkeligheden er en anden. Introduceret Kort tid efter Office 365 blev introduceret, opdaterede man Windows 10 – og det, tilsyneladende med et indhold som gjorde tidligere købte Office-pakker ubrugelige. Havde fungeret Det være sig, lige fra Microsoft Office 98, Microsoft Office 2000 eller Microsoft Office 2003, som havde fungeret fint i Windows 7, Windows 8.1 og i Windows 10. Folk kunne så sidde og glo på deres ræve-dyre, opdateret PCer – uden at kunne spontan-anvende sine gamle købte programmer. ”Det sicilianske tilbud” Office 365 …


Fred og stabilitet projekter vil få mere EU-støtte

Posted On jul 13 2017 by

Fred og stabilitet projekter vil få mere EU-støtte EU’s humanitære fond for Fred og stabilitet har som primært mål at støtte op bag FNs 2030-dagsorden, for en bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i september 2015. EU-fond har ydet ekstern støtte til mere end 260 stabilitets- og fredsskabende projekter i 68 tredjelande udenfor Den Europæiske Union, for at opnå udviklingspolitiske resultater. Fonden startede i 2014 med et budget på 2,3 mia EUR for 2014-2020. Tirsdag vedtog man i udenrigsudvalget (AFET) et beslutningsforslag, en anbefaling om at løfte beløbsrammen med 100 mio. Euro. (Ca. 743 mio. DDK). Forslaget blev vedtaget med,  47 …


De Grønne tager Glyfosat til Domstolen

Posted On jul 12 2017 by

De Grønne tager Glyfosat til Domstolen I 2016 bad de Grønne den Europæiske Fødevaremyndighed (EFSA) om adgang til de dokumenter der ligger bag EFSA’s vurdering af at konkludere at Roundup-kemikaliet Glyfosat ikke er kræftfremkaldende. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Konklusionen er i grel modsætning til Verdenssundhedsorganisationen WHO’s konstatering af at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende. EFSA baserer sine konklusioner på forskning som er foretaget af industrien (der selvsagt har enorme interesser på spil), men den er (endnu) ikke offentlig tilgængelig. Dengang fik de Grønne – efter måneders tovtrækkeri med EFSA – adgang til dele af studierne. Det …


Vækst uden arbejdspladser?

Posted On jul 12 2017 by

Vækst uden arbejdspladser? Siden den finansielle krise i 2007-2008 er den økonomiske vækst stille og roligt kommet i gang igen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Selvom vækst har været et mantra for løsning af stort set alle problemer siden krisen, er der hverken kommet flere arbejdspladser eller mindre fattigdom i EU. De Grønne og vores ene formand, belgiske Philippe Lamberts, har længe haft fokus på dette paradoks, blandt andet i denne rapport fra december 2016. Onsdag morgen afholder Philippe en pressebriefing i de Grønnes mødelokale A5E1 om temaet for de vækstinteresserede. Du kan hente rapporten her (PDF-fil) For yderlig …


Næringsindhold i alkohol

Posted On jul 12 2017 by

Næringsindhold i alkohol Tirsdag eftermiddag Miljø- og Sundhedsudvalget (ENVI) diskuterede mærkning af vin og alkohol. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I dag er drikke med alkohol, undtaget fra EU-reglerne om at man skal kunne læse hvad fødevarer og drikke indeholder og hvor mange kalorier, fedt, sukker og protein der er i. Det mener Margrete og resten af De Grønne at der skal gøres noget ved: Et balanceret alkoholindtag er ikke noget problem, men forbrugerne skal have mulighed for at se hvad de spiser og drikker. Kommissionen fremlagde i juni med sit udspil til en strategi for …


SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet

Posted On jul 11 2017 by

SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet. Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve har SFs lokalpolitikere Mads Nikolajsen (Norddjurs), Ulla Holm (Samsø) og Kirstine Bille (Syddjurs) indgivet en klage til Parlamentets borgerklageudvalg (Petition). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvalget har nu vedtaget at den skal behandles som en hasteprocedure så der kan komme en afgørelse inden havbrugene bliver en realitet og der sker yderligere skade på vores hav- og vandmiljø i Danmark. Det forventes behandlet i udvalget i september eller oktober For yderlig læsning. Udvalget for borgerklager   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her …


Én million stemmer imod TTIP

Posted On jul 11 2017 by

Én million stemmer imod TTIP Med Lissabontraktaten fik borgerne en mulighed for at få en mærkesag på EU’s dagsorden ved at samle én million underskrifter fra en fjerdedel af medlemslandene. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Selvom det hverken kan tvinge en sag igennem eller forpligte Kommissionen til at fremsætte et lovforslag, skal initiativet tages i betragtning og behandles, helst ved en høring med det relevante udvalg og Kommissionens deltagelse. Nu er én million stemmer til samlet til at anbefale Rådet at tilbagetrække forhandlingsmandatet til handelsaftalerne TTIP og CETA. Det blev registreret officielt mandag, og initiativet bør …


Sidste nyt om cirkulær økonomi

Posted On jul 11 2017 by

Sidste nyt om cirkulær økonomi Tirsdag morgen fik udvalget en opdatering på hvordan de såkaldte trilogforhandlinger forløber om den store cirkulær økonomi-pakke som Parlamentet vedtog forhandlingsmandat til i Strasbourg i marts. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De første forhandlinger imellem Kommissionen, Rådet (regeringerne) og Parlamentet blev holdt den 30. maj, efter Rådet fastlagde sin position den 19. maj. Hovedtemaer for forhandlingerne vil blandt andet være definitioner, bindende målsætninger, beregningsmetoder og forebyggelse. Parlamentet arbejder for eksempel for målsætninger om 30% reduktion af fødevarespild i 2025 og 50% i 2030. Rådet og Parlamentet får svært ved at blive …


Parisaftalens implementering til afstemning

Posted On jul 11 2017 by

Parisaftalens implementering til afstemning Tirsdag stemmes der om forordningen om LULUCF der står for Land Use, Land Use Change and Forestry. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Forordningen skal for første gang regulere CO2-udslip fra skovbrug og fra arealanvendelse. Forskere har for nyligt anerkendt at hvis vi skal gøre os noget som helst håb om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader, skal vi fjerne CO2, og en af de få muligheder er at benytte sig af planternes fotosyntese. Flere planter giver mindre CO2 i atmosfæren, og skovbrug og arealanvendelse er derfor et kerneområde i klimaforhandlinger. …


Bogen, ’Fra min tid’ af Preben Wilhjelm

Posted On jul 10 2017 by

Bogen, ’Fra min tid’ af Preben Wilhjelm I 1950 var der kun ca. 6 % af en årgang som sendte børn i gymnasiet. Desuden var rekrutteringen meget skæv, da kun en ud af tyve studenter kom fra den økonomisk dårligst stillede halvdel af befolkningen. Det var mere end normalt, at når man var blevet 16 år, så måtte man klare sig uden økonomisk støtte hjemmefra. Ungdommens Uddannelsesfond (Den senere SU) blev indført i 1951 og beløbet man havde vedtaget at afsætte var på 1,5 million kroner. Beløbet var naturligvis, helt utilstrækkeligt, men hvor kom initiativet til oprettelsen af, Ungdommens Uddannelsesfond, …


Skibsophug med respekt for miljøet

Posted On jul 6 2017 by

Skibsophug med respekt for miljøet I den foregående uge var Margrete vært for en udstilling i Parlamentet og for en konference om skibsophug. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Begge arrangementer var foranlediget af den ballade det skabte da det i efteråret kom frem at Mærsk begyndt at få deres skibe ophugget på strandene i Sydasien i stedet for under sikre og miljøvenlige forhold på ordentlige tørdokker – i overensstemmelse med EU-forordningen. Emnet for konferencen var også at en stor mængde af olie- og boreplatforme står foran at skulle ophugges og at der ligesom for skibe er …


De blinde skal have bøger

Posted On jul 5 2017 by

De blinde skal have bøger Marrakesh-traktaten om undtagelser fra den almindelige ophavsret for bøger til blinde og synshandicappede skal vedtages som EU-lov. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er en sag Margrete har arbejdet med over fem år og som nu endelig er ved at lykkes. Den vil betyde at blinde i hele verden kan dele bøger frit i et format de kan høre og læse. Torsdag forventer vi at direktivet og forordningen som gør traktaten til lov i alle EU-lande, vedtages med stort flertal i Parlamentet. Det er en kæmpe sejr for De Grønne og …


Hormonforstyrrende skal defineres

Posted On jul 4 2017 by

Hormonforstyrrende skal defineres Tirsdag stemmer EU-landenes embedsmænd om hvordan man definerer hvad et hormonforstyrrende stof er. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I dag mangler man en definition hvilket gør det umuligt at forbyde de skadelige stoffer. En række lande, herunder Sverige, Frankrig og Danmark er gået foran i kampen for at begrænse brugen af de ofte kræftfremkaldende stoffer som findes i alt fra elektronik til kosmetik og beholdere til mad. Definitionen skal – i modsætning til hvad Kommissionen lægger op til – være striks og definere hvor farligt stoffet er så man hurtigt kan forbyde det, …


Ruslands Naturgas til Tyrkiet og Europa

Posted On jul 4 2017 by

  Ruslands Naturgas til Tyrkiet og Europa Den 7. maj 2017. startede offshore-projektet, Syd Stream, en naturgasledning ud fra kysten ved Krasnodarskiy Krai. Længden er over 900 km. og den er konstrueret til at kunne levere gas til Tyrkiet og Europa ved udgangen af 2019. Nord Stream Det er ikke den første, Nord Stream har fungeret i flere år og i 2016 eksporterede Gazprom, der er den største eksportør af russisk naturgas til det europæiske marked, 179,3 milliarder kubikmeter gas til Europa.     Konsortium Nord Stream AG, har sit hovedkvarter i Zug, Schweiz, og er et internationalt konsortium af …


Dobbeltmandat i DF-lokalforening Horsens

Posted On jun 26 2017 by

Dobbeltmandat i DF-lokalforening Horsens Dansk Folkepartis lokalforening i Horsens har besluttet sig for at opstiller sine kandidater på partiliste, hvilket betyder at de opnår valg til byrådet i den rækkefølge som de står opført på listen, – selv om andre længere nede på listen, får flere personlige stemmer. Dobbeltmandat Det gør det ikke meget bedre, at man har valgt et folketingsmedlem som spidskandidat til byrådsvalget, og på den måde giver sin støtte til dobbeltmandater i både byråd og folketing. Kandidatliste Ved det sidste valg i 2013 fik partiet fire repræsentanter i byrådet, hvis de opnår samme vælgertilslutning ved det kommende …