Opklaring/korrektion om havbrugssagen

Posted On nov 20 2017 by

Opklaring/korrektion om havbrugssagen Sagen om havdambrugene er alvorlig, derfor følgende korrektion/opklaring: (U)heldigvis er udlægningen af Kommissionens svar til borgerklagen om havdambrugene for pessimistisk. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Kommissionen har ikke sagt at alt er ok – men sendt et af sine sædvanlige embedsmandssvar: Nu må vi se om regeringen virkelig vil lave noget der er ulovligt! Margrete har længe kæmpet mod denne tendens i Kommissionen til at vente med at gribe ind til det er gået galt. Vi havde håbet at de denne gang havde været lidt vaksere. Derfor var det en skuffelse med dette …


Socialt topmøde

Posted On nov 16 2017 by

Socialt topmøde Fredag mødes EU-landene i Göteborg for at godkende fælleserklæringen om det sociale Europa. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er et Europa hvor der er sikret adgang til sundhedspleje, uddannelse og efteruddannelse, transport, energi og finansielle tjenesteydelser. De Grønne ser det som et godt skridt på vejen at medlemslandene nu anerkender behovet for at EU også arbejder for social beskyttelse, men det skal følges op med konkret lovgivning og ikke pakkes af vejen med hensigtserklæringer og anbefalinger. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Lighed skaber arbejdspladser og vækst

Posted On nov 16 2017 by

Lighed skaber arbejdspladser og vækst Torsdag stemmer Parlamentet om en egenrapport der understreger behovet for europæisk koordinering af politikområder for at bekæmpe ulighed. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Ulighed og arbejdsløshed hindrer en sund efterspørgsel på varer og tjenester, sløver innovationen og skaber finansiel usikkerhed. Rapporten er ikke lovgivende, men opfordrer blandt andet Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke udviklingen af velfærdsstater og social beskyttelse, til at forbedre arbejds- og levevilkår og til at undersøge mulighederne for at skabe en europæisk arbejdsløshedsforsikring. Desuden lægger den vægt på det akutte behov for skattereformer i de mange medlemslande …


Opråb fra Parlamentet mod Sudan

Posted On nov 16 2017 by

Opråb fra Parlamentet mod Sudan Sudan har i årevis været en autoritær stat som, specielt hvad angår pressefrihed, nu er et af de mest undertrykkende samfund i verden. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Præsident Al-Bashir fik i 2009 og 2010 arrestordrer fra Den Internationale Straffedomstol (ICC), anklaget for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrabshandlinger. Siden Maj i år har landet oplevet en massiv stigning i frihedskrænkelser, herunder beslaglæggelser af aviser samt vilkårlige arrestationer, forhør og retsforfølgelser. Senest dømte Sudans straffedomstol Journalist Mohammed Zine al-Abidin til tre år i fængsel på baggrund af to artikler om korruption …


Vinterplan for flygtninge

Posted On nov 15 2017 by

Vinterplan for flygtninge Parlamentet debatterer onsdag en handlingsplan for de flygtninge som venter i EU´s hotspots på at få deres asylsag behandlet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Vinteren nærmer sig, og der er akut brug for handling for at forhindre lidelse og tab af liv i de overfyldte hotspots på de græske øer. Ca. 5000 mennesker opholder sig for tiden i Morialejren der har kapacitet til ca. 2000. Mange af dem bor i sommertelte og skal sove på gulvet på tynde sovemåtter eller tæpper. Det gælder også alvorligt syge og handicappede, gravide, børn samt flygtninge der …


Flygtninge i Tunesien

Posted On nov 15 2017 by

Flygtninge i Tunesien Onsdag mødes medlemmerne af Parlamentets delegation til den såkaldte Middelhavsunion (som Margrete er medlem af) for bl.a. at diskutere flygtningestrømmene over Middelhavet og EU’s fremtidige håndtering af den alvorlige situation. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Formanden for Udvalget for Borgerrettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), Claude Moraes, fortæller om udvalgets studietur til Tunesien i september. Efter at Libyen er blevet så ustabil, flygter mange libyere til Tunesien. Mulighederne for at tage imod flygtninge fra Tunesien i EU og at anerkende tuneseres kvalifikationer samt visa til EU bliver diskuteret. Det er vigtigt at …


Ombudsmand for et gennemsigtigt EU

Posted On nov 15 2017 by

Ombudsmand for et gennemsigtigt EU Onsdag drøfter parlamentet Petition-udvalgets årlige rapport om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning fra 2016. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Ombudsmanden (irske Emily O’Reilly) påviser svagheder i EU-administrationen og kommer med anbefalinger til forbedringer. Hendes arbejde bygger dels på klager fra borgerne, dels på undersøgelser hun har taget på eget initiativ. Et centralt område er (som sædvanligt) behovet for langt større åbenhed i EU-institutionerne hvor det især er alvorligt at medlemsstaternes regeringer stort set ingen åbenhed har om deres forhandlinger og beslutninger i Rådet. Dette en hovedsag for De Grønne. Derudover stiller de …


Polen overtræder EU’s værdier

Posted On nov 15 2017 by

Polen overtræder EU’s værdier De Grønne og store dele af Parlamentet er meget bekymrede for Polens retsvæsen og de offentlige medier, NGO’ers og civilsamfundets frihedsrettigheder, kvinders rettigheder samt beskyttelse af miljøet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Eftersom den polske regering fortsat tilsidesætter EU’s grundlæggende værdier, støtter De Grønne et forslag om at pålægge LIBE-Udvalget (Udvalget for Borgerrettigheder og Retlige og Indre Anliggender) at udarbejde en rapport om den polske regerings overtrædelse af grundlæggende principper og værdier. Debatten foregår onsdag. For yderlig læsning Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den …


Regions- og kommunalvalg med medierobotter

Posted On nov 2 2017 by

Regions- og kommunalvalg med medierobotter – Det siger sig selv, at det er et stort arbejde at overvåge, hvad der foregår i 98 kommuner og fem regioner. Men Ritzaus journalister får god hjælp fra de lokale medier, der tipper med historier. Derudover har Ritzau en robot, der overvåger kommunernes Facebook-sider og udvalget regionalaviser. Robotten giver journalisterne på Ritzau besked, når der dukker nyheder op med udvalgte søgeord, der relaterer sig til det kommende valg. Forberedelse En del af arbejdet ligger dog netop i den grundige forberedelse, hvor journalisterne på forhånd har fundet ud af, hvilke kommuner, regioner og lokale valgkampe …


Fastelavn i Danmark

Posted On okt 25 2017 by

Fastelavn i Danmark Tidligere tiders fastelavnsfester kunne gå voldsomt til. På Amager rev man halsen af en ophængt gås og slog katten af tønden, vel at mærke en levende kat. Fastelavn efterfulgtes af hvide-tirsdag med hvedebrød og mad med mælk og aske-onsdag med syndsforladelse, ved at få et kors tegnet med aske i panden, foran indgangsdøren til kirken. Aske-onsdag var starten fasten, hvor man ikke måtte spise kød i 40 dage, undtagen om søndagen. En udbredt folketro Pest er en infektionssygdom forårsaget af en bakterie ved navn Yersinia pestis. // Wikipedia Det har i sin tid, været en udbredt folketro, …


Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø

Posted On okt 20 2017 by

Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø SF byrødder sætter stop for nye havbrug nær Djursland Nyhedsbrev om den såkaldte Havbrugssag. Om fisk, forrurening og de mange fatale konsekvenser som etableringen af flere havbrug vil have for dansk havmiljø. Havbrugsagen overordnet Havbrugssagen drejer sig om den danske regerings uansvarlige håndtering af Østersøens havmiljø, om national tilsidesættelse af EU lovgivningen og om en regering der blæser på behovet for at forbedre havmiljøet for i stedet at opfinde en slags tålelig grænse for hvor meget industrien kan forurene. Omdrejningspunktet for hele sagen er at et flertal i folketinget indfører et ’nationalt miljømæssigt råderum’ i …


Handelssystemet for CO2 kvoter under pres

Posted On okt 19 2017 by

Handelssystemet for CO2 kvoter under pres Torsdag får miljøudvalget en redegørelse for forhandlingerne om EU’s CO2-kvotehandelssystemet (ETS) fra 2021 til 2030; vi får muligvis også svar på hvordan de skal foregå fremover. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De afsluttende forhandlinger er indtil videre kollapset. Imens Danmark sidder og vånder sig ved tanken om at søfartsindustrien en dag skal bære sin del af byrden, diskuteres det i EU om de mange millioner i moderniseringsfonden (fra ETS) der skal investere i energisektoren i lavindkomstmedlemslande kan bruges til kul eller ej. De Grønne mener at kulindustrien, der tjener penge …


Fordeling af flygtninge i EU til afstemning

Posted On okt 18 2017 by

Fordeling af flygtninge i EU til afstemning Torsdag stemmer Parlamentets udvalg for borgerrettigheder og indre anliggender (LIBE) om den nye Dublinforordning. Det er den forordning der regulerer hvilket ansvar EU-landene har for flygtninge der spontant søger asyl i EU. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Kommissionens oprindelige forslag var skuffende idet en stor del af ansvaret stadig lå på første modtagerland – ofte Grækenland og Italien. De Grønne med britiske Jean Lambert i spidsen har kæmpet for at få ind i loven at hvis fx Italien får et stort rykind af flygtninge, skal andre EU-lande straks tage …


En grøn start på dagen

Posted On okt 17 2017 by

En grøn start på dagen Tirsdag morgen kom partiformanden for De Grønne i Finland forbi til morgenmad hos Den Grønne gruppe. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Partiet er i øjeblikket det næststørste oppositionsparti i Finland med 15 pladser i parlamentet, og ifølge de seneste meningsmålinger står De Grønne til at blive Finlands tredjestørste parti med hele 16,6% af vælgernes stemmer. Omend hvert medlemslands politiske virkelighed er forskellig, er det altid inspirerende at lytte til Europæiske kollegaer, SF’s partitop også kommer og besøger de Grønne i Parlamentet til januar. Dels er det en god mulighed for at …


Kampen imod fattigdom

Posted On okt 17 2017 by

Kampen imod fattigdom I dag tirsdag er det international dag mod fattigdom. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Den falder sammen med at Parlamentet i næste uge stemmer om en rapport om minimumsindkomster der skal sikre at alle borgere i EU har et rimeligt levegrundlag. Rapporten er ikke lovgivende, men tilkendegiver Parlamentets holdning og er en klar opfordring til Kommissionen om nu at tage affære på området. Udkastet til rapporten argumenterer ikke for minimumsindtægter der ville være i konflikt med den danske arbejdsmarkedsmodel, men har dog en skarp holdning til ‘working poor’ – mennesker i arbejde som …


Monsanto-høring i miljø- og landbrugsudvalgene

Posted On okt 10 2017 by

Monsanto-høring i miljø- og landbrugsudvalgene Onsdag afholder miljøudvalget og landbrugsudvalget sammen en høring om de såkaldte ”Monsanto Papers” og om glyfosat. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Høringen vil sætte fokus på videnskaben bag glyfosatvurderingerne med blandt andre en taler fra det internationale agentur for kræftforskning (som har vurderet glyfosat til at være ”sandsynligvis kræftfremkaldende”) og fra EU’s fødevaresikkerhedsagentur EFSA der modsat vurderer glyfosat til ikke at være kræftfremkaldende. Derefter vil der være to paneldebatter om gennemsigtighed og brugen af videnskabelige studier i vurderingen af glyfosat. Hele programmet kan ses her, og debatten kan følges på videostreaming …