G7 i Taormina

Posted On maj 25 2017 by

G7 i Taormina Fredag og lørdag er den italienske kystby Taormina på Sicilien vært for G7 topmøde med særligt fokus på global økonomi og udenrigspolitik, herunder en bedre dialog med Rusland. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Margrete og De Grønne vil op til Macron’s første deltagelse som Præsident ved topmødet gøre meget for at minde den nyvalgte præsident om vigtigheden af at stå fast i mod Trumps regressive klimadagsorden. Med Trumps udtalelser og handlinger omkring klimaet ser det nemlig slemt ud for klimaet og Parisaftalen. Under sin valgkamp truede Trump med at trække USA ud af …


Fæl sag for Danmark i international presse

Posted On maj 23 2017 by

Fæl sag for Danmark i international presse I Panama er et skib fra det danske rederi Ultrabulk tilbageholdt siden 18. maj på grund af skibets last. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Skibet er på vej til Canada med fosfor fra det besatte Vestsahara. Marokkos salg af fosfor fra Vestsahara er i strid med folkeretten, og EU-Domstolen tilkendegav sidste år at frihandelsaftalen mellem EU og Marokko ikke gælder Vestsahara. Det er dybt problematisk at en dansk virksomhed ikke lever op til folke- og EU-retten! Det er nyhedsbureauet Reuters der har samlet denne vigtige historie op. Vestsaharas oprindelige …


EU-LIFE fylder 25 år

Posted On maj 23 2017 by

EU-LIFE fylder 25 år I søndags havde EU-LIFE 25 års jubilæum. EU-LIFE er EU’s finansieringsinstrument til miljø-, klima- og naturbeskyttelsesprojekter. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Efterhånden er Danmark også kommet godt med i dette projekt, og flere kommuner modtager nu støtte til naturgenopretningsprojekter. Som eksempler kan nævnes to højmosegenoprettelser som er i gang, Højmoser i Østdanmark og Højmoser i Danmark. EU-LIFE er et blandt mange eksempler på EU’s hjælp til Danmark: At kunne lave naturgenopretningsprojekter som går hånd i hånd med Natura2000-planer er vigtigt for kommuner og borgere.   Projekt – LIFE Østdanske Højmoser   For …


DK regering snøler med plastikposelov

Posted On maj 23 2017 by

DK regering snøler med plastikposelov Det er over to år siden at vi fejrede EU’s plastikposelov som Margrete var parlamentets ordfører for. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Den går ud på at reducere antallet af de lette plastikbæreposer i EU drastisk (man skønner at der i EU bruges mindst 100 mia. af dem om året – de 8 mia. ender som ’henkastet affald’ og flagrer over sø og land). Nu er der snart frist for implementering af loven i medlemsstaterne. Ni lande, herunder Sverige og Frankrig, er færdige eller godt i gang. I Danmark er der …


Publicistprisen en køn lille nips-ting

Posted On maj 20 2017 by

Publicistprisen en køn lille nips-ting Kunne man forvente sig andet, hvis en Publicistklub ønsker at ”gudegøre” sig, og få sine 15 minutters berømmelse på medieunderholdningsfladen, herunder hos Clement Kjersgaard. Forfatter og videnskabsjournalist Lone Frank, Weekendavisen, fik Den Store Publicistpris i år. 50-årige Lone Frank er forfatter til flere bøger og har desuden en ph.d. i neurobiologi. Siden 1998 har hun skrevet videnskabsstof for Weekendavisen, som nok kun de færreste kender, som et nyhedsmedie. Den Store Publicistpris ”Hvad enten det handler om almen videnskab eller, især, når det handler om den del af videnskaben, der kan gøre os klogere på den …


Bekymrende rapport fra Europarådet

Posted On maj 17 2017 by

Bekymrende rapport fra Europarådet Europa-Kommissionen mod Racisme og Intolerance (ECRI)  ECRI er en menneskerettighedsorgan af Europarådet, der består af uafhængige eksperter, som overvåger problemer med racisme, fremmedhad, antisemitisme, intolerance og diskrimination på grund af ” race”, national / etnisk oprindelse, farve, statsborgerskab, religion og sprog (racediskrimination); det udgiver rapporter der indeholder anbefalinger til medlemsstaterne. Få lyspunkter ECRI – Rapporten nævner at der ydes støtte til organisationer som arbejder med integration, herunder også med nyankomne flygtninge og personer tildelt subsidiær beskyttelse under migrationskrisen. Mangfoldighed Der er truffet positive foranstaltninger til en øget mangfoldighed i politiet ved ansættelse af flere betjente med baggrund i …


Hvor er det trist for Dansk Folkeparti

Posted On maj 14 2017 by

Hvor er det trist for Dansk Folkeparti 12,5 % af Dansk Folkepartis valgte byrådsmedlemmer er droppet ud. Dette gode gamle patriotiske parti, som efterfulgte og arvede mange støtter fra det hedengangne, så stolte, Fremskridtsparti, – der smuldrede i kølvandet på, og i fraværet af Mogens Glistrup, når han måtte afsone sine fængselsdomme. Siden oprettelsen af Dansk Folkeparti har det kørt på det jævne, som en cykel med flade dæk. Store armbevægelser små resultater Når partiet ønskede indflydelse, måtte det ofte bakke op bag de mest horrible og mærkværdige beslutninger som fx. Den folkerets-krænkende angrebskrig mod Irak og nedsmeltningen af sociale …


Ekstraordinært gruppemøde om den sociale søjle

Posted On maj 10 2017 by

Onsdag er der ekstraordinært gruppemøde hvor man skal diskutere Kommissionens udspil til en social søjle. Udspillet indeholder en række konkrete lovforslag hvoraf det mest omdiskuterede er direktivet om balance imellem arbejdsliv og privatliv der blandt andet vil give 10 dages øremærket barsel til fædre, fire måneders øremærket forældreorlov til hver af forældrene, ret til fem omsorgsdage om året til at tage sig af syge familiemedlemmer samt en udvidelse af retten til at anmode om fleksibel arbejdstid og/eller –sted for forældre til børn under 12. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Selvom kvinder i stadig højere grad bliver …


Macron en marche

Posted On maj 9 2017 by

Macron en marche Med Emmanuel Macron som ny fransk præsident ånder Frankrig – og Europa – lettet op. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter De franske vælgere markerede tydeligt at højreekstremisme, fremmedhad og ‘nok-i-sig-selv’ ikke er nogen farbar vej i vores moderne verden. Selvom mange franske vælgere, heriblandt de franske Grønne (Europe Écologie/Les Verts), på flere punkter er uenige med Macrons politiske projekt, var der tydelig støtte til at det gjaldt om at få en præsident der tænker fællesskab fremfor opdeling i dem og os i det multikulturelle Frankrig. På miljø- og klimafronten er Macron dog ikke …


Forberedelse til Strasbourg

Posted On maj 9 2017 by

Tirsdag er der ordinært gruppemøde hvor den Grønne Gruppe skal forberede næste uges debatter og afstemninger i Strasbourg. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Der skal blandt andet stemmes om et beslutningsforslag om strategien for at virkeliggøre to-statsløsningen i Palæstina/Israel, en EU-strategi for Syrien og en fornyet aftale med Norge om finansiel støtte til sikring af Schengens eksterne grænser og til visumbehandling. Desuden skal der stemmes om en såkaldt egeninitiativ rapport om forlængelse af produkters levetid som den Grønne franskmand Pascal Durand har været Parlamentets hovedforhandler på.   For yderlig læsning   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne …


Kom til demonstration for velfærd 12. maj

Posted On maj 8 2017 by

Kom til demonstration for velfærd 12. maj Dansk Folkeparti og Regeringen er i fuld gang med at ødelægge vores fælles velfærd. De skærer ned på daginstitutioner, uddannelse, ældrepleje og sundhed. 35.000 kommunalt ansatte inden for vores kernevelfærd er blevet fyret. Skriver Enhedslisten i deres nyhedsbrev – og fortsætter Kontanthjælpsloftet, 225 timers-reglen og integrationsydelsen gør vores svageste medborgere endnu fattigere. Det undergraver den tryghed, som velfærden giver os alle sammen, og det skal vi ikke finde os i. Den 10. maj sender offentligt ansatte, politikere og mange andre et tydeligt signal om, at vi ikke vil acceptere forringelser i velfærden. Det …


Mediernes fokus rammer ofte langt fra skiven

Posted On maj 8 2017 by

Mediernes fokus rammer ofte langt fra skiven Danskernes velkendte indbildskhed og flugt fra enhver form for logik, kører gerne på påstanden om – ”Jeg er så skide klog, for jeg har læst en bog…” Det kan man godt blive lidt træt af at høre på. Tager man emner op, som medier har brugt meget tid på – dog ofte uden at fortælle om baggrunden, så ser man helt andre billeder. Over 50 % af Danskerne ønsker mere EU på områderne Spørgsmålet om migration Fremme af demokrati og fred i verden Kampen mod skattesvig Miljøbeskyttelse Kampen mod arbejdsløshed Bekæmpelsen af terrorisme …


Grænseoverskridende sundhed

Posted On maj 2 2017 by

  Grænseoverskridende sundhed Onsdag den 3. maj diskuterer Parlamentet mulighederne for grænseoverskridende sundhedsydelser med Kommissionen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Der er et stort potentiale for EU-landene i dele ressourcerne hvor man kan – bl.a. i forhold til forskning og vidensdeling på telemedicinområdet, hvor læger i de store hospitaler kan guide lokalpraktiserende læger i yderområderne i at foretage indgreb, diagnosticere, mv. Sundhedspolitik i EU Senere samme onsdag fortæller sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis Sundheds- og Miljøudvalget hvordan det det går med den del sundhedspolitikken der er fælles i EU. Sundhedskommissæren vil følge op på nogle af de store …


Et socialt Europa?

Posted On maj 2 2017 by

  Et socialt Europa? I sidste uge offentliggjorde Kommissionen sit forslag til en social dimension af EU’s politik. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Forslaget består af 20 principper der beskrives nærmere i de mere end 700 siders tekst. Et af de forslag der har fået mest omtale, er forslaget til et direktiv om balance imellem arbejds- og privatliv. Her stilles der for eksempel forslag til en øremærket forældreorlov til mænd. I Danmark er det forslag ikke blevet vel modtaget hverken af arbejdsgiverne, regeringen eller socialdemokraterne. Men forslaget fremmer ligestilling på arbejdsmarkedet og i familien. Det sikrer …


Tyrkiet-aftale til debat

Posted On apr 26 2017 by

Tyrkiet-aftale til debat Torsdag den 27. april evaluerer Parlamentets udvalg for borgerrettigheder (LIBE) EU-Tyrkiet aftalens virkning det første år. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Aftalen hvis formål er at mindske antallet af mennesker der flygter gennem Tyrkiet til EU, er overordnet set succesfuld: Kun 84 flygtninge er hver dag kommet fra Tyrkiet til de græske øer og ’kun’ 70 er forsvundet eller døde dagligt. For hver syrisk flygtning Tyrkiet tager imod, skal EU huse en syrisk flygtning fra Tyrkiet. Siden aftalens indgåelse er 3565 syrere blevet genbosat i et EU-land. Samtidig har EU-landene forpligtet sig til …


Parlamentet afgør dansk EUROPOL-skæbne

Posted On apr 26 2017 by

  Parlamentet afgør dansk EUROPOL-skæbne Torsdag den 27. april er Danmarks aftale om EUROPOL til afstemning. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Det er bare 4 dage før Danmark ville ryge ud af det europæiske politisamarbejde uden nogen samarbejdsaftale – 1. maj fordi retsforbeholdet stadig er kraft. I Bruxelles har man hastebehandlet aftalen, og det ser ud til at et flertal i Parlamentet vil stemme ja. Margrete stemmer sammen med resten af Den Grønne Gruppe for selvom aftalen jo ikke er på niveau med hvad et fuldt medlemskab af Europol ville give hverken dansk politi eller Regeringen …


Kommissionens sociale søjle-udspil

Posted On apr 25 2017 by

  Kommissionens sociale søjle-udspil Onsdag kommer Kommissionen med sit forslag til hvordan et socialt Europa skal se ud. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Europa-Parlamentet har selv taget initiativ til en rapport som blev vedtaget i Strasbourg i januar. I parlamentets rapport foreslås det blandt andet at Kommissionen skal fremsætte lovforslag til et rammedirektiv der sikrer ordentlige arbejdsforhold under nye ansættelsesformer. De Grønne har under forhandlinger til egenrapporten arbejdet for at social rettigheder skal være gældende for alle borgere der bor i EU, ikke kun dem der har statsborgerskab i et medlemsland. Den sociale søjle er særlig interessant for …


Parlamentet diskuterer situationen i Ungarn

Posted On apr 25 2017 by

Parlamentet diskuterer situationen i Ungarn Når Parlamentet mødes i plenaren i Bruxelles på onsdag skal de blandt andet vende den seneste udvikling i Ungarn. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Kommissionen fremlægger sine synspunkter hvorefter Parlamentet forhandler dem såvel som en resolution om udviklingen i Ungarn og de efterhånden mange brud med landets forpligtelser i relation til EU’s charter om fundamentale rettigheder. Victor Orbans beslutning om at ændre universitetsloven og dermed lukke et verdensberømt ungarsk-amerikansk universitet har skærpet kritikken voldsomt. Debatten kommer efter en weekend hvor aktivister, politikere og akademikere verden over markerede deres støtte til videnskabelig …