Hvordan har menneskerettighederne det i Tyrkiet?

Posted On feb 6 2018 by

Hvordan har menneskerettighederne det i Tyrkiet? Siden 2016 er mere end seks mio. borgere i Tyrkiet blevet udsat for juridiske og politimæssige undersøgelser alene på baggrund af mistanke – ofte på grund af politiske tilkendegivelser på sociale medier.  Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Politiet har tilbageholdt borgere i detentionen på tilfældigt grundlag, og der er udstedt udrejseforbud og andre restriktioner for embedsmænd, militærpersonel, akademikere, lærere, privatansatte og andre civile som mistænkes for at være tilknyttet Gülen-bevægelsen. Tirsdag diskuterer Parlamentet menneskerettighedssituationen med EU’s udenrigsrepræsentant Federica Mogherini, og torsdag stemmer vi om en resolution. Hos de Grønne mener vi at EU’s optagelsesforhandlinger med Tyrkiet bør suspenderes hvis forfatningsændringerne som foreslået af den tyrkiske regering …


Glyfosat-nyt

Posted On feb 6 2018 by

Glyfosat-nyt Tirsdag vil Parlamentet officielt nedsætte det specialudvalg der skal undersøge det Europæiske Fødevareagenturs (EFSA) procedurer for godkendelse af pesticider – i mine nyhedsbreve tidligere omtalt som glyfosat-specialudvalget. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvalget kommer nemlig efter den lange konflikt om glyfosat der i december fik en fornyet, men meget kortvarig tilladelse til det europæiske marked. EFSA fandt ikke evidens for at glyfosat kan være kræftfremkaldende mens FN i WHO har kategoriseret stoffet som ‘sandsynligvis kraftfremkaldene’. EFSA har gransket videnskabelige artikler, men også forskning der kommer fra industrien selv. Og her opstår problemet. For virksomhedernes dokumenter …


Opfølgning: 42,5 mio. euro til Palæstina

Posted On feb 6 2018 by

Opfølgning: 42,5 mio. euro til Palæstina Jeg følger situationen i Palæstina tæt og som nævnt i forrige nyhedsbrev blev de europæiske udenrigsministre i sidste uge indkaldt til hastemøde om udviklingsbistanden til Palæstina, herunder støtten til UNRWA der er FN’s organisation med ansvar for de palæstinensiske flygtninge. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Som resultat af mødet – og USA’s dramatiske nedskæringer til UNRWA – målrettes der nu 42,5 mio. euro i støtte til palæstinensisk statsopbygning. Selvom beløbet langt fra dækker det gabende hul i UNRWA’s budget, er det et vigtigt signal om en fortsat europæisk støtte til …


EU’s udenrigsministre til hastemøde om Palæstina

Posted On jan 30 2018 by

EU’s udenrigsministre til hastemøde om Palæstina I lyset af USA’s udmelding om at tilbageholde 2/3 af støtten til UNRWA er de europæiske udenrigsministre indkaldt til hastemøde i Bruxelles på onsdag. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Mødet er arrangeret af den såkaldte Ad Hoc Liaison Committee – en multilateral styringsgruppe ledet af Norge, medsponsoreret af EU og USA og med 15 medlemmer fra blandt andet FN, de palæstinensiske myndigheder, Israel, Rusland, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond. Gruppen vil drøfte den seneste udvikling i Palæstina sammen med ministrene, og her forventer jeg at den danske udenrigsminister giver klar …


Ingen hormonforstyrrende stoffer i vores fødevarer

Posted On jan 10 2018 by

Ingen hormonforstyrrende stoffer i vores fødevarer Torsdag mødes Miljø- og Sundhedsudvalget til afstemninger og debatter. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvalget skal blandt andet stemme om Kommissionens forslag til nye grænser for de hormonforstyrrende BPA-stoffer i fødevareemballage. De Grønne har udfordret Kommissionen og ønsker i lighed med et flertal i Parlamentet et totalt forbud imod BPA i fødevareemballage. Hele mødet kan følges torsdag morgen fra klokken 9 her. For yderlig læsning. Hormonforstyrrende stoffer og akrylamid   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemsstater

Posted On jan 9 2018 by

Konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemsstater Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Tirsdag afholder gruppen ALDE (De Liberale), som Venstre og de Radikale er med i, konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemslande og hvilke muligheder EU har for at sikre at de grundlæggende værdier overholdes. Selvom disse værdier har den højeste prioritet i EU’s traktat, er det tydeligt at de er nødlidende i flere medlemslande (især Polen og Ungarn). Hvad stiller vi op og hvilke muligheder er der overhovedet til rådighed i EU for at sikre at de bliver …


Den Grønne Gruppe forbereder afstemninger i Strasbourg

Posted On jan 9 2018 by

Den Grønne Gruppe forbereder afstemninger i Strasbourg Tirsdag eftermiddag mødes den Grønne Gruppe til et 3½ time langt gruppemøde hvor hovedemnet er de sager der er til endelig behandling og afstemning på plenarforsamlingen i Strasbourg i næste uge. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Afstemningerne handler blandt andet om det nye vedvarende energi-direktiv, ligestilling og retfærdighed når klimaforandringer rammer, en ny havstrategi, hvordan Parlamentet skal sammensættes efter BREXIT og tredje behandling af den efterhånden langvarige sag om blindes adgang til læsestof – som heldigvis ser ud til nu at komme i hus. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   …


Lægemiddelagenturets samarbejde med industrien til debat

Posted On jan 9 2018 by

Lægemiddelagenturets samarbejde med industrien til debat Tirsdag deltager Margrete i en konference om hvordan det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kan samarbejde med lægemiddelindustriens og alligevel være uafhængigt. Habilitet er ikke et gummikrav. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Der har været flere klager over EMA’s for tætte bånd til industrien. Skal borgerne have tillid til myndighederne må der ikke være interessekonflikter. Ligeledes er en troværdig åbenhed om EMA’s vurderinger bydende nødvendig. Strikse krav til ’god forvaltning’ har i adskillige år haft høj prioritet i Margretes arbejde. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her …


Trumps ensidige beslutning om at flytte USA’s ambassade til Jerusalem diskuteres endnu en gang

Posted On jan 9 2018 by

Trumps ensidige beslutning om at flytte USA’s ambassade til Jerusalem diskuteres endnu en gang Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Mandag eftermiddag mødes Palæstina-delegationen for endnu en gang at diskutere EU’s svar på USA’s beslutning om at flytte sin ambassade til Jerusalem. Trumps hovedløse handling kan destabilisere hele regionen, den undergraver tilliden til Folkeretten – og den gør det lysende klart at USA hverken kan eller vil være en fair mægler i konflikten. Ansvaret hviler nu endnu tungere på EU. EU er Israels vigtigste handelspartner og har faktisk adskillige muligheder for at påvirke situationen: En suspension af …


På plads: kvotehandelssystem i luftfarten

Posted On dec 12 2017 by

På plads: kvotehandelssystem i luftfarten Tirsdag stemmer Parlamentet om en aftale for CO2-kvotehandel i luftfarten for 2020-2030. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. CO2-udledningerne fra flytrafik forventes at firedobles fra 2010 til 2050. Udledningerne risikerer at underminere alle andre indsatser for at nå 2050-målene. EU tog initiativ til at inkludere luftfarten i kvotehandlen allerede i 2008 som en del af en aftale med ICAO, den Internationale Luftfartsorganisation, om at få en global markedsmekanisme. EU har dog været lobby-presset fra ICAO til at sætte systemet for flyrejser inden for EU på pause imens man ventede på at ICAO …


Red Bialowieza, Europas ældste urskov

Posted On dec 12 2017 by

Red Bialowieza, Europas ældste urskov Bialowieza-skoven i Polen er det bedst bevarede skov-økosystem i Europa og hjemsted for Europas største bisonpopulation. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. På trods af skovens unikke natur, UNESCO-status, samt massiv opposition fra det polske såvel som europæisk civilsamfund, har den polske regering tilladt massiv fældning af store dele af skoven. I sidste måned besluttede EU-Domstolen at pålægge den Polske stat at betale en daglig bøde på 100.000 euro hvis den ulovlige skovfældning ikke standses. Indtil videre har intet dog forandret sig, og urskoven forsvinder dag for dag. Bialowieza er en unik …


Ugens glyfosat-nyt

Posted On dec 12 2017 by

Ugens glyfosat-nyt Tirsdag vedtager Kommissionen officielt fornyelsen af tilladelse til brugen af glyfosat på det indre marked. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Samtidig vil Kommissær Timmermans der er ansvarlig for borgerinitiativer, offentliggøre Kommissionens svar på det borgerinitiativ der vil have glyfosat forbudt. Fredag træder den fem-årige fornyelse i kraft. Fredag falder også den første afgørelsen i retssagen imellem borgere og Monsanto i USA. Mere end 3.500 borgere har samlet sig i 280 sagsanlæg imod Monsanto fordi de mener enten selv at have udviklet kræft, eller at deres pårørende har, som følge af brugen af RoundUp. For …


Netanyahu’s morgenhygge i Bruxelles må ikke gå ubemærket hen

Posted On dec 11 2017 by

Netanyahu’s morgenhygge i Bruxelles må ikke gå ubemærket hen I dag besøger Israels Premiere Minister Benjamin Netanyahu Bruxelles hvor han skal spise morgenmad med samtlige 28 EU-udenrigsministre. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Manden læser næppe Dagbladet Information, men budskabet i annoncen nedenfor når forhåbentlig frem til ham over morgenbordet alligevel. Margrete og 55 andre Parlamentarikere sørgede nemlig ligeledes for at en lignende annonce med regning på det beløb Netanyahu skylder EU, var i den Israelske avis Hareetz i fredags. Nedenfor kan du se begge annoncer og på Margrete’s facebook  kan du læse et debatindlæg om Israels …


Ensartet energipolitik i hele EU

Posted On dec 6 2017 by

Ensartet energipolitik i hele EU På torsdag stemmer miljøudvalget om sin udtalelse til forslaget om forvaltning af energiunionen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Forslaget skal gøre det lettere for både medlemslande og Kommissionen at administrere energipolitikken. Der er mange detaljerede beregningsmetoder for energi- og klimaudviklingen som gør det muligt at sammenligne og koordinere politik på tværs af Europa. Men mange af disse metoder overlapper hinanden eller hænger ikke sammen med andre metoder. Derfor har Kommissionen stillet forslag om at samle eller fjerne mere end 50 ansvarsområder og på den måde strømline energipolitikken i hele EU. Det …


Kampen mod skattely fortsætter

Posted On nov 29 2017 by

Kampen mod skattely fortsætter Onsdag eftermiddag præsenterer Kommissionen sin ‘Fair skattepakke II’ for Parlamentet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Pakken er en del af Kommissionens store initiativ for at bekæmpe skattesnyd i og udenfor EU. Skattepakken indeholder et forslag til forordning om at bekæmpe skattesnyd med moms for produkter som bør beskattes i hvert nyt led i produktionskæden. Pakken indeholder et forslag til direktiv om moms målrettet små virksomheder med det formål at det ikke bliver for administrativt tungt for disse virksomheder. Sidst indeholder pakken et direktivforslag om momsniveauer i EU. De Grønne er positive over …


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!