Når Nordsøens olieindustri skrumper – hvad så?

Posted On jun 22 2017 by

Når Nordsøens olieindustri skrumper – hvad så? Nogle vil huske historien om hvordan europæiske skibe, blandt andet fra Mærsk, havner på strande i Sydasien og bliver ophugget under farlige og særdeles miljøskadelige forhold.     Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. For at undgå samme historie holder Margrete to store arrangementer hvor udfordringer, muligheder og handlemuligheder diskuteres. Første møde er hos det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på torsdag, hvor blandt andet Frederikshavn Havn vil give et indblik i hvilke erhvervsmuligheder der kan opstå i Nordjylland hvis disse platforme ophugges under ordentlige forhold i stedet for på …


Hurtig reduktion af HFC-drivhusgasser

Posted On jun 21 2017 by

Hurtig reduktion af HFC-drivhusgasser I oktober sidste år var den Rwandiske hovedstad Kigali vært for et topmøde der kan gøre en stor forskel i verdens indsats for at nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til højst 2 grader og helst 1,5. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det var nemlig i Kigali Montreal-protokollen fra 1987 om beskyttelse af ozonlaget blev taget op til revision. Protokollen udfasede de farlige CFC-stoffer og erstattede dem med HCF-stoffer for at beskytte ozonlaget. Nu har HFC’erne vist sig at være yderst potente drivhusgasser, som opvarmer atmosfæren op til 1000 …


Vedvarende Energidirektiv for borgerne

Posted On jun 21 2017 by

Vedvarende Energidirektiv for borgerne Margrete er de Grønnes forhandler, eller skyggeordfører som det hedder i Bruxelles-jargon, for Borgerklageudvalgets (PETI) udtalelse på det kommende VE-direktiv som skal fastlægge VE-målene for 2030. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Kommissionen foreslog et mål på 27% VE i 2030 hvilket er helt utilstrækkeligt hvis vi skal leve op til EUs 2050-målsætning om 100% vedvarende energi og 80-95% reduktion af drivhusgasser. Hovedforhandleren, Eleonora Evi fra den italienske femstjernebevægelse, har lavet et udemærket udkast til borgerklageudvalgets udtalelse til Parlamentets betænkning. Den endelige betænkning bliver grundlaget for Parlamentets forhandling med Kommissionen og Rådet (regeringerne). …


EU’s plastikstrategi

Posted On jun 21 2017 by

  EU’s plastikstrategi Tirsdag havde Margrete mulighed for komme i åben dialog med Kommissionen om den kommende plastikstrategi. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Hun var i debat på den danske repræsentation (ambassaden) i EU der ligger tæt ved Parlamentet. Her kom blandt andre Kestutis Sadauskas som er direktør for Kommissionens miljøsektion og er en af de hovedansvarlige for plastikstrategien. Debatten blev livestreamet på den svenske repræsentations facebookside. Margrete og De Grønne fremhævede tre hovedkrav: 1. Der skal lægges vægt på forebyggelse. Det har første prioritet i EU’s affaldshierarki, men er et element som helt mangler i Kommissionen …


EU-dialog og samarbejdet med Cuba

Posted On jun 20 2017 by

EU-dialog og samarbejdet med Cuba Den første aftale mellem EU og Cuba markere et vendepunkt i de bilaterale forbindelser mellem de to parter. Aftalen EU-Cuba aftalen bør bidrage til at forbedre levevilkårene og de sociale rettigheder for cubanske borgere. Menneskerettigheder Den cubanske regering bør tilpasse sin menneskeret-politik med internationale standarder og ratificere FN menneskerettigheds-konventioner. Aftalen indeholder en passus om at den vil blive suspenderet, hvis bestemmelserne om menneskerettighederne krænkes. Næste skridt Rapporten af ordfører, Elena Valenciano (S & D, ES) blev godkendt i Udvalget med 57 stemmer for, 9 imod og 2 undlod at stemme. Udvalgets oplæg vil blive sat …


Byrådsmedlem kræver 10.000 kroner fra Dansk Folkeparti i Struer

Posted On jun 18 2017 by

Byrådsmedlem kræver 10.000 kroner fra Dansk Folkeparti i Struer Den tidligere lokalformand, Anna Marie Brix Poulsen, kræver 10.000 kroner betalt tilbage fra lokalafdelingen. Balladen i Dansk Folkepartis lokalafdeling i Struer – i nye højder. Den tidligere lokalformand i Dansk Folkepartis lokalafdeling er nu løsgænger i byrådet, efter en noget turbulent periode. Man nåede frem til et opstillingsmøde og fik skrevet en liste med otte kandidater til kommunalvalget i Struer Kommune. Alle var blevet rangordnet med Jette Lund i spidsen på en såkaldt partiliste – alt sammen på baggrund af valghandlingen på opstillingsmødet, og inden aftenen var omme, – begyndte listen …


Voldsomt overgreb på tv-fotograf

Posted On jun 16 2017 by

Voldsomt overgreb på tv-fotograf Dansk Folkepartis EU-politiker, Jørn Dohrmann efterforskes en sag om hærværk og mulig brug af ulovlig tvang. Sagen drejer sig om, at Jørn Dohrmann 3. maj angivelig blev så vred på en tv-fotograf, fra Nordisk Film TV, som fra en offentlig vej, filmede ind over hans marker, at han kørte hen til fotografen og tiltvang sig kameraet, med så stor voldsomhed at tv-fotografen efterfølgende, måtte en tur på skadestuen på Kolding Sygehus. Scren dump fra, DR2-dokumentar: DF og de skjulte bilag. Tv-fotografens advokat: »Det er en særdeles alvorlig sag med et meget ubehagelig og voldsomt angreb på …


CO2-reduktion: Bønder, Boliger og Biler

Posted On jun 14 2017 by

CO2-reduktion: Bønder, Boliger og Biler – lidt er bedre end intet! Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Onsdag stemmes der om det enorme lovforslag der handler om byrdefordelingen af klimaindsatsen i de ikke-kvotebelagte sektorer. Sektorerne dækker populært sagt over de tre B’er: Bønder, Boliger og Biler. Byrdefordelingen er et af de tre lovforslag der reelt implementerer Paris-aftalen. Målet er at de ikke-kvotebelagte sektorer skal sænke deres CO2-udslip med 30% inden 2030 og på den måde bidrage til at nå det samlede mål på 40% reduktion i alle sektorer. Forslaget præsenterer dog ikke afgørende forbedringer i forhold til …


EU´s reaktion på Trumps Klimabrøler

Posted On jun 14 2017 by

EU´s reaktion på Trumps Klimabrøler Onsdag vil Rådet og Kommissionen komme med sine officielle reaktioner på Trumps beslutning om at USA ikke længere vil være med i Paris-aftalen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Trump har nu placeret USA samme med Nicaragua og Syrien – de eneste to andre lande der ikke er med i aftalen. USA er verdens andenstørste udleder af drivhusgasser med 15% af verdens udledning, kun overgået af Kina som står for 30%. Men hvor Trump nu har annonceret at han vil investere i kul og at han ikke vil betale de to milliarder …


Plastik i havene

Posted On jun 13 2017 by

Plastik i havene SF´s plastikkampagne kører på fuldt drøn. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Margrete har været i Holstebro og hørt hvordan de lokale SF´ere har gennemført politikker der markant nedbringer brugen af plastik og udledningen af plastaffald til naturen og havet. Plastikposedirektivet, som Margrete var hovedforhandler på og som blev vedtaget i 2015, er stadig kun ved at blive implementeret, og flere medlemslandene samt Kommissionen snøler med at leve op til deres forpligtelser. Plastik er et kæmpe problem – hvert minut bliver hvad der svarer til en lastbilfuld plastik hældt ud i havet, og i …


SF klager over DK havdambrug til EU

Posted On jun 13 2017 by

SF klager over DK havdambrug til EU Kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har sammen med andre SF-kollegaer sendt sagen om havdambrugene til Europa-Parlamentets ‘udvalg for andragender’ (borgerklageudvalget – petition). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Hovedpunktet i klagen er at loven er i strid med såvel EU’s direktiv for havstrategi som EU’s vandrammedirektiv. I Bruxelles vil der blive forsøgt at få en såkaldt urgency-procedure sat i gang omkring sagen, for at Kommissionen hurtigst muligt får set på denne sag og forholdt sig til om EU-lovene er brudt. At SF har sendt sagen til EU har især flere lokale medier …


De Grønne kræver bæredygtigt fiskeri i Middelhavet

Posted On jun 13 2017 by

  De Grønne kræver bæredygtigt fiskeri i Middelhavet Stort set hele det politiske spektrum af Europa-Parlamentet bakker op om den egeninitiativ-rapport som de Grønnes Marco Affronte har været hovedforhandler på og som giver status på fiskebestanden og den socio-økonomiske situation i Middelhavet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Rapporten er ikke lovligt bindende, men sender et stærkt signal til Kommissionen om at Middelhavet er i akut fare og der er behov for at gå i aktion NU! Middelhavet er et af de områder med størst biodiversitet i verden: mere end 17.000 arter. Men fiskebestanden lider under overfiskeri, …


Hilsen til Århus – årets europæiske kulturby

Posted On jun 13 2017 by

Hilsen til Århus – årets europæiske kulturby I dag tirsdag stemmer Parlamentet om hvilke byer der skal have titlen Kulturby for årene 2020-2033. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter I år har Pafos på Cypern og danske Århus haft æren og forpligtelsen. Det har sat gang i en masse spændende projekter indenfor kunst, kultur og historie. Læs mere her For yderlig læsning sf.dk /seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Et nyt energimærkningssystem skal fungere fra starten

Posted On jun 13 2017 by

Et nyt energimærkningssystem skal fungere fra starten Tirsdag er der diskussion og afstemning i plenaren om det nye energimærkningssystem. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Kommissionen lægger stort ud med et nyt system der angiveligt vil kunne spare lige så meget strøm som Estland, Letland og Litauen forbruger tilsammen. Det lyder flot, men… tidsrammen for implementering er alt for lang! Selvom de første produkter vil tage den nye mærkning i brug allerede i 2019, forventes det at vandvarmere og elkedler først vil blive mærket med den nye ordning i 2032. Strømbesparelser er jo fantastisk for husholdningsbudgetter, klima …


Glyfosatsagen ruller fortsat

Posted On jun 13 2017 by

Glyfosatsagen ruller fortsat Tirsdag er der debat i Plenaren omkring den kontroversielle glyfosat-sag. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Glyfosat er det aktive kemiske middel i RoundUp, verdens absolut mest udbredte ukrudtsmiddel. Men der hersker uenighed om farerne ved at blive udsat for glyfosat. Verdenssundhedsorganisationen WHO konstaterede i 2015 at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende. Kort efter erklærede EU’s fødevaresikkerhedsagentur EFSA at glyfosat ikke er kræftfremkaldende. Denne sidste erklæring kom kort før Kommissionen skulle godkende fornyelsen af tilladelsen til glyfosat på det europæiske indre marked for 15 år. På grund af omfattende uenighed iblandt medlemslandene blev glyfosat kun …


EU, demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder

Posted On jun 11 2017 by

EU, demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder Den 25. oktober 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, hvori Kommissionen opfordres til at forelægge et forslag om oprettelse af et EU-system som har demokrati, retsstaten og de grundlæggende rettigheder som fokusområde. Hensigten er at det nye system bør sikre, at alle EU-medlemsstater respekterer de værdier, der er nedfældet i EU-traktaterne og sætte klare, evidensbaseret og ikke-politiske kriterier for vurdering af normerne på disse områder. Parlamentet har foreslået tiltag, som omfatter tilrettelæggelse af en årlig interparlamentarisk debat som et nøgleelement for overvågning af situationen i medlemsstaterne. Naturligvis rækker det slet ikke med et, fra …