Plastikrobot i Holstebro

Posted On jun 6 2017 by

Plastikrobot i Holstebro I dag tirsdag besøgte Margrete og SF’s miljøordfører Trine Torp Holstebro og byrådsmedlem Karsten Filsø (SF). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Her skal de besøge NOMI 4S, en renovationsvirksomhed som har udviklet robotter der kan sortere forskellige typer plastik. En af de helt store udfordringer ved plastik er netop at der er så mange forskellige typer som hver især skal genanvendes separat, at det er svært at sortere det ordentligt. NOMI 4Ss robotter blev taget i brug for to måneder siden, og selvom de kun sorterer plastik nu, er det meningen at de …


Kakao-vejr hos Anna Andersen i Vestjylland

Posted On jun 4 2017 by

Kakao-vejr hos Anna Andersen i Vestjylland Kakao-vejr Anna var ved at vågne, vejudsigten havde dagen før, lovet overskyet og heldagsregn, søvnigt kikkede hun ud af vinduet medens kaffen blev boblede i maskinen. News Feed Med rystende hænder greb hun ud efter sin IP-phone, næsten inden at havde tænkt tanken, ”hvad er der i min News Feed i dag” – var hun godt klar over hvad der ville dukke op. Facebook-status Der var ikke tid til at læse de oplinkede artikler, tempoet var mere end højt, hun fik kuldegysninger ved tanken om, at miste status på FaceBook-mediet. Solidaritet Fingeren gled helt …


Flygtninge og migranter

Posted On maj 31 2017 by

Flygtninge og migranter Onsdag til De Grønnes gruppemøde skal gruppen diskutere håndteringen af flygtninge og migranter der kommer til EU. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Selvom medlemsstaterne langsomt er begyndt at komme op i omdrejninger med at få fordelt de flygtninge man har lovet at fordele fra Italien, Grækenland og Tyrkiet, går det stadig alt for langsomt. Det er også vigtigt at tage stilling til hvad vi gør ved de mange migranter som søger arbejdstilladelse i Europa. EU har brug for både kvalificeret arbejdskraft og en hurtig omfordeling af flygtninge. Det vil De Grønne komme med …


EU’s finansielle regulering

Posted On maj 30 2017 by

EU’s finansielle regulering Tirsdag er der afstemning om Unionens budget I Parlamentets kontrol- og budgetudvalg (CONT og BUDG). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Kommissionen har foreslået et budget som bl.a. vil gøre at mange faste ydelser til udkantsregioner i EU vil miste deres EU-støtte. Det er en økonomisk ydelse der udligner de økonomiske forskelle mellem forskellige regioner i EU og på længere sigt gavner hele Unionen. Samtidig vil Kommissionen flytte flere midler til den såkaldte Juncker-plan, herunder til finansielle instrumenter. Det har European Court of Auditors som overvåger korrekt brug af skatteborgernes penge kritiseret. De Grønne …


Glyfosat – vi kæmper fortsat

Posted On maj 30 2017 by

Glyfosat – vi kæmper fortsat I dag tirsdag stemte Miljø- og Sundhedsudvalget for at spørge Kommissionen hvordan den vil garantere en mere transparent godkendelsesprocedure af glyfosat i EU og at godkendelser skal ske på baggrund af uafhængig, videnskabelig forskning. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Margrete har sammen med de andre grønne udvalgsmedlemmer været med til at rejse spørgsmålet. De Grønne har flere gange fremhævet forskningsresultaterne fra WHO der viser at der er sandsynlighed for at glyfosat er kræftfremkaldende. For at kunne godkende et stof som glyfosat skal der være fuld åbenhed om forskningsresultaterne, og indtil det …


Grønnere luftfart

Posted On maj 30 2017 by

Grønnere luftfart I går mandag blev der i Udvalget for Industri, Forskning, og Energi, ITRE, diskuteret nye tiltag til at begrænse drivhusgasemissionerne fra fly. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Som de fleste ved, er disse udledninger i kraftig stigning, og selvom der bliver sat ind med CO2-standarder for motorerne og udbredelse af biobrændstoffer, skal der gøres betydeligt mere for at afværge at de samlede emissioner fra luftfart bare stiger. Uden indgreb vil de være firdoblet før 2050. Kommissionen ønsker at fortsætte status quo som indebærer, at kun de flyrejser der flyver inden for EU’s luftrum er …


Invitation til Dansk Folkeparti byrådskandidater

Posted On maj 29 2017 by

Invitation til Dansk Folkeparti byrådskandidater Ud fra princippet om at man er uskyldig til det modsatte er bevist – så må man også antage at nogle af kandidaterne, selv kan skrive et læserbrev som de ønsker at jeg skal offentliggøre på min Blog. Visioner og drømme Det er indlysende at et læserbrev bør rumme valide budskaber om kandidatens forventninger, – som ikke er formuleret, som et religiøst propaganda-manifest, skrevet af Mads Skjern’s, konservative søster, Anna Andersen, fra Vestjylland. Populismes glansbilleder Det er en kendsgerning, at mange kandidatens forventninger ikke helt ligger indenfor virkelighedens univers, – men nok mere må ses …


G7 i Taormina

Posted On maj 25 2017 by

G7 i Taormina Fredag og lørdag er den italienske kystby Taormina på Sicilien vært for G7 topmøde med særligt fokus på global økonomi og udenrigspolitik, herunder en bedre dialog med Rusland. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Margrete og De Grønne vil op til Macron’s første deltagelse som Præsident ved topmødet gøre meget for at minde den nyvalgte præsident om vigtigheden af at stå fast i mod Trumps regressive klimadagsorden. Med Trumps udtalelser og handlinger omkring klimaet ser det nemlig slemt ud for klimaet og Parisaftalen. Under sin valgkamp truede Trump med at trække USA ud af …


Fæl sag for Danmark i international presse

Posted On maj 23 2017 by

Fæl sag for Danmark i international presse I Panama er et skib fra det danske rederi Ultrabulk tilbageholdt siden 18. maj på grund af skibets last. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Skibet er på vej til Canada med fosfor fra det besatte Vestsahara. Marokkos salg af fosfor fra Vestsahara er i strid med folkeretten, og EU-Domstolen tilkendegav sidste år at frihandelsaftalen mellem EU og Marokko ikke gælder Vestsahara. Det er dybt problematisk at en dansk virksomhed ikke lever op til folke- og EU-retten! Det er nyhedsbureauet Reuters der har samlet denne vigtige historie op. Vestsaharas oprindelige …


EU-LIFE fylder 25 år

Posted On maj 23 2017 by

EU-LIFE fylder 25 år I søndags havde EU-LIFE 25 års jubilæum. EU-LIFE er EU’s finansieringsinstrument til miljø-, klima- og naturbeskyttelsesprojekter. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Efterhånden er Danmark også kommet godt med i dette projekt, og flere kommuner modtager nu støtte til naturgenopretningsprojekter. Som eksempler kan nævnes to højmosegenoprettelser som er i gang, Højmoser i Østdanmark og Højmoser i Danmark. EU-LIFE er et blandt mange eksempler på EU’s hjælp til Danmark: At kunne lave naturgenopretningsprojekter som går hånd i hånd med Natura2000-planer er vigtigt for kommuner og borgere.   Projekt – LIFE Østdanske Højmoser   For …


DK regering snøler med plastikposelov

Posted On maj 23 2017 by

DK regering snøler med plastikposelov Det er over to år siden at vi fejrede EU’s plastikposelov som Margrete var parlamentets ordfører for. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Den går ud på at reducere antallet af de lette plastikbæreposer i EU drastisk (man skønner at der i EU bruges mindst 100 mia. af dem om året – de 8 mia. ender som ’henkastet affald’ og flagrer over sø og land). Nu er der snart frist for implementering af loven i medlemsstaterne. Ni lande, herunder Sverige og Frankrig, er færdige eller godt i gang. I Danmark er der …


Publicistprisen en køn lille nips-ting

Posted On maj 20 2017 by

Publicistprisen en køn lille nips-ting Kunne man forvente sig andet, hvis en Publicistklub ønsker at ”gudegøre” sig, og få sine 15 minutters berømmelse på medieunderholdningsfladen, herunder hos Clement Kjersgaard. Forfatter og videnskabsjournalist Lone Frank, Weekendavisen, fik Den Store Publicistpris i år. 50-årige Lone Frank er forfatter til flere bøger og har desuden en ph.d. i neurobiologi. Siden 1998 har hun skrevet videnskabsstof for Weekendavisen, som nok kun de færreste kender, som et nyhedsmedie. Den Store Publicistpris ”Hvad enten det handler om almen videnskab eller, især, når det handler om den del af videnskaben, der kan gøre os klogere på den …


Bekymrende rapport fra Europarådet

Posted On maj 17 2017 by

Bekymrende rapport fra Europarådet Europa-Kommissionen mod Racisme og Intolerance (ECRI)  ECRI er en menneskerettighedsorgan af Europarådet, der består af uafhængige eksperter, som overvåger problemer med racisme, fremmedhad, antisemitisme, intolerance og diskrimination på grund af ” race”, national / etnisk oprindelse, farve, statsborgerskab, religion og sprog (racediskrimination); det udgiver rapporter der indeholder anbefalinger til medlemsstaterne. Få lyspunkter ECRI – Rapporten nævner at der ydes støtte til organisationer som arbejder med integration, herunder også med nyankomne flygtninge og personer tildelt subsidiær beskyttelse under migrationskrisen. Mangfoldighed Der er truffet positive foranstaltninger til en øget mangfoldighed i politiet ved ansættelse af flere betjente med baggrund i …


Hvor er det trist for Dansk Folkeparti

Posted On maj 14 2017 by

Hvor er det trist for Dansk Folkeparti 12,5 % af Dansk Folkepartis valgte byrådsmedlemmer er droppet ud. Dette gode gamle patriotiske parti, som efterfulgte og arvede mange støtter fra det hedengangne, så stolte, Fremskridtsparti, – der smuldrede i kølvandet på, og i fraværet af Mogens Glistrup, når han måtte afsone sine fængselsdomme. Siden oprettelsen af Dansk Folkeparti har det kørt på det jævne, som en cykel med flade dæk. Store armbevægelser små resultater Når partiet ønskede indflydelse, måtte det ofte bakke op bag de mest horrible og mærkværdige beslutninger som fx. Den folkerets-krænkende angrebskrig mod Irak og nedsmeltningen af sociale …


Ekstraordinært gruppemøde om den sociale søjle

Posted On maj 10 2017 by

Onsdag er der ekstraordinært gruppemøde hvor man skal diskutere Kommissionens udspil til en social søjle. Udspillet indeholder en række konkrete lovforslag hvoraf det mest omdiskuterede er direktivet om balance imellem arbejdsliv og privatliv der blandt andet vil give 10 dages øremærket barsel til fædre, fire måneders øremærket forældreorlov til hver af forældrene, ret til fem omsorgsdage om året til at tage sig af syge familiemedlemmer samt en udvidelse af retten til at anmode om fleksibel arbejdstid og/eller –sted for forældre til børn under 12. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Selvom kvinder i stadig højere grad bliver …


Macron en marche

Posted On maj 9 2017 by

Macron en marche Med Emmanuel Macron som ny fransk præsident ånder Frankrig – og Europa – lettet op. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter De franske vælgere markerede tydeligt at højreekstremisme, fremmedhad og ‘nok-i-sig-selv’ ikke er nogen farbar vej i vores moderne verden. Selvom mange franske vælgere, heriblandt de franske Grønne (Europe Écologie/Les Verts), på flere punkter er uenige med Macrons politiske projekt, var der tydelig støtte til at det gjaldt om at få en præsident der tænker fællesskab fremfor opdeling i dem og os i det multikulturelle Frankrig. På miljø- og klimafronten er Macron dog ikke …


Forberedelse til Strasbourg

Posted On maj 9 2017 by

Tirsdag er der ordinært gruppemøde hvor den Grønne Gruppe skal forberede næste uges debatter og afstemninger i Strasbourg. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Der skal blandt andet stemmes om et beslutningsforslag om strategien for at virkeliggøre to-statsløsningen i Palæstina/Israel, en EU-strategi for Syrien og en fornyet aftale med Norge om finansiel støtte til sikring af Schengens eksterne grænser og til visumbehandling. Desuden skal der stemmes om en såkaldt egeninitiativ rapport om forlængelse af produkters levetid som den Grønne franskmand Pascal Durand har været Parlamentets hovedforhandler på.   For yderlig læsning   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne …


Kom til demonstration for velfærd 12. maj

Posted On maj 8 2017 by

Kom til demonstration for velfærd 12. maj Dansk Folkeparti og Regeringen er i fuld gang med at ødelægge vores fælles velfærd. De skærer ned på daginstitutioner, uddannelse, ældrepleje og sundhed. 35.000 kommunalt ansatte inden for vores kernevelfærd er blevet fyret. Skriver Enhedslisten i deres nyhedsbrev – og fortsætter Kontanthjælpsloftet, 225 timers-reglen og integrationsydelsen gør vores svageste medborgere endnu fattigere. Det undergraver den tryghed, som velfærden giver os alle sammen, og det skal vi ikke finde os i. Den 10. maj sender offentligt ansatte, politikere og mange andre et tydeligt signal om, at vi ikke vil acceptere forringelser i velfærden. Det …


Mediernes fokus rammer ofte langt fra skiven

Posted On maj 8 2017 by

Mediernes fokus rammer ofte langt fra skiven Danskernes velkendte indbildskhed og flugt fra enhver form for logik, kører gerne på påstanden om – ”Jeg er så skide klog, for jeg har læst en bog…” Det kan man godt blive lidt træt af at høre på. Tager man emner op, som medier har brugt meget tid på – dog ofte uden at fortælle om baggrunden, så ser man helt andre billeder. Over 50 % af Danskerne ønsker mere EU på områderne Spørgsmålet om migration Fremme af demokrati og fred i verden Kampen mod skattesvig Miljøbeskyttelse Kampen mod arbejdsløshed Bekæmpelsen af terrorisme …


Grænseoverskridende sundhed

Posted On maj 2 2017 by

  Grænseoverskridende sundhed Onsdag den 3. maj diskuterer Parlamentet mulighederne for grænseoverskridende sundhedsydelser med Kommissionen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Der er et stort potentiale for EU-landene i dele ressourcerne hvor man kan – bl.a. i forhold til forskning og vidensdeling på telemedicinområdet, hvor læger i de store hospitaler kan guide lokalpraktiserende læger i yderområderne i at foretage indgreb, diagnosticere, mv. Sundhedspolitik i EU Senere samme onsdag fortæller sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis Sundheds- og Miljøudvalget hvordan det det går med den del sundhedspolitikken der er fælles i EU. Sundhedskommissæren vil følge op på nogle af de store …