Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres


Posted On apr 17 2018 by

Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres
Margrete har været de Grønnes forhandler på Parlamentets rapport om midtvejsevalueringen af det syvende miljøhandlingsprogram.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.

Studier har vist at miljøhandlingsprogrammet er effektivt, men at det halter gevaldigt med implementeringen i medlemslandene med store konsekvenser for de europæiske borgere.

Luftforurening kræver fx 400.000 liv om året på tværs af EU og er dertil vurderet til at koste de Europæiske samfund imellem 330 og 940 milliarder Euro i sundhedsomkostninger.

Programmet løber fra 2013 til 2020, og det ser ikke ud til at de fastsatte mål bliver nået.

Flere af målene på sundhedsområdet kan heller ikke vurderes ordentligt da der mangler data.

På klima og ressourceeffektivitet ser det ud til at målene måske kan nås hvorimod det ser meget sort ud for alle mål for natur og biodiversitet.

Parlamentet stemmer om sin rapport tirsdag, og der er bred støtte til de kritiske konklusioner.

Samtidig er der opbakning til at der skal laves et ottende miljøhandlingsprogram for hele EU.

For yderlig læsning.

www.sf.dk/seneste-nyt

 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her

 

Last Updated on: april 17th, 2018 at 6:49 am, by


Written by CEZ


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.