Glyfosat-nyt


Posted On feb 6 2018 by

Glyfosat-nyt
Tirsdag vil Parlamentet officielt nedsætte det specialudvalg der skal undersøge det Europæiske Fødevareagenturs (EFSA) procedurer for godkendelse af pesticider – i mine nyhedsbreve tidligere omtalt som glyfosat-specialudvalget.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.

Udvalget kommer nemlig efter den lange konflikt om glyfosat der i december fik en fornyet, men meget kortvarig tilladelse til det europæiske marked.

EFSA fandt ikke evidens for at glyfosat kan være kræftfremkaldende mens FN i WHO har kategoriseret stoffet som ‘sandsynligvis kraftfremkaldene’.

EFSA har gransket videnskabelige artikler, men også forskning der kommer fra industrien selv.

Og her opstår problemet.

For virksomhedernes dokumenter er ikke tilgængelige for offentligheden da de angiveligt indeholder industrihemmeligheder.

Det er imidlertid i konflikt med konventioner og EU’s egen lovgivning om at offentligheden skal have adgang til den viden som EFSA træffer beslutninger ud fra.

Specialudvalget etableres på initiativ fra De Grønne. Sammen med de Konservatives politiske gruppe EPP bliver vi også forhandler på den endelige rapport.

Udvalget begynder sit arbejde i marts og forventer at afslutte det i december.

For yderlig læsning.

Ingen hormonforstyrrende stoffer i vores fødevarer

 
www.sf.dk/seneste-nyt

 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her

 

Last Updated on: februar 6th, 2018 at 7:04 am, by


Written by CEZ


Skriv et svar