Grænseoverskridende sundhed


Posted On maj 2 2017 by

 
Grænseoverskridende sundhed
Onsdag den 3. maj diskuterer Parlamentet mulighederne for grænseoverskridende sundhedsydelser med Kommissionen.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter

Der er et stort potentiale for EU-landene i dele ressourcerne hvor man kan – bl.a. i forhold til forskning og vidensdeling på telemedicinområdet, hvor læger i de store hospitaler kan guide lokalpraktiserende læger i yderområderne i at foretage indgreb, diagnosticere, mv.

Sundhedspolitik i EU
Senere samme onsdag fortæller sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis Sundheds- og Miljøudvalget hvordan det det går med den del sundhedspolitikken der er fælles i EU.

Sundhedskommissæren vil følge op på nogle af de store tiltag som er i gang, herunder forventer vi at han vil tale om revision af tobaksdirektivet, antibiotikaresistenshandleplan, vedtagelsen af lovgivningen om medicinsk udstyr mv.

Margrete og hendes Grønne kollegaer vil stille Kommissæren en række kritiske spørgsmål ifht. Kommissionens forsøg på at undgå at fastlægge videnskabelige kriterier for hormonforstyrrende stoffer (og dermed jo være nødsaget til at gribe ind over for dem).

Dette er første og afgørende skridt for at forbyde de stærkt sundhedsskadelige stoffer i EU.

Derudover vil de Grønne spørge til den fortsatte brug af glyphosat – det aktive stof i RoundUp der bruges heftigt i EU blandt andet i danske landbrug.

 
For yderlig læsning

Parlamentets Sundheds- og Miljøudvalg

 
www.sf.dk/seneste-nyt

 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her


Note
”Vytenis Povilas Andriukaitis er Litauens EU-kommissær. Andriukaitis startede sin karriere i politik,
som medlem af den underjordiske socialdemokratiske bevægelse i 1976. og var medunderskriver for,
Act ved genoprettelsen af staten Litauen i 1990.” Fra Wikipedia.

 

Last Updated on: november 2nd, 2017 at 11:47 am, by


Written by CEZ


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!