Høring om havbrug


Posted On nov 28 2017 by

Høring om havbrug
I torsdags blev havbrugssagen præsenteret for Udvalget for Andragender (”borgerklageudvalget” på begribeligt dansk).

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter.

Først fremlagde den danske borger Eva Maria Bille sagen for udvalget og Kommissionen, og derefter gav Kommissionen sidst svar.

Det var præcist så vagt som forventet og forholdt sig slet ikke til Esben Lunde Larsens selvopfundne begreb ”miljømæssigt råderum”.

Heldigvis blev formanden for udvalget overbevist om at Danmarks egenhændige beslutning om at forurene mere – en ulovlig beslutning der blev taget uden om EU og Østersøsamarbejdet – bør undersøges nærmere.

Hun og udvalgsflertallet besluttede at sende sagen videre til landbrugsudvalget og fiskeriudvalget samt at bede Kommissionen se nærmere på sagen. Hun vil desuden tage kontakt til de danske myndigheder.

Sagen ruller altså fortsat, og der er stadig mulighed for at få bremset de voldsomme udledninger af kvælstof og fosfor ud i et hav der i forvejen ikke er i en god tilstand.

De sidste dages afsløringer af grove fejl i beregningerne af kvælstofudledningen bag landbrugspakken er bestemt heller ikke til gunst for havbrugene.

For yderlig læsning.

Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø

 
www.sf.dk/seneste-nyt

 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her

 

Last Updated on: november 28th, 2017 at 1:25 pm, by


Written by CEZ


Skriv et svar