Indre blødninger i hjernen! Tre sting i panden! Svær hjernerystelse! En brækket kæbe! En flækket læbe og et blåt øje!


Posted On feb 12 2010 by

Selv kan 17-årige Nikolaj fra Aalborg intet huske fra overfaldet lørdag aften klokken 21.30.
Spejlet taler sit tydelige sprog om hans møde med en flok racister i Århus` gader.

En 15-årig pige fik en flaske i nakken, men nåede at løbe væk.
Få minutter efter overfaldet på Nikolaj og pigen blev en 26-årig mand overfaldet af den samme gruppe racister.

Han fik hjernerystelse.
21 personer med tilknytning til den racistiske hooligangruppe White Pride, blev anholdt efter overfaldet.
Alle blev efterfølgende løsladt, men tre er sigtet for overfaldet.

Læs mere …

 
Straffeloven (pr. 2005)

§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.
Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.
§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.
§ 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.
Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold.

 

Last Updated on: december 21st, 2017 at 5:37 pm, by


Written by CEZ


Skriv et svar