Ministerkonvoj i harmonika krise


Posted On okt 4 2017 by

Ministerkonvoj i harmonika krise
Det fremgår tydeligt at ministerbiler ser ud til at ha betydelige skader på fronten.

Og meget ubetydelige eller måske, ingen skader på bagpartiet.

Hvilket kan opfattes som om, at der kan ha været tid til en undvigelsesmanøvre, men ikke
tid nok til at nedsætte farten før, en uhensigtsmæssig trafikal kødannelser.

Forebyggende foranstaltninger mod trafikuheld af samme karakter.

Forebyggende koncept
I en forebyggende løsningsmodel kunne indgå overvejelser om, at lade hjemmeværnet afspærre motorvejens tilkørselsramper, en times tid før en ministerkonvoj skal passere på motorvejen.

Tre i en løsning
Fremadrettet vil konceptet måske kunne afhjælpe, trafikale kødannelser,
støjproblemer og højne trafiksikkerheden på motorveje.

Referencer

Større trafikuheld med ministerbil

For yderlig læsning

 
Den personlige skraldebøtte

 

Last Updated on: marts 10th, 2018 at 4:04 pm, by


Written by CEZ


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *