Den 7. miljøhandlingsplan

Posted On nov 28 2017 by

Den 7. miljøhandlingsplan I Miljøudvalget tirsdag diskuterer Margrete Parlamentets midtvejsstatus på den 7. miljøhandlingsplan som sætter rammerne for EU’s miljølovgivning. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Rapporter viser at det bliver svært at opnå biodiversitetsmålene for 2020, at EU’s landbrugspolitik modarbejder miljø- og klimamål og at EU ikke har formået at tilpasse sin økonomiske vækst til klodens bæreevne – sagt på en anden måde: at vi stadig har et stort overforbrug af ressourcer. Det er tydeligt at selvom EU ofte sætter nogle gode rammer for miljølovgivning, er der stadig store huller i indsatsen. EU skal holde sine …


Glyfosathistorien afsluttet – for nu!

Posted On nov 28 2017 by

Glyfosathistorien afsluttet – for nu! EU’s medlemslande nåede i dag til enighed om en fem-årig forlængelse af tilladelsen til glyfosat. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det på trods af Parlamentets klare opfordring til en udfasning over fem år og på trods af borgernes klare modstand. Det er kun en uge siden at Parlamentet havde en høring som følge af et borgerinitiativ hvor 1,3 millioner borgere havde skrevet under på et forbud i mod glyfosat. Glyfosat har store konsekvenser for miljø og natur, og vi ved endnu ikke hvordan det påvirker menneskers sundhed. Vi ved dog med …


Høring om havbrug

Posted On nov 28 2017 by

Høring om havbrug I torsdags blev havbrugssagen præsenteret for Udvalget for Andragender (”borgerklageudvalget” på begribeligt dansk). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Først fremlagde den danske borger Eva Maria Bille sagen for udvalget og Kommissionen, og derefter gav Kommissionen sidst svar. Det var præcist så vagt som forventet og forholdt sig slet ikke til Esben Lunde Larsens selvopfundne begreb ”miljømæssigt råderum”. Heldigvis blev formanden for udvalget overbevist om at Danmarks egenhændige beslutning om at forurene mere – en ulovlig beslutning der blev taget uden om EU og Østersøsamarbejdet – bør undersøges nærmere. Hun og udvalgsflertallet besluttede at …


Tillykke til rød-grønt Danmark -og til SF

Posted On nov 28 2017 by

Tillykke til rød-grønt Danmark -og til SF I tirsdags var holdt vi valgaften i Bruxelles, og Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet fulgte sammen med vores kontor udviklingen derhjemme med spænding. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Heldigvis blev det en af de sjovere valgaftener! Socialdemokraterne fik et fint valg, men det gjorde SF også. I Århus gik vi 50% frem, på Langeland stormede Tonni Hansen ind i borgmesterkontoret, på landsplan gik SF fra 116 til 126 byrødder og fra 10 til 15 regionsmedlemmer. Alt dette imens Alternativet fik et rimeligt valg med 20 mandater. Man sørgede heller ikke …


Opklaring/korrektion om havbrugssagen

Posted On nov 20 2017 by

Opklaring/korrektion om havbrugssagen Sagen om havdambrugene er alvorlig, derfor følgende korrektion/opklaring: (U)heldigvis er udlægningen af Kommissionens svar til borgerklagen om havdambrugene for pessimistisk. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Kommissionen har ikke sagt at alt er ok – men sendt et af sine sædvanlige embedsmandssvar: Nu må vi se om regeringen virkelig vil lave noget der er ulovligt! Margrete har længe kæmpet mod denne tendens i Kommissionen til at vente med at gribe ind til det er gået galt. Vi havde håbet at de denne gang havde været lidt vaksere. Derfor var det en skuffelse med dette …


Socialt topmøde

Posted On nov 16 2017 by

Socialt topmøde Fredag mødes EU-landene i Göteborg for at godkende fælleserklæringen om det sociale Europa. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er et Europa hvor der er sikret adgang til sundhedspleje, uddannelse og efteruddannelse, transport, energi og finansielle tjenesteydelser. De Grønne ser det som et godt skridt på vejen at medlemslandene nu anerkender behovet for at EU også arbejder for social beskyttelse, men det skal følges op med konkret lovgivning og ikke pakkes af vejen med hensigtserklæringer og anbefalinger. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Lighed skaber arbejdspladser og vækst

Posted On nov 16 2017 by

Lighed skaber arbejdspladser og vækst Torsdag stemmer Parlamentet om en egenrapport der understreger behovet for europæisk koordinering af politikområder for at bekæmpe ulighed. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Ulighed og arbejdsløshed hindrer en sund efterspørgsel på varer og tjenester, sløver innovationen og skaber finansiel usikkerhed. Rapporten er ikke lovgivende, men opfordrer blandt andet Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke udviklingen af velfærdsstater og social beskyttelse, til at forbedre arbejds- og levevilkår og til at undersøge mulighederne for at skabe en europæisk arbejdsløshedsforsikring. Desuden lægger den vægt på det akutte behov for skattereformer i de mange medlemslande …