Vigtigt besøg af lokalpolitikere

Posted On sep 27 2017 by

Vigtigt besøg af lokalpolitikere Torsdag får Margrete besøg af en større delegation af SF’s transportudvalg og klimaudvalg. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De har taget turen til Bruxelles for at tale med Parlamentets rådgivere på transport og klima samt diverse miljøorganisationer og folk der står bag lokale projekter såsom den lokale letbane i Bruxelles. Formålet er at skabe kontakter, partnerskaber og vidensdeling imellem lokale politikere i Danmark og europæiske organisationer. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Football Leaks

Posted On sep 26 2017 by

Football Leaks Tirsdag er der høring i Parlamentets særligt nedsatte PANA-udvalg der arbejder med skattelysager i EU-landene. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Til mødet er den største lækage i fodboldsportens historie på dagsordenen.     Den uafhængige gruppe af gravende journalister, EIC, har afsløret hvordan mange internationalt kendte fodboldstjerner og fodboldmanagers har gemt store dele af deres indkomst i skattelylande vha. hemmelige tillæg til deres kontrakter. De 18,6 mio. lækkede dokumenter der beskriver sager til og med 2016, afslører et gigantisk skatteunddragelses- og hvidvaskningsprogram der er gået gennem Irland og De Britiske Jomfruøer til schweiziske konti …


Deadline for omfordeling af flygtninge

Posted On sep 26 2017 by

Deadline for omfordeling af flygtninge Tirsdag er der deadline for omfordeling af de 160.000 flygtninge som EU-landenes regeringsledere gav hinanden hånden på de ville sørge for blev genhuset i deres respektive lande senest to år efter aftalen blev indgået – 26.september 2015. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er ikke sket – kun knap 28.000 er blevet omfordelt. Det er elendigt dårligt arbejde af de 27 regeringer. Mens nogle lande såsom Frankrig, Finland og Sverige har taget deres del eller er godt i gang med modtagelse og integrationsproces, har andre lande som Slovakiet og Ungarn forsøgt …


Den personlige skraldebøtte

Posted On sep 19 2017 by

Den personlige skraldebøtte Overordnet set, ud fra en samfundsmæssig betragtning, er det indlysende at en affaldssortering ved kilden, kan øge genbrug af resurser som ellers ville gå op i røg. Det burde ikke kunne gå galt Men angiveligt for at fremtidssikre, så husholdningerne kan blive pålagt en afgift efter hvor meget affald der bliver afhentet fra matriklen, så har man valgt at monterer stregkoder og adresser på bøtterne. Et valg Det valg betyder imidlertid, at man ved afhentning af bøtterne – nærmest fordobler tidsforbruget og arbejdsbyrden, i forhold til tidligere, – da man kunne medbringe en tom affaldspose som erstatning …


Kontrol med våbeneksporten fra EU

Posted On sep 13 2017 by

Kontrol med våbeneksporten fra EU Når der sælges våben til skrøbelige stater, underminerer det udviklingen i landene og bidrager til flygtningestrømme. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er i alles interesse at der føres stram kontrol med våbeneksporten, og EU’s medlemslande har da også opstillet otte konkrete krav til eksportører. Men overholdelsen halter selvom EU’s medlemslande tilsammen udgør den andenstørste våbeneksportør i verden. I ti år har de Grønne arbejdet for mere gennemsigtighed i våbeneksporten, men vi er ofte blevet modarbejdet af især de franske Kristendemokrater. Det er blevet til en rapport fra Parlamentet med den …


EU-borgerne vil ikke have dyretransporter

Posted On sep 12 2017 by

EU-borgerne vil ikke have dyretransporter Onsdag er uformelt udråbt til international ’Stop Dyretransport-dag’. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I juni havde over 1 mio. borgere skrevet under på at de ikke vil have dyretransporter over længere afstande fordi dyrene ofte lider overlast.     Det er den europæiske EuroGroup for Animals som står bag kampagnen mod dyretransporter #StopTheTrucks. Kommissionen vil på grund af lovgivningen om ’Det Europæiske Borgerinitiativ’ fra 2011 skulle vurdere om man skal ændre lovgivningen på området på baggrund af de over 1 million underskrifter fra minimum 11 lande. Margrete har støttet et parlamentarisk …


Foreløbig sejr over Lundes flydende fiskefabrikker

Posted On aug 29 2017 by

Foreløbig sejr over Lundes flydende fiskefabrikker Flere virksomheder har nu trukket deres ansøgning om oprettelsen af nye havbrug i Bælthavet tilbage. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det sker efter at SF har bedt EU vurdere lovligheden af det tvivlsomme begreb ”miljømæssigt råderum”, der lystigt bliver brugt til at øge forureningen i vores indre farvande. Den historie bragte Politiken DEBAT. Det gav altså resultat at flere af SFs lokalpolitikere har indgivet en klage til Europa-Parlamentets borgerklageudvalg imod tilladelserne til flere havbrug i de indre danske og Miljøministerens opdigtede ”miljømæssige råderum”. Udvalget besluttede at sende sagen videre til Kommissionen …


Astroturf og manipulation af mediebudskaber

Posted On jul 26 2017 by

Astroturf og manipulation af mediebudskaber Astroturfing er en praksis som har til formål at give organisationer troværdighed ved at tilbageholde oplysninger om sine økonomiske forbindelser. Ved at maskere sponsorerne eller organisationer (fx politisk, reklame, religiøs eller lig.) for at få det til at virke som om den stammer fra, og støttes af nogle spontant opstået “græsrødder”. Udtrykket astroturfing er afledt som et ordspil af AstroTurf, et syntetiske tæpper, designet til at ligne naturligt græs. //Fra Wikipedia Vinder fem Emmy-priser Mål for hacking og overvågning og chikane, i rollen som undersøgende journalistik i dagens verden. Sharyl Attkisson har været journalist i …


Microsoft Office 365 & “Det sicilianske tilbud”

Posted On jul 22 2017 by

Microsoft Office 365 & ”Det sicilianske tilbud” Køb Office 365 skriver man så flot, – men virkeligheden er en anden. Introduceret Kort tid efter Office 365 blev introduceret, opdaterede man Windows 10 – og det, tilsyneladende med et indhold som gjorde tidligere købte Office-pakker ubrugelige. Havde fungeret Det være sig, lige fra Microsoft Office 98, Microsoft Office 2000 eller Microsoft Office 2003, som havde fungeret fint i Windows 7, Windows 8.1 og i Windows 10. Folk kunne så sidde og glo på deres ræve-dyre, opdateret PCer – uden at kunne spontan-anvende sine gamle købte programmer. ”Det sicilianske tilbud” Office 365 …


Fred og stabilitet projekter vil få mere EU-støtte

Posted On jul 13 2017 by

Fred og stabilitet projekter vil få mere EU-støtte EU’s humanitære fond for Fred og stabilitet har som primært mål at støtte op bag FNs 2030-dagsorden, for en bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i september 2015. EU-fond har ydet ekstern støtte til mere end 260 stabilitets- og fredsskabende projekter i 68 tredjelande udenfor Den Europæiske Union, for at opnå udviklingspolitiske resultater. Fonden startede i 2014 med et budget på 2,3 mia EUR for 2014-2020. Tirsdag vedtog man i udenrigsudvalget (AFET) et beslutningsforslag, en anbefaling om at løfte beløbsrammen med 100 mio. Euro. (Ca. 743 mio. DDK). Forslaget blev vedtaget med,  47 …


De Grønne tager Glyfosat til Domstolen

Posted On jul 12 2017 by

De Grønne tager Glyfosat til Domstolen I 2016 bad de Grønne den Europæiske Fødevaremyndighed (EFSA) om adgang til de dokumenter der ligger bag EFSA’s vurdering af at konkludere at Roundup-kemikaliet Glyfosat ikke er kræftfremkaldende. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Konklusionen er i grel modsætning til Verdenssundhedsorganisationen WHO’s konstatering af at glyfosat sandsynligvis er kræftfremkaldende. EFSA baserer sine konklusioner på forskning som er foretaget af industrien (der selvsagt har enorme interesser på spil), men den er (endnu) ikke offentlig tilgængelig. Dengang fik de Grønne – efter måneders tovtrækkeri med EFSA – adgang til dele af studierne. Det …


Vækst uden arbejdspladser?

Posted On jul 12 2017 by

Vækst uden arbejdspladser? Siden den finansielle krise i 2007-2008 er den økonomiske vækst stille og roligt kommet i gang igen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Selvom vækst har været et mantra for løsning af stort set alle problemer siden krisen, er der hverken kommet flere arbejdspladser eller mindre fattigdom i EU. De Grønne og vores ene formand, belgiske Philippe Lamberts, har længe haft fokus på dette paradoks, blandt andet i denne rapport fra december 2016. Onsdag morgen afholder Philippe en pressebriefing i de Grønnes mødelokale A5E1 om temaet for de vækstinteresserede. Du kan hente rapporten her (PDF-fil) For yderlig …


Næringsindhold i alkohol

Posted On jul 12 2017 by

Næringsindhold i alkohol Tirsdag eftermiddag Miljø- og Sundhedsudvalget (ENVI) diskuterede mærkning af vin og alkohol. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I dag er drikke med alkohol, undtaget fra EU-reglerne om at man skal kunne læse hvad fødevarer og drikke indeholder og hvor mange kalorier, fedt, sukker og protein der er i. Det mener Margrete og resten af De Grønne at der skal gøres noget ved: Et balanceret alkoholindtag er ikke noget problem, men forbrugerne skal have mulighed for at se hvad de spiser og drikker. Kommissionen fremlagde i juni med sit udspil til en strategi for …


SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet

Posted On jul 11 2017 by

SF tager Esben Lunde Larsens havbrug til EU-Parlamentet. Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve har SFs lokalpolitikere Mads Nikolajsen (Norddjurs), Ulla Holm (Samsø) og Kirstine Bille (Syddjurs) indgivet en klage til Parlamentets borgerklageudvalg (Petition). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvalget har nu vedtaget at den skal behandles som en hasteprocedure så der kan komme en afgørelse inden havbrugene bliver en realitet og der sker yderligere skade på vores hav- og vandmiljø i Danmark. Det forventes behandlet i udvalget i september eller oktober For yderlig læsning. Udvalget for borgerklager   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her …


Én million stemmer imod TTIP

Posted On jul 11 2017 by

Én million stemmer imod TTIP Med Lissabontraktaten fik borgerne en mulighed for at få en mærkesag på EU’s dagsorden ved at samle én million underskrifter fra en fjerdedel af medlemslandene. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Selvom det hverken kan tvinge en sag igennem eller forpligte Kommissionen til at fremsætte et lovforslag, skal initiativet tages i betragtning og behandles, helst ved en høring med det relevante udvalg og Kommissionens deltagelse. Nu er én million stemmer til samlet til at anbefale Rådet at tilbagetrække forhandlingsmandatet til handelsaftalerne TTIP og CETA. Det blev registreret officielt mandag, og initiativet bør …


Sidste nyt om cirkulær økonomi

Posted On jul 11 2017 by

Sidste nyt om cirkulær økonomi Tirsdag morgen fik udvalget en opdatering på hvordan de såkaldte trilogforhandlinger forløber om den store cirkulær økonomi-pakke som Parlamentet vedtog forhandlingsmandat til i Strasbourg i marts. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De første forhandlinger imellem Kommissionen, Rådet (regeringerne) og Parlamentet blev holdt den 30. maj, efter Rådet fastlagde sin position den 19. maj. Hovedtemaer for forhandlingerne vil blandt andet være definitioner, bindende målsætninger, beregningsmetoder og forebyggelse. Parlamentet arbejder for eksempel for målsætninger om 30% reduktion af fødevarespild i 2025 og 50% i 2030. Rådet og Parlamentet får svært ved at blive …