Kul har ingen fremtid i Europa!

Posted On feb 19 2018 by

Kul har ingen fremtid i Europa! Onsdag til fredag i sidste uge besøgte jeg med en delegation fra Petitionudvalget (borgerklager), Lusatia-provinsen i Tyskland hvor brunkul stadig udvindes i enorme mængder. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvindingen forurener vand, jord og luft, og afbrændingen udleder katastrofale mængder CO2 i atmosfæren. Men samtidig – og det er også vigtigt – skaber minedriften tusindvis af arbejdspladser i en region der kæmper for at holde sig oven vande. Det er de lokale, regionale og nationale myndigheders opgave at sørge for opkvalificering af kulminearbejdere så de fremover kan arbejde i en …


Klager over Kirke-medlemmers dårlige opførsel

Posted On feb 14 2018 by

Klager over Kirke-medlemmers dårlige opførsel Tamlynn Yoder, 25, der arbejdede for Outback Steakhouse, havde knoklet det meste af dagen for at tilberede fødevare, som medlemmer af Christ Fellowship, en lokal megakirke havde bestilt. Kirken havde bestilt bl.a. 25 steaks, 25 kyllingmiddage og 25 gange kartofler. Alt i alt havde Kirken købt for 735 Dollar (Ca. 4.462,77 Danske kroner) “Da jeg bar det ud og satte det i bilen og modtog betalingen, var der ingen drikkepenge. Jeg blev ked af det. Jeg har postet et indlæg på Facebook om kirken, der ikke betaler drikkepenge,” fortæller Tamalyn til WPTV. “Vi lever af …


Sommertiden bevaret for nu

Posted On feb 13 2018 by

Sommertiden bevaret for nu En højspændt debat om afskaffelse af sommertid fandt sted i Plenaren torsdag morgen hvor jeg også forsvarede den nuværende ordning. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Hele ugen løb mailboksene i Parlamentet over med argumenter for og imod og følelserne kogte. I sidste ende var argumenterne politiske snarere end faglige. Dog blev sommertiden reddet – for nu – ved den efterfølgende afstemning. Kommissionen blev i stedet pålagt at vurdere de videnskabelige argumenter for og imod – herunder om menneskers døgnrytme nu også bliver forstyrret voldsomt af en times tidsskifte to gange om året. …


Fact-finding-visit i Lausitz

Posted On feb 13 2018 by

Fact-finding-visit i Lausitz I denne uge rejser jeg og resten af en delegation fra Borgerklageudvalget (PETI) til Lausitz-regionen i Tyskland for at mødes med nogle af de borgere der har klaget til Europa-Parlamentet over brunkulindustriens sociale og miljømæssige konsekvenser lokalt. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvalget skal mødes med de nationale myndigheder og lokale interessenter for at indhente oplysninger om påstandene i klagerne – samt besøge kraftværket og området ved kulminen. For yderlig læsning. Udvalget for borgerklager   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her Det medsendte foto kunne måske få nogen til at …


Russisk revision af Facebook

Posted On feb 8 2018 by

Russisk revision af Facebook Russisk medietilsyn mødtes med repræsentanter for Facebook Lederen af Roskomnadzor (Medietilsynet), Alexander Zharov mødtes torsdag den 8. februar i Moskva med repræsentanter for virksomheden “Facebook” – lederen af Government Relations i Den Europæiske Union, Thomas Christensen og direktør for Government Relations i Central- og Østeuropa Gabriella Cseh. Gabriella Cseh, med base i London, er politisk chef for Facebook, i Central- og Østeuropa. I løbet af mødet bliver der rejst spørgsmål om selskabet “Facebook”s aktivitet på Ruslands territorium og diskuteret normerne og kravene i henhold til den russiske lovgivning. Selskabets bliver informeret om ansvarlighed, og at der …


Der er brug for et mere humanistisk asylsystem!

Posted On feb 7 2018 by

Der er brug for et mere humanistisk asylsystem! Det siger S i dag, og det fremlagde vi i SF vores bud på allerede sidste år: www.SF.dk/kronik. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Der er vigtige forskelle på SF og S. Også her – selvom meget er på linje. For SF betyder et humanistisk system at vi finder fælles løsninger på tværs af EU. At vi overholder de gældende konventioner. Og så betyder det at vi som grundtone har respekt for alle mennesker – også dem på flugt! Vi skal være løsningsorienterede og tage vores internationale ansvar på os. …


Hvordan har menneskerettighederne det i Tyrkiet?

Posted On feb 6 2018 by

Hvordan har menneskerettighederne det i Tyrkiet? Siden 2016 er mere end seks mio. borgere i Tyrkiet blevet udsat for juridiske og politimæssige undersøgelser alene på baggrund af mistanke – ofte på grund af politiske tilkendegivelser på sociale medier.  Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Politiet har tilbageholdt borgere i detentionen på tilfældigt grundlag, og der er udstedt udrejseforbud og andre restriktioner for embedsmænd, militærpersonel, akademikere, lærere, privatansatte og andre civile som mistænkes for at være tilknyttet Gülen-bevægelsen. Tirsdag diskuterer Parlamentet menneskerettighedssituationen med EU’s udenrigsrepræsentant Federica Mogherini, og torsdag stemmer vi om en resolution. Hos de Grønne mener vi at EU’s optagelsesforhandlinger med Tyrkiet bør suspenderes hvis forfatningsændringerne som foreslået af den tyrkiske regering …


Glyfosat-nyt

Posted On feb 6 2018 by

Glyfosat-nyt Tirsdag vil Parlamentet officielt nedsætte det specialudvalg der skal undersøge det Europæiske Fødevareagenturs (EFSA) procedurer for godkendelse af pesticider – i mine nyhedsbreve tidligere omtalt som glyfosat-specialudvalget. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvalget kommer nemlig efter den lange konflikt om glyfosat der i december fik en fornyet, men meget kortvarig tilladelse til det europæiske marked. EFSA fandt ikke evidens for at glyfosat kan være kræftfremkaldende mens FN i WHO har kategoriseret stoffet som ‘sandsynligvis kraftfremkaldene’. EFSA har gransket videnskabelige artikler, men også forskning der kommer fra industrien selv. Og her opstår problemet. For virksomhedernes dokumenter …


Opfølgning: 42,5 mio. euro til Palæstina

Posted On feb 6 2018 by

Opfølgning: 42,5 mio. euro til Palæstina Jeg følger situationen i Palæstina tæt og som nævnt i forrige nyhedsbrev blev de europæiske udenrigsministre i sidste uge indkaldt til hastemøde om udviklingsbistanden til Palæstina, herunder støtten til UNRWA der er FN’s organisation med ansvar for de palæstinensiske flygtninge. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Som resultat af mødet – og USA’s dramatiske nedskæringer til UNRWA – målrettes der nu 42,5 mio. euro i støtte til palæstinensisk statsopbygning. Selvom beløbet langt fra dækker det gabende hul i UNRWA’s budget, er det et vigtigt signal om en fortsat europæisk støtte til …


EU’s udenrigsministre til hastemøde om Palæstina

Posted On jan 30 2018 by

EU’s udenrigsministre til hastemøde om Palæstina I lyset af USA’s udmelding om at tilbageholde 2/3 af støtten til UNRWA er de europæiske udenrigsministre indkaldt til hastemøde i Bruxelles på onsdag. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Mødet er arrangeret af den såkaldte Ad Hoc Liaison Committee – en multilateral styringsgruppe ledet af Norge, medsponsoreret af EU og USA og med 15 medlemmer fra blandt andet FN, de palæstinensiske myndigheder, Israel, Rusland, Verdensbanken og Den Internationale Valutafond. Gruppen vil drøfte den seneste udvikling i Palæstina sammen med ministrene, og her forventer jeg at den danske udenrigsminister giver klar …


Ingen hormonforstyrrende stoffer i vores fødevarer

Posted On jan 10 2018 by

Ingen hormonforstyrrende stoffer i vores fødevarer Torsdag mødes Miljø- og Sundhedsudvalget til afstemninger og debatter. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Udvalget skal blandt andet stemme om Kommissionens forslag til nye grænser for de hormonforstyrrende BPA-stoffer i fødevareemballage. De Grønne har udfordret Kommissionen og ønsker i lighed med et flertal i Parlamentet et totalt forbud imod BPA i fødevareemballage. Hele mødet kan følges torsdag morgen fra klokken 9 her. For yderlig læsning. Hormonforstyrrende stoffer og akrylamid   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemsstater

Posted On jan 9 2018 by

Konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemsstater Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Tirsdag afholder gruppen ALDE (De Liberale), som Venstre og de Radikale er med i, konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemslande og hvilke muligheder EU har for at sikre at de grundlæggende værdier overholdes. Selvom disse værdier har den højeste prioritet i EU’s traktat, er det tydeligt at de er nødlidende i flere medlemslande (især Polen og Ungarn). Hvad stiller vi op og hvilke muligheder er der overhovedet til rådighed i EU for at sikre at de bliver …


Den Grønne Gruppe forbereder afstemninger i Strasbourg

Posted On jan 9 2018 by

Den Grønne Gruppe forbereder afstemninger i Strasbourg Tirsdag eftermiddag mødes den Grønne Gruppe til et 3½ time langt gruppemøde hvor hovedemnet er de sager der er til endelig behandling og afstemning på plenarforsamlingen i Strasbourg i næste uge. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Afstemningerne handler blandt andet om det nye vedvarende energi-direktiv, ligestilling og retfærdighed når klimaforandringer rammer, en ny havstrategi, hvordan Parlamentet skal sammensættes efter BREXIT og tredje behandling af den efterhånden langvarige sag om blindes adgang til læsestof – som heldigvis ser ud til nu at komme i hus. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   …


Lægemiddelagenturets samarbejde med industrien til debat

Posted On jan 9 2018 by

Lægemiddelagenturets samarbejde med industrien til debat Tirsdag deltager Margrete i en konference om hvordan det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kan samarbejde med lægemiddelindustriens og alligevel være uafhængigt. Habilitet er ikke et gummikrav. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Der har været flere klager over EMA’s for tætte bånd til industrien. Skal borgerne have tillid til myndighederne må der ikke være interessekonflikter. Ligeledes er en troværdig åbenhed om EMA’s vurderinger bydende nødvendig. Strikse krav til ’god forvaltning’ har i adskillige år haft høj prioritet i Margretes arbejde. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her …


Trumps ensidige beslutning om at flytte USA’s ambassade til Jerusalem diskuteres endnu en gang

Posted On jan 9 2018 by

Trumps ensidige beslutning om at flytte USA’s ambassade til Jerusalem diskuteres endnu en gang Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Mandag eftermiddag mødes Palæstina-delegationen for endnu en gang at diskutere EU’s svar på USA’s beslutning om at flytte sin ambassade til Jerusalem. Trumps hovedløse handling kan destabilisere hele regionen, den undergraver tilliden til Folkeretten – og den gør det lysende klart at USA hverken kan eller vil være en fair mægler i konflikten. Ansvaret hviler nu endnu tungere på EU. EU er Israels vigtigste handelspartner og har faktisk adskillige muligheder for at påvirke situationen: En suspension af …


På plads: kvotehandelssystem i luftfarten

Posted On dec 12 2017 by

På plads: kvotehandelssystem i luftfarten Tirsdag stemmer Parlamentet om en aftale for CO2-kvotehandel i luftfarten for 2020-2030. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. CO2-udledningerne fra flytrafik forventes at firedobles fra 2010 til 2050. Udledningerne risikerer at underminere alle andre indsatser for at nå 2050-målene. EU tog initiativ til at inkludere luftfarten i kvotehandlen allerede i 2008 som en del af en aftale med ICAO, den Internationale Luftfartsorganisation, om at få en global markedsmekanisme. EU har dog været lobby-presset fra ICAO til at sætte systemet for flyrejser inden for EU på pause imens man ventede på at ICAO …


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!