Parisaftalens implementering til afstemning

Posted On jul 11 2017 by

Parisaftalens implementering til afstemning Tirsdag stemmes der om forordningen om LULUCF der står for Land Use, Land Use Change and Forestry. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Forordningen skal for første gang regulere CO2-udslip fra skovbrug og fra arealanvendelse. Forskere har for nyligt anerkendt at hvis vi skal gøre os noget som helst håb om at holde den globale opvarmning under 1,5 grader, skal vi fjerne CO2, og en af de få muligheder er at benytte sig af planternes fotosyntese. Flere planter giver mindre CO2 i atmosfæren, og skovbrug og arealanvendelse er derfor et kerneområde i klimaforhandlinger. …


Bogen, ’Fra min tid’ af Preben Wilhjelm

Posted On jul 10 2017 by

Bogen, ’Fra min tid’ af Preben Wilhjelm I 1950 var der kun ca. 6 % af en årgang som sendte børn i gymnasiet. Desuden var rekrutteringen meget skæv, da kun en ud af tyve studenter kom fra den økonomisk dårligst stillede halvdel af befolkningen. Det var mere end normalt, at når man var blevet 16 år, så måtte man klare sig uden økonomisk støtte hjemmefra. Ungdommens Uddannelsesfond (Den senere SU) blev indført i 1951 og beløbet man havde vedtaget at afsætte var på 1,5 million kroner. Beløbet var naturligvis, helt utilstrækkeligt, men hvor kom initiativet til oprettelsen af, Ungdommens Uddannelsesfond, …


Skibsophug med respekt for miljøet

Posted On jul 6 2017 by

Skibsophug med respekt for miljøet I den foregående uge var Margrete vært for en udstilling i Parlamentet og for en konference om skibsophug. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Begge arrangementer var foranlediget af den ballade det skabte da det i efteråret kom frem at Mærsk begyndt at få deres skibe ophugget på strandene i Sydasien i stedet for under sikre og miljøvenlige forhold på ordentlige tørdokker – i overensstemmelse med EU-forordningen. Emnet for konferencen var også at en stor mængde af olie- og boreplatforme står foran at skulle ophugges og at der ligesom for skibe er …


De blinde skal have bøger

Posted On jul 5 2017 by

De blinde skal have bøger Marrakesh-traktaten om undtagelser fra den almindelige ophavsret for bøger til blinde og synshandicappede skal vedtages som EU-lov. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er en sag Margrete har arbejdet med over fem år og som nu endelig er ved at lykkes. Den vil betyde at blinde i hele verden kan dele bøger frit i et format de kan høre og læse. Torsdag forventer vi at direktivet og forordningen som gør traktaten til lov i alle EU-lande, vedtages med stort flertal i Parlamentet. Det er en kæmpe sejr for De Grønne og …


Hormonforstyrrende skal defineres

Posted On jul 4 2017 by

Hormonforstyrrende skal defineres Tirsdag stemmer EU-landenes embedsmænd om hvordan man definerer hvad et hormonforstyrrende stof er. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I dag mangler man en definition hvilket gør det umuligt at forbyde de skadelige stoffer. En række lande, herunder Sverige, Frankrig og Danmark er gået foran i kampen for at begrænse brugen af de ofte kræftfremkaldende stoffer som findes i alt fra elektronik til kosmetik og beholdere til mad. Definitionen skal – i modsætning til hvad Kommissionen lægger op til – være striks og definere hvor farligt stoffet er så man hurtigt kan forbyde det, …


Ruslands Naturgas til Tyrkiet og Europa

Posted On jul 4 2017 by

  Ruslands Naturgas til Tyrkiet og Europa Den 7. maj 2017. startede offshore-projektet, Syd Stream, en naturgasledning ud fra kysten ved Krasnodarskiy Krai. Længden er over 900 km. og den er konstrueret til at kunne levere gas til Tyrkiet og Europa ved udgangen af 2019. Nord Stream Det er ikke den første, Nord Stream har fungeret i flere år og i 2016 eksporterede Gazprom, der er den største eksportør af russisk naturgas til det europæiske marked, 179,3 milliarder kubikmeter gas til Europa.     Konsortium Nord Stream AG, har sit hovedkvarter i Zug, Schweiz, og er et internationalt konsortium af …


Dobbeltmandat i DF-lokalforening Horsens

Posted On jun 26 2017 by

Dobbeltmandat i DF-lokalforening Horsens Dansk Folkepartis lokalforening i Horsens har besluttet sig for at opstiller sine kandidater på partiliste, hvilket betyder at de opnår valg til byrådet i den rækkefølge som de står opført på listen, – selv om andre længere nede på listen, får flere personlige stemmer. Dobbeltmandat Det gør det ikke meget bedre, at man har valgt et folketingsmedlem som spidskandidat til byrådsvalget, og på den måde giver sin støtte til dobbeltmandater i både byråd og folketing. Kandidatliste Ved det sidste valg i 2013 fik partiet fire repræsentanter i byrådet, hvis de opnår samme vælgertilslutning ved det kommende …


Når Nordsøens olieindustri skrumper – hvad så?

Posted On jun 22 2017 by

Når Nordsøens olieindustri skrumper – hvad så? Nogle vil huske historien om hvordan europæiske skibe, blandt andet fra Mærsk, havner på strande i Sydasien og bliver ophugget under farlige og særdeles miljøskadelige forhold.     Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. For at undgå samme historie holder Margrete to store arrangementer hvor udfordringer, muligheder og handlemuligheder diskuteres. Første møde er hos det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på torsdag, hvor blandt andet Frederikshavn Havn vil give et indblik i hvilke erhvervsmuligheder der kan opstå i Nordjylland hvis disse platforme ophugges under ordentlige forhold i stedet for på …


Hurtig reduktion af HFC-drivhusgasser

Posted On jun 21 2017 by

Hurtig reduktion af HFC-drivhusgasser I oktober sidste år var den Rwandiske hovedstad Kigali vært for et topmøde der kan gøre en stor forskel i verdens indsats for at nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til højst 2 grader og helst 1,5. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det var nemlig i Kigali Montreal-protokollen fra 1987 om beskyttelse af ozonlaget blev taget op til revision. Protokollen udfasede de farlige CFC-stoffer og erstattede dem med HCF-stoffer for at beskytte ozonlaget. Nu har HFC’erne vist sig at være yderst potente drivhusgasser, som opvarmer atmosfæren op til 1000 …


Vedvarende Energidirektiv for borgerne

Posted On jun 21 2017 by

Vedvarende Energidirektiv for borgerne Margrete er de Grønnes forhandler, eller skyggeordfører som det hedder i Bruxelles-jargon, for Borgerklageudvalgets (PETI) udtalelse på det kommende VE-direktiv som skal fastlægge VE-målene for 2030. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Kommissionen foreslog et mål på 27% VE i 2030 hvilket er helt utilstrækkeligt hvis vi skal leve op til EUs 2050-målsætning om 100% vedvarende energi og 80-95% reduktion af drivhusgasser. Hovedforhandleren, Eleonora Evi fra den italienske femstjernebevægelse, har lavet et udemærket udkast til borgerklageudvalgets udtalelse til Parlamentets betænkning. Den endelige betænkning bliver grundlaget for Parlamentets forhandling med Kommissionen og Rådet (regeringerne). …


EU’s plastikstrategi

Posted On jun 21 2017 by

  EU’s plastikstrategi Tirsdag havde Margrete mulighed for komme i åben dialog med Kommissionen om den kommende plastikstrategi. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Hun var i debat på den danske repræsentation (ambassaden) i EU der ligger tæt ved Parlamentet. Her kom blandt andre Kestutis Sadauskas som er direktør for Kommissionens miljøsektion og er en af de hovedansvarlige for plastikstrategien. Debatten blev livestreamet på den svenske repræsentations facebookside. Margrete og De Grønne fremhævede tre hovedkrav: 1. Der skal lægges vægt på forebyggelse. Det har første prioritet i EU’s affaldshierarki, men er et element som helt mangler i Kommissionen …


EU-dialog og samarbejdet med Cuba

Posted On jun 20 2017 by

EU-dialog og samarbejdet med Cuba Den første aftale mellem EU og Cuba markere et vendepunkt i de bilaterale forbindelser mellem de to parter. Aftalen EU-Cuba aftalen bør bidrage til at forbedre levevilkårene og de sociale rettigheder for cubanske borgere. Menneskerettigheder Den cubanske regering bør tilpasse sin menneskeret-politik med internationale standarder og ratificere FN menneskerettigheds-konventioner. Aftalen indeholder en passus om at den vil blive suspenderet, hvis bestemmelserne om menneskerettighederne krænkes. Næste skridt Rapporten af ordfører, Elena Valenciano (S & D, ES) blev godkendt i Udvalget med 57 stemmer for, 9 imod og 2 undlod at stemme. Udvalgets oplæg vil blive sat …


Byrådsmedlem kræver 10.000 kroner fra Dansk Folkeparti i Struer

Posted On jun 18 2017 by

Byrådsmedlem kræver 10.000 kroner fra Dansk Folkeparti i Struer Den tidligere lokalformand, Anna Marie Brix Poulsen, kræver 10.000 kroner betalt tilbage fra lokalafdelingen. Balladen i Dansk Folkepartis lokalafdeling i Struer – i nye højder. Den tidligere lokalformand i Dansk Folkepartis lokalafdeling er nu løsgænger i byrådet, efter en noget turbulent periode. Man nåede frem til et opstillingsmøde og fik skrevet en liste med otte kandidater til kommunalvalget i Struer Kommune. Alle var blevet rangordnet med Jette Lund i spidsen på en såkaldt partiliste – alt sammen på baggrund af valghandlingen på opstillingsmødet, og inden aftenen var omme, – begyndte listen …


Voldsomt overgreb på tv-fotograf

Posted On jun 16 2017 by

Voldsomt overgreb på tv-fotograf Dansk Folkepartis EU-politiker, Jørn Dohrmann efterforskes en sag om hærværk og mulig brug af ulovlig tvang. Sagen drejer sig om, at Jørn Dohrmann 3. maj angivelig blev så vred på en tv-fotograf, fra Nordisk Film TV, som fra en offentlig vej, filmede ind over hans marker, at han kørte hen til fotografen og tiltvang sig kameraet, med så stor voldsomhed at tv-fotografen efterfølgende, måtte en tur på skadestuen på Kolding Sygehus. Scren dump fra, DR2-dokumentar: DF og de skjulte bilag. Tv-fotografens advokat: »Det er en særdeles alvorlig sag med et meget ubehagelig og voldsomt angreb på …


CO2-reduktion: Bønder, Boliger og Biler

Posted On jun 14 2017 by

CO2-reduktion: Bønder, Boliger og Biler – lidt er bedre end intet! Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Onsdag stemmes der om det enorme lovforslag der handler om byrdefordelingen af klimaindsatsen i de ikke-kvotebelagte sektorer. Sektorerne dækker populært sagt over de tre B’er: Bønder, Boliger og Biler. Byrdefordelingen er et af de tre lovforslag der reelt implementerer Paris-aftalen. Målet er at de ikke-kvotebelagte sektorer skal sænke deres CO2-udslip med 30% inden 2030 og på den måde bidrage til at nå det samlede mål på 40% reduktion i alle sektorer. Forslaget præsenterer dog ikke afgørende forbedringer i forhold til …


EU´s reaktion på Trumps Klimabrøler

Posted On jun 14 2017 by

EU´s reaktion på Trumps Klimabrøler Onsdag vil Rådet og Kommissionen komme med sine officielle reaktioner på Trumps beslutning om at USA ikke længere vil være med i Paris-aftalen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Trump har nu placeret USA samme med Nicaragua og Syrien – de eneste to andre lande der ikke er med i aftalen. USA er verdens andenstørste udleder af drivhusgasser med 15% af verdens udledning, kun overgået af Kina som står for 30%. Men hvor Trump nu har annonceret at han vil investere i kul og at han ikke vil betale de to milliarder …