50 års besættelse: Tid til ny EU-politik?

Posted On nov 28 2017 by

50 års besættelse: Tid til ny EU-politik? Arbejdet i Parlamentet er heldigvis opmuntrende pga. mange gode historier om en verden i fremgang, men når det kommer til arbejdet i DPAL, Parlamentets delegation til Palæstina, er det småt med succeser. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. I år markeres 50-året for Israels besættelse – et halvt århundrede med hensynsløs politik og talrige krænkelser af den internationale retsorden, herunder tyveri af palæstinensisk jord. Besættelsen har påført palæstinenserne enorme lidelser og frataget dem grundlæggende rettigheder. I dag holder Parlamentet en konference om EU’s politiske muligheder for at stoppe de ulovlige …


Den 7. miljøhandlingsplan

Posted On nov 28 2017 by

Den 7. miljøhandlingsplan I Miljøudvalget tirsdag diskuterer Margrete Parlamentets midtvejsstatus på den 7. miljøhandlingsplan som sætter rammerne for EU’s miljølovgivning. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Rapporter viser at det bliver svært at opnå biodiversitetsmålene for 2020, at EU’s landbrugspolitik modarbejder miljø- og klimamål og at EU ikke har formået at tilpasse sin økonomiske vækst til klodens bæreevne – sagt på en anden måde: at vi stadig har et stort overforbrug af ressourcer. Det er tydeligt at selvom EU ofte sætter nogle gode rammer for miljølovgivning, er der stadig store huller i indsatsen. EU skal holde sine …


Glyfosathistorien afsluttet – for nu!

Posted On nov 28 2017 by

Glyfosathistorien afsluttet – for nu! EU’s medlemslande nåede i dag til enighed om en fem-årig forlængelse af tilladelsen til glyfosat. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det på trods af Parlamentets klare opfordring til en udfasning over fem år og på trods af borgernes klare modstand. Det er kun en uge siden at Parlamentet havde en høring som følge af et borgerinitiativ hvor 1,3 millioner borgere havde skrevet under på et forbud i mod glyfosat. Glyfosat har store konsekvenser for miljø og natur, og vi ved endnu ikke hvordan det påvirker menneskers sundhed. Vi ved dog med …


Høring om havbrug

Posted On nov 28 2017 by

Høring om havbrug I torsdags blev havbrugssagen præsenteret for Udvalget for Andragender (”borgerklageudvalget” på begribeligt dansk). Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Først fremlagde den danske borger Eva Maria Bille sagen for udvalget og Kommissionen, og derefter gav Kommissionen sidst svar. Det var præcist så vagt som forventet og forholdt sig slet ikke til Esben Lunde Larsens selvopfundne begreb ”miljømæssigt råderum”. Heldigvis blev formanden for udvalget overbevist om at Danmarks egenhændige beslutning om at forurene mere – en ulovlig beslutning der blev taget uden om EU og Østersøsamarbejdet – bør undersøges nærmere. Hun og udvalgsflertallet besluttede at …


Tillykke til rød-grønt Danmark -og til SF

Posted On nov 28 2017 by

Tillykke til rød-grønt Danmark -og til SF I tirsdags var holdt vi valgaften i Bruxelles, og Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet fulgte sammen med vores kontor udviklingen derhjemme med spænding. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Heldigvis blev det en af de sjovere valgaftener! Socialdemokraterne fik et fint valg, men det gjorde SF også. I Århus gik vi 50% frem, på Langeland stormede Tonni Hansen ind i borgmesterkontoret, på landsplan gik SF fra 116 til 126 byrødder og fra 10 til 15 regionsmedlemmer. Alt dette imens Alternativet fik et rimeligt valg med 20 mandater. Man sørgede heller ikke …


Opklaring/korrektion om havbrugssagen

Posted On nov 20 2017 by

Opklaring/korrektion om havbrugssagen Sagen om havdambrugene er alvorlig, derfor følgende korrektion/opklaring: (U)heldigvis er udlægningen af Kommissionens svar til borgerklagen om havdambrugene for pessimistisk. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Kommissionen har ikke sagt at alt er ok – men sendt et af sine sædvanlige embedsmandssvar: Nu må vi se om regeringen virkelig vil lave noget der er ulovligt! Margrete har længe kæmpet mod denne tendens i Kommissionen til at vente med at gribe ind til det er gået galt. Vi havde håbet at de denne gang havde været lidt vaksere. Derfor var det en skuffelse med dette …


Socialt topmøde

Posted On nov 16 2017 by

Socialt topmøde Fredag mødes EU-landene i Göteborg for at godkende fælleserklæringen om det sociale Europa. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det er et Europa hvor der er sikret adgang til sundhedspleje, uddannelse og efteruddannelse, transport, energi og finansielle tjenesteydelser. De Grønne ser det som et godt skridt på vejen at medlemslandene nu anerkender behovet for at EU også arbejder for social beskyttelse, men det skal følges op med konkret lovgivning og ikke pakkes af vejen med hensigtserklæringer og anbefalinger. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her  


Lighed skaber arbejdspladser og vækst

Posted On nov 16 2017 by

Lighed skaber arbejdspladser og vækst Torsdag stemmer Parlamentet om en egenrapport der understreger behovet for europæisk koordinering af politikområder for at bekæmpe ulighed. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Ulighed og arbejdsløshed hindrer en sund efterspørgsel på varer og tjenester, sløver innovationen og skaber finansiel usikkerhed. Rapporten er ikke lovgivende, men opfordrer blandt andet Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke udviklingen af velfærdsstater og social beskyttelse, til at forbedre arbejds- og levevilkår og til at undersøge mulighederne for at skabe en europæisk arbejdsløshedsforsikring. Desuden lægger den vægt på det akutte behov for skattereformer i de mange medlemslande …


Opråb fra Parlamentet mod Sudan

Posted On nov 16 2017 by

Opråb fra Parlamentet mod Sudan Sudan har i årevis været en autoritær stat som, specielt hvad angår pressefrihed, nu er et af de mest undertrykkende samfund i verden. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Præsident Al-Bashir fik i 2009 og 2010 arrestordrer fra Den Internationale Straffedomstol (ICC), anklaget for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrabshandlinger. Siden Maj i år har landet oplevet en massiv stigning i frihedskrænkelser, herunder beslaglæggelser af aviser samt vilkårlige arrestationer, forhør og retsforfølgelser. Senest dømte Sudans straffedomstol Journalist Mohammed Zine al-Abidin til tre år i fængsel på baggrund af to artikler om korruption …


Vinterplan for flygtninge

Posted On nov 15 2017 by

Vinterplan for flygtninge Parlamentet debatterer onsdag en handlingsplan for de flygtninge som venter i EU´s hotspots på at få deres asylsag behandlet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Vinteren nærmer sig, og der er akut brug for handling for at forhindre lidelse og tab af liv i de overfyldte hotspots på de græske øer. Ca. 5000 mennesker opholder sig for tiden i Morialejren der har kapacitet til ca. 2000. Mange af dem bor i sommertelte og skal sove på gulvet på tynde sovemåtter eller tæpper. Det gælder også alvorligt syge og handicappede, gravide, børn samt flygtninge der …


Flygtninge i Tunesien

Posted On nov 15 2017 by

Flygtninge i Tunesien Onsdag mødes medlemmerne af Parlamentets delegation til den såkaldte Middelhavsunion (som Margrete er medlem af) for bl.a. at diskutere flygtningestrømmene over Middelhavet og EU’s fremtidige håndtering af den alvorlige situation. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Formanden for Udvalget for Borgerrettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE), Claude Moraes, fortæller om udvalgets studietur til Tunesien i september. Efter at Libyen er blevet så ustabil, flygter mange libyere til Tunesien. Mulighederne for at tage imod flygtninge fra Tunesien i EU og at anerkende tuneseres kvalifikationer samt visa til EU bliver diskuteret. Det er vigtigt at …


Ombudsmand for et gennemsigtigt EU

Posted On nov 15 2017 by

Ombudsmand for et gennemsigtigt EU Onsdag drøfter parlamentet Petition-udvalgets årlige rapport om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning fra 2016. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Ombudsmanden (irske Emily O’Reilly) påviser svagheder i EU-administrationen og kommer med anbefalinger til forbedringer. Hendes arbejde bygger dels på klager fra borgerne, dels på undersøgelser hun har taget på eget initiativ. Et centralt område er (som sædvanligt) behovet for langt større åbenhed i EU-institutionerne hvor det især er alvorligt at medlemsstaternes regeringer stort set ingen åbenhed har om deres forhandlinger og beslutninger i Rådet. Dette en hovedsag for De Grønne. Derudover stiller de …


Polen overtræder EU’s værdier

Posted On nov 15 2017 by

Polen overtræder EU’s værdier De Grønne og store dele af Parlamentet er meget bekymrede for Polens retsvæsen og de offentlige medier, NGO’ers og civilsamfundets frihedsrettigheder, kvinders rettigheder samt beskyttelse af miljøet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Eftersom den polske regering fortsat tilsidesætter EU’s grundlæggende værdier, støtter De Grønne et forslag om at pålægge LIBE-Udvalget (Udvalget for Borgerrettigheder og Retlige og Indre Anliggender) at udarbejde en rapport om den polske regerings overtrædelse af grundlæggende principper og værdier. Debatten foregår onsdag. For yderlig læsning Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den …


Regions- og kommunalvalg med medierobotter

Posted On nov 2 2017 by

Regions- og kommunalvalg med medierobotter – Det siger sig selv, at det er et stort arbejde at overvåge, hvad der foregår i 98 kommuner og fem regioner. Men Ritzaus journalister får god hjælp fra de lokale medier, der tipper med historier. Derudover har Ritzau en robot, der overvåger kommunernes Facebook-sider og udvalget regionalaviser. Robotten giver journalisterne på Ritzau besked, når der dukker nyheder op med udvalgte søgeord, der relaterer sig til det kommende valg. Forberedelse En del af arbejdet ligger dog netop i den grundige forberedelse, hvor journalisterne på forhånd har fundet ud af, hvilke kommuner, regioner og lokale valgkampe …


Fastelavn i Danmark

Posted On okt 25 2017 by

Fastelavn i Danmark Tidligere tiders fastelavnsfester kunne gå voldsomt til. På Amager rev man halsen af en ophængt gås og slog katten af tønden, vel at mærke en levende kat. Fastelavn efterfulgtes af hvide-tirsdag med hvedebrød og mad med mælk og aske-onsdag med syndsforladelse, ved at få et kors tegnet med aske i panden, foran indgangsdøren til kirken. Aske-onsdag var starten fasten, hvor man ikke måtte spise kød i 40 dage, undtagen om søndagen. En udbredt folketro Pest er en infektionssygdom forårsaget af en bakterie ved navn Yersinia pestis. // Wikipedia Det har i sin tid, været en udbredt folketro, …


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!