Grønne fra hele verden samles i Liverpool

Posted On mar 30 2017 by

Grønne fra hele verden samles i Liverpool I weekenden er den Europæiske Grønne Gruppe til The Global Greens kongres i Liverpool. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Her skal Margrete på lørdag være vært for en diskussion om plastikposedirektivet på opfordring af de australske Grønne som selv arbejde på en lovgivning om plastikposer. Der afholdes løbende arrangementer hvor deltagere kan få inspiration fra hinanden, lave nye politikker og samarbejde om en venstregrøn udvikling i alle lande. Fredag er et af hovedtemaerne hvordan vi sikrer en grøn handelspolitik i en globaliseret verden. For yderlig læsning www.sf.dk/seneste-nyt   Se …


Trolddomsbogen Cyprianus og Spåning i Æggehvide

Posted On mar 29 2017 by

Trolddomsbogen Cyprianus og Spåning i Æggehvide Trolddomsbogen Cyprianus Op gennem århundrederne har stien gennem Grønnehave skov i Odsherred været offentlig. Ved Vibehusene i skovens sydligste del passerede den over “Stenten” og herfra ned mod det åbne land. Det var her Niels Jensen fra “Tjørnholm” sidst i 1700-tallet fandt et eksemplar af trolddomsbogen “Cyprianus”, da han var på vej fra Anneberg til Nykøbing Sjælland, fortæller et sagn. Bogen satte ham i stand til at vise tyve, så de ikke kunne forlade det sted hvor de stjal, – og rygtet om hans evner nedbragte antallet af tyverier i det nordlige Odsherred mærkbart. // …


Bedre adgang til medicin er afgørende

Posted On mar 29 2017 by

Konference: Bedre adgang til medicin er afgørende Mandag og tirsdag har Margrete inviteret til fagkonference for udvalgte læger og eksperter på sundhedsområdet fra hele Europa for at diskutere adgang til medicin for patienter i Europa. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Markedet for medicin er forskruet. Alt for ofte er prisen på især ny medicin så høj at man må fyre sundhedspersonale for at få råd til den nyeste behandling. Alt for høj en andel af prise dækker industriens udgifter til markedsføring, isæt til at lobbye at sundhedsmyndigheder og patienter til at bruge den nye medicin – mens …


De kloge mænd og koners visdomskilde

Posted On mar 29 2017 by

De kloge mænd og koners visdomskilde I Brugsforeningens-bladet, kunne man den 28 Oktober 1941. paa side 20, læse en artikel med overskriften; ”Cyprianus” – den havde undertitlen: ”De kloge mænd og koners visdomskilde”. Om de ”kloge” Mænd og Koner hed det sig gerne i gamle Dage, at de havde lært deres sorte Kunstre ved at læse Cyprianus. Nutildags er der vel mange Mennesker, der ikke aner, hvad Cyprianus er. Men for bare en Menneskealder siden viste hvert Barn paa Landet at fortælle om den forunderlige og uhyggelige Troldomsbog, ved vis Hjælp man kunne tvinge den Onde og hans Aander til …


Spådomme efter måneden hvori man er født

Posted On mar 27 2017 by

Spådomme efter måneden hvori man er født DF-Nyt.dk på forkant med forskning og de nyeste landvindinger indenfor Dansk kultur – og har af underfundige veje fundet afskrifter af de oldgamle hemmelige, på græsk og latin, håndskrevne magiske skrifter fra middelalderen.     Oprindelsen syntes at være lidt uklar, men iflg. folketroen skulle de have sin oprindelse fra Thascius Caecilius Cyprianus født år 200 i Karthago / Tunesien, – være skrevet med rødt, og ikke kunne brænde, samt menes at være gået i arv blandt kloge koner og mænd. Spådomme efter måneden hvori man er født JANUAR En Mandsperson født i …


Cyprianus om Spåning i kaffegrums

Posted On mar 26 2017 by

Cyprianus om Spåning i kaffegrums Thascius Caecilius Cyprianus født år 200 i Karthago / Tunesien, valgt til biskop, kirkefader, helgen, kristen martyr – han blev halshugget den 14. september år 258. Hans helgendag er 16. september. // dagsnavn Cyprianus er den danske betegnelse for de, på græsk og latin, håndskrevne magiske bøger fra middelalderen, som Iflg. folketroen var skrevet med rødt og ikke kunne brænde, samt menes at gå i arv blandt kloge koner og mænd. Spaaning i kaffegrums ”Efter at have hældt den tyndeste Del af Kaffekoppens Indhold bort, eller drukket samme, kan man paa en plan Flade, f.Eks. …


Jacob Senholt Christiansen taber sag ved Pressenævnet

Posted On mar 24 2017 by

Jacob Senholt Christiansen taber sag ved Pressenævnet Researchkollektivet Redox skriver: ”Forsker Jacob Senholt ville censurere vores artikel om hans højreradikale aktiviteter – Pressenævnet gav os medhold” redox.dk / Den ekstreme ekstremismeforsker   Sagsnummer: 17-70-01075 Forsker får ikke slettet artikel om politiske tilhørsforhold efter lov om massemediers informationsdatabaser 22-03-2017 En forsker ved Aarhus Universitet havde af redox.dk fået afslag på at få slettet information om hans formodede politiske overbevisning efter lov om massemediers informationsdatabaser. Ifølge denne lov skal information om enkeltpersoners politiske forhold som udgangspunkt slettes, når der er forløbet tre år fra den begivenhed, der gav anledning til optagelsen i …


Naturdirektivernes fremtid til debat

Posted On mar 21 2017 by

Naturdirektivernes fremtid til debat Tirsdag kommer Kommissionen til miljøudvalget igen for at diskutere fremtiden for fugle- og habitatdirektiverne. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Da Kommissionen i 2015 fremlagde sit såkaldte REFIT program der gennemgår lovgivningen for at se om den er nødvendig og effektiv, blev de to naturdirektiver overraskende nok også underlagt programmet (givetvis for at slippe af med dem). Det afstedkom meget støj både i parlamentet og i Regionerne hvor disse direktiver har stor opbakning, og i 2016 kom Kommissionen så frem til at naturdirektiverne var gode nok – det er implementeringen den er gal …


Mineaffald til afstemning

Posted On mar 21 2017 by

Mineaffald til afstemning Efter to store udslip af farligt affald fra minedrift i slutningen af 90erne blev der lovgivet om affaldshåndteringen på EU-plan. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Selvom loven er fra 2006, var der fire lande der ikke havde implementeret den i 2016. Kommissionen har lagt sag an imod i alt 18 lande for ikke at gennemføre den ordentligt inden for tidsfristen. Generelt har der været store problemer både med implementering og rapportering i medlemslandene hvorfor kvaliteten af data også er utilfredsstillende. Miljø- og Sundhedsudvalget har nu selv taget initiativ til en rapport der opfordrer …


Beskyttelse af tunfisk i Atlanterhavet

Posted On mar 21 2017 by

Beskyttelse af tunfisk i Atlanterhavet Tirsdag har Miljø- og sundhedsudvalget stemt om Kommissionens forslag til beskyttelse af tunbestanden i EU’s farvande. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Forslaget tager sigte på at integrere de tiltag som Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet har vedtaget i EU-lovgivning. Forslaget omfatter også fiskerbåde fra lande uden for EU samt videnskabelig forskning inden for bæredygtigt fiskeri. Det primære formål er at højne beskyttelsen af de mest sårbare arter der ofte er ofre for bifangster. For yderlig læsning Du finder miljøudvalget (ENVI) her www.sf.dk/seneste-nyt Se den Grønne gruppe i …


Hvem har ansvaret for miljøkatastrofer?

Posted On mar 21 2017 by

Hvem har ansvaret for miljøkatastrofer? Miljøansvarsdirektivet er under revision og selvom det ligger under retsudvalget, så skal Miljø- og sundhedsudvalget naturligvis komme med en udtalelse til revisionen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter De Grønne er hovedforhandler på udtalelsen, som skal diskuteres tirsdag i miljøudvalget. Direktivet sætter rammebetingelserne for hvem der har ansvaret for at forebygge og at rette op på miljøskader og -forurening. Det bygger på princippet ’forureneren betaler’ og pålægger den ansvarlige aktør at dække alle omkostninger ved forebyggelse og genopretning. De Grønne kræver at ansvaret udvides til at dække AL skade på miljøet og …


Kampen mod madspil fortsætter

Posted On mar 21 2017 by

Kampen mod madspil fortsætter Den Europæiske Revisionsret – EU’s interne revisionsafdeling kom i dag, tirsdag, til miljø- og sundhedsudvalget for at præsentere sin rapport om hvordan EU kan mindske madspild og forbedre ressourceeffektiviteten i førevarekæden. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Rapporten konkluderer at EU pt ikke bidrager fordi madspil netop ikke bekæmpes effektivt. Den konkluderer yderligere at der ikke nødvendigvis er brug for nye tiltag for at få forbedringer, men at det er afgørende at de nuværende politiske prioriteter arbejder bedre sammen. Det gælder for eksempel EU’s landbrugs-, fiskeri- og fødevaresikkerhedpolitikker. Den anbefaler at blandt andet …


Så blev det tid for årets Sappho-pris 2017

Posted On mar 20 2017 by

Så blev det tid for årets Sappho-pris 2017 Jeg glæder mig især over, at vi i det danske samfund har dygtige advokater der kan bidrage til at demagoger, racister, hadefulde kriminelle og andre destruktive personer kan få en retfærdig rettergang, når de bliver dømt for deres kriminalitet. Ikke nemt Det havde naturligvis nok været bedre, hvis antallet af sager havde været mindre, så domstolenes sagsbehandlingstid kunne blive kortere, til gavn for retsbevistheden, – men desværre er det nok svært forudse hvor mange der ønsker at kriminalisere sig selv eller udleve sine indbildte fantasier med statsstøte. Koldkrigsforskning Nå, men nu var …


Slaveri på Dansk Vestindiske Øer efter forbud

Posted On mar 17 2017 by

Slaveri på Dansk Vestindiske Øer efter forbud Torsdag den 16. marts 2017 var det 225 år siden, et forbud mod slavehandel blev vedtaget. En folketælling fra 1835 viser, at 27.134 (Ca. 63%) ud af en befolkning på 43.178 personer, på de Dansk Vestindiske øer, den 1. oktober 1835. – var slaver. Kongelig forordning 16. marts 1792 blev et forbud mod handel med slaver på dansk territorium besluttet via en forordning af Christian den 7. – Forbuddet trådte dog først i kraft ti år senere i 1802. Slaver efter forbud En folketællingen den 1. oktober 1835 afslører, at bl.a. den frie …


Beskyt kaniner vi spiser

Posted On mar 15 2017 by

Beskyt kaniner vi spiser Hvert år opdrættes 340 millioner kaniner til kødproduktion. De har oftest et kort og brutalt liv, de holdes i bure ligesom burhøns uden nogen chance for kunne udfolde sig som det er kaniners natur. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter EU har minimumsstandarder for grise, køer og høns, men der er ingen lovgivning der beskytter kaniner. Da forslaget var til afstemning i landbrugsudvalget, stod det i teksten at Parlamentet skulle lægge pres på Kommissionen for at komme med lovforslag. Afstemningen herom tabte vi desværre med blot én stemme. De Grønne har op til …


På plenar onsdag: EU´s Arktisstrategi

Posted On mar 15 2017 by

På plenar onsdag: EU´s Arktisstrategi Det arktiske område har i høj grad ændret udenrigspolitisk betydning i takt med at isen smelter og havet åbner sig. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Der bliver mulighed for udvinding af olie og gas på områder der før var utilgængelige, og krydstogtskibe og fragtskibe kan sejle hvor der før var ufremkommeligt. Samtidig har Arktis enestående økosystemer der er ekstremt sårbare overfor klimatiske udsving og er samtidig af afgørende betydning for hele klodens klimastabilitet. Når isen smelter, reflekteres solens energi ikke tilbage til rummet, og den globale opvarmning går endnu hurtigere. I …


LuxLeaks dom

Posted On mar 15 2017 by

LuxLeaks dom Appelsag om LuxLeaks onsdag den 15. marts kl. 15:00: I første runde af retssagen efter afdækningen af LuxLeaks-skandalen blev whistleblowerne Antoine Deltour og Raphaël Halet fundet skyldige i at stjæle dokumenter og afsløre og krænke forretningshemmeligheder. Journalist Edouard Perrin blev frikendt. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter De tre har appelleret dommen, og vi forventer en dom ved retten i Luxembourg onsdag. Margrete og resten af Den Grønne Gruppe har gentagne gange forsvaret whistlebloweres vigtige rolle i at få afsløret ødelæggende skatteunddragelse på europæisk og globalt plan. Med LuxLeaks kom det for en dag at …


EU’s fremtid

Posted On mar 14 2017 by

EU’s fremtid Onsdag morgen skal Parlamentet diskutere Europas fremtid på baggrund af ministermødet 9-10 marts og op til Romtraktatens 60 års dag 25. marts. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Juncker-Kommissionens hvidbog udgivet 1. marts fremlægger 5 forskellige scenarier for Europas fremtid efter BREXIT der vil blive et hovedemne. Mest opmærksomhed får sandsynligvis scenarie 3 der peger på ’EU i flere hastigheder’ og scenarie 5 med større integration mellem landene og deres institutioner og større vægt på den fælles beslutningsproces. De Grønne er store fortalere for scenarie 5 der vil sikre mere demokrati, mere gennemsigtighed i lovgivningsarbejdet …