Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres

Posted On apr 17 2018 by

Det syvende miljøbehandlingsplan evalueres Margrete har været de Grønnes forhandler på Parlamentets rapport om midtvejsevalueringen af det syvende miljøhandlingsprogram. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Studier har vist at miljøhandlingsprogrammet er effektivt, men at det halter gevaldigt med implementeringen i medlemslandene med store konsekvenser for de europæiske borgere. Luftforurening kræver fx 400.000 liv om året på tværs af EU og er dertil vurderet til at koste de Europæiske samfund imellem 330 og 940 milliarder Euro i sundhedsomkostninger. Programmet løber fra 2013 til 2020, og det ser ikke ud til at de fastsatte mål bliver nået. Flere af …


Internationalt politisamarbejde 192 lande

Posted On mar 31 2018 by

Internationalt politisamarbejde 192 lande To nye stater blev medlemmer af Interpol-politisamarbejdet, på den 86ne generalforsamling der blev afholdt i Beijing, Kina den 27 september 2017. Den verdensomspændende politimyndigheden udgør nu 192. lande. Staten Palæstina og Salomonøerne er nu INTERPOL-medlemslande efter deres ansøgning om medlemsskab blev godkendt, med et flertal på mere end to tredjedele, på den årlige generalforsamlingen. Beslutningen er baseret på anbefalinger fra den tidligere generalsekretær for juridiske anliggender og juridiske rådgiver i De Forenede Nationer, Hans Corell, på et mandat fra FN’s generalforsamlingen sidste år. Man vedtog også et nærmere regelsæt, en resolution, der fortolker forfatningens artikel 4, …


Fordummende mediepropaganda med næse

Posted On mar 27 2018 by

Fordummende mediepropaganda med næse Propaganda er et værktøj, som hyppigt er brugt til at skabe opmærksomhed om sit produkt. Det ses også i klummegenren hvor mange aviser og blade vælger at få en kendt person til at skrive deres klumme, fx en stand-up komiker. Ministerkritik med en næse Rekordholderen er Uffe Ellemann-Jensen, der blev tildelt ikke mindre end 80 næser, heraf de fleste som følge af fodnotepolitikken, hvor han som udenrigsminister var pålagt at repræsentere synspunkter i NATO, han ikke selv delte. En næse Udtrykket bruges ofte om kritik af minister, udtrykt af et flertal i Folketinget eller af et …


Vi hilser ‘Social Fairness’ velkommen

Posted On mar 20 2018 by

Vi hilser ‘Social Fairness’ velkommen Den længe ventede ’Social Fairness pakke’ som blandt andet indeholder forslaget om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, blev præsenteret i sidste uge. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Myndigheden skal koordinere mellem borgere og virksomheder der flytter inden for EU, og tage sig af de udfordringer der følger med. Denne mekanisme er helt nødvendig for at bekæmpe grænseoverskridende social svig. Vi ser helst at initiativerne medfører reelle forbedringer og tilstrækkelig social beskyttelse til alle arbejdstagere uanset deres beskæftigelsesstatus, kontrakttype eller varighed. Alt i alt hilser vi pakken velkommen. Den indeholder gode muligheder for at …


Bizar rapport om plastikposer

Posted On mar 19 2018 by

Bizar rapport om plastikposer Landbrugs- og Miljøministeriet udgav onsdag i sidste uge en fuldstændig bizar rapport om plastikposer. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Bare rapportens præmis: problemet med henkastede plastikposer er ubetydeligt i Danmark, og derfor slet ikke er med i undersøgelsen! I konklusionen fastslår man at den bedste måde at komme af med poserne efter endt brug er ved forbrænding. Hallo! I EU har vi i årevis arbejdet på at sikre at affaldshierarkiet bliver respekteret; forebyggelse, genbrug, genindvinding, forbrænding og deponering! Forbrænding anses som den næstværste måde at håndtere affald, ja som den værste hvis …


En uskøn omgang med EMA

Posted On mar 14 2018 by

En uskøn omgang med EMA Torsdag stemmer vi også om det nye hjemsted for EMA, Det Europæiske Lægemiddelagentur, der skal ud af London efter BREXIT. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De europæiske regeringer vedtog (i sidste runde ved lodtrækning) 20. november 2017 at det vigtige EU-agentur der bl.a. godkender vores medicins sikkerhed såvel som effektivitet, skal ligge i Amsterdam. 18 byer, heriblandt København, bød på at huse agenturets 900 ansatte. Som De Grønnes ordfører på forslaget og har jeg arbejdet for at Parlamentet står samlet om at EMA kan videreføre sit arbejde med færrest mulige forstyrrelser …


Højrefløjens udvanding af Parisaftalen

Posted On mar 13 2018 by

Højrefløjens udvanding af Parisaftalen Onsdag diskuterer Parlamentet byers og regioners rolle i gennemførelsen af målene fra Parisaftalen. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det oprindelige tekstudkast herom var rigtig godt, men det var fra alle sider erkendt at det stadigvæk ikke er tilstrækkeligt. Alligevel er højrefløjen lykkedes med at udvande teksten da den var til afstemning i regionsudvalget. På gruppemøderne forud for afstemningen skal vi i de Grønne tage stilling til hvordan vi nu skal stemme. Spørgsmålet er om det er her vi skal gøre det klart at teksten simpelthen er for tynd til at stemme for. …


Forbindelsen mellem EU og briterne efter BREXIT

Posted On mar 13 2018 by

Forbindelsen mellem EU og briterne efter BREXIT I Parlamentet skal vi tirsdag debattere og stemme om vores indstilling til rammen for forbindelserne mellem EU og Storbritannien efter BREXIT. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Afstemningen vil danne optakt til EU-topmødet i Bruxelles den 22.-23. marts hvor EU’s stats- og regeringschefer diskuterer retningslinjerne for forhandlingerne om de fremtidige relationer på topmødet. Vi skal også diskutere andre vigtige emner der skal til behandling på topmødet – herunder beskatning, jobskabelse og konkurrenceevne. Storbritanniens udtræden af EU får konsekvenser for alle parter, og det bliver spændende at se hvad vi i …


Selmayr på grillen i Parlamentet

Posted On mar 12 2018 by

Selmayr på grillen i Parlamentet En kontroversiel personalesag lander mandag aften på Europa Parlamentets bord i Strasbourg. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det drejer sig om udnævnelsen af tyskeren Martin Selmayr – kommissionsformand Jean-Claude Junckers kabinetschef og højre hånd. Selmayr er uden nogen modkandidater blevet udnævnt til ny generalsekretær for EU-Kommissionen – Kommissionens absolut højeste og mest magtfulde embedsmandspost. Vi er flere parlamentarikere der undrer os over udnævnelsen og gerne vil have en forklaring. Jeg var søndag med i ’Europa Lige Nu’ på DR P1 hvor jeg fortalte om sagen. Lyt med fra ca. 15 min. …


Antidemokrat, kvindefjendsk og middelalderlig

Posted On mar 12 2018 by

Antidemokrat, kvindefjendsk og middelalderlig Bertel Haarder sagde i TV-avisen fredag 21. januar 1914 kl. 21.00: “Når der er frihed i Danmark til at være antidemokrat, kvindefjendsk og middelalderlig, så er der en pligt til at imødegå de holdninger. Og det er derfor, at vi [ministrer] er her, det er for at protestere mod de holdninger.” Inden da, havde små 200 mennesker fra en række højrefløjlsgrupper – deraf seks ministrer fra selveste VKO-regeringen – valgt at demonstrere mod Hizb ut-Tahrirs møde på Det Kgl. Bibliotek. Citatet er nok taget ud af en længere ordstrøm – men det passer så glimrende i …