Et socialt Europa?

Posted On maj 2 2017 by

  Et socialt Europa? I sidste uge offentliggjorde Kommissionen sit forslag til en social dimension af EU’s politik. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Forslaget består af 20 principper der beskrives nærmere i de mere end 700 siders tekst. Et af de forslag der har fået mest omtale, er forslaget til et direktiv om balance imellem arbejds- og privatliv. Her stilles der for eksempel forslag til en øremærket forældreorlov til mænd. I Danmark er det forslag ikke blevet vel modtaget hverken af arbejdsgiverne, regeringen eller socialdemokraterne. Men forslaget fremmer ligestilling på arbejdsmarkedet og i familien. Det sikrer …


Tyrkiet-aftale til debat

Posted On apr 26 2017 by

Tyrkiet-aftale til debat Torsdag den 27. april evaluerer Parlamentets udvalg for borgerrettigheder (LIBE) EU-Tyrkiet aftalens virkning det første år. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Aftalen hvis formål er at mindske antallet af mennesker der flygter gennem Tyrkiet til EU, er overordnet set succesfuld: Kun 84 flygtninge er hver dag kommet fra Tyrkiet til de græske øer og ’kun’ 70 er forsvundet eller døde dagligt. For hver syrisk flygtning Tyrkiet tager imod, skal EU huse en syrisk flygtning fra Tyrkiet. Siden aftalens indgåelse er 3565 syrere blevet genbosat i et EU-land. Samtidig har EU-landene forpligtet sig til …


Parlamentet afgør dansk EUROPOL-skæbne

Posted On apr 26 2017 by

  Parlamentet afgør dansk EUROPOL-skæbne Torsdag den 27. april er Danmarks aftale om EUROPOL til afstemning. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Det er bare 4 dage før Danmark ville ryge ud af det europæiske politisamarbejde uden nogen samarbejdsaftale – 1. maj fordi retsforbeholdet stadig er kraft. I Bruxelles har man hastebehandlet aftalen, og det ser ud til at et flertal i Parlamentet vil stemme ja. Margrete stemmer sammen med resten af Den Grønne Gruppe for selvom aftalen jo ikke er på niveau med hvad et fuldt medlemskab af Europol ville give hverken dansk politi eller Regeringen …


Kommissionens sociale søjle-udspil

Posted On apr 25 2017 by

  Kommissionens sociale søjle-udspil Onsdag kommer Kommissionen med sit forslag til hvordan et socialt Europa skal se ud. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Europa-Parlamentet har selv taget initiativ til en rapport som blev vedtaget i Strasbourg i januar. I parlamentets rapport foreslås det blandt andet at Kommissionen skal fremsætte lovforslag til et rammedirektiv der sikrer ordentlige arbejdsforhold under nye ansættelsesformer. De Grønne har under forhandlinger til egenrapporten arbejdet for at social rettigheder skal være gældende for alle borgere der bor i EU, ikke kun dem der har statsborgerskab i et medlemsland. Den sociale søjle er særlig interessant for …


Parlamentet diskuterer situationen i Ungarn

Posted On apr 25 2017 by

Parlamentet diskuterer situationen i Ungarn Når Parlamentet mødes i plenaren i Bruxelles på onsdag skal de blandt andet vende den seneste udvikling i Ungarn. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Kommissionen fremlægger sine synspunkter hvorefter Parlamentet forhandler dem såvel som en resolution om udviklingen i Ungarn og de efterhånden mange brud med landets forpligtelser i relation til EU’s charter om fundamentale rettigheder. Victor Orbans beslutning om at ændre universitetsloven og dermed lukke et verdensberømt ungarsk-amerikansk universitet har skærpet kritikken voldsomt. Debatten kommer efter en weekend hvor aktivister, politikere og akademikere verden over markerede deres støtte til videnskabelig …


Den hemmelige PEGIDA-agent i Niqab

Posted On apr 21 2017 by

Den hemmelige PEGIDA-agent i Niqab Der findes mange måder at blive berømt på, her er en af de mere alternative, man kommer nærmest til at tænke på TV-serien ”Desperate housewives”. Det forekommer lidt navistisk og dumt, at lade sig bruge i den sammenhæng. – Den 22. februar 2017 skrev Ninna Martina Moeskær i Danskernes Partis interne Facebookgruppe om sit undercover projekt. Partiet vuderes af flere, som national socialistisk. Derudover er hun aktiv i forbindelse med Dan Park-komitéen, hvor hun er sekretær for støttegruppen for den nazistiske provokunstner. – Ninna Martina Moeskær laver dog også politik udenfor partierne. Hun var med …


Propaganda på de de sociale medier

Posted On apr 14 2017 by

Propaganda på de de sociale medier Oprindelsen af grå og sort propaganda kan dateres så langt tilbage som til Sun Tzu omkring 500 år før vores tidsregning, da man bevist postulere rygter som et krigsvåben. Selve ordet propaganda optrådte første gang i den romersk-katolske kirke i årene omkring 1620. Krigspropaganda en måde at føre krig på På dansk har vi udtrykket, Tordenskjolds soldater, der er et udtryk som oprindelig stammer fra historien om Tordenskjold, der i forbindelse med slaget ved Carlstens fæstning i Marstrand i Sverige, lod sine få besætningsmedlemmer og soldater marchere i ring i byen, således at det …


Afstemning om FN’s verdensmål

Posted On apr 11 2017 by

Afstemning om FN’s verdensmål Tirsdag er der afstemning i miljøudvalget om EU’s handlingsplan for at leve op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Målene har indflydelse på stort set alle EU’s politikområder fordi de ikke blot angår de overordnede ambitioner om en bedre verden, men også konkret drejer sig om sundhed, velfærd, økonomisk vækst, klimaforandringer og miljø. Rapporten skal sikre at målene er en integreret del af alle fremtidige initiativer fra EU.   For yderlig læsning Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)   www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her …


Shippingbranche ser dollartegn i smeltet Nordpol

Posted On apr 11 2017 by

Shippingbranche ser dollartegn i smeltet Nordpol Mandag til onsdag er Marco Affronte, de Grønnes italienske MEP, vært for en fotoudstilling af den anerkendte Luca Bracali i Parlamentet. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Udstillingen sætter fokus på udviklingen i Arktis hvor mange kun tænker på penge når de hører at isen smelter og at fisk, olie og gas bliver lettere tilgængeligt. Shippingbranchen gnider sig i hænderne når nye transportveje åbner, og arktisk sikkerhedspolitik er pludselig højt på dagsordenen. Men når isen i Arktis smelter er det – som titlen på udstillingen gør tindrende klart – et wake …


Dansk B-EUROPOL aftale til afstemning

Posted On apr 10 2017 by

Dansk B-EUROPOL aftale til afstemning Tirsdag stemmer LIBE (Parlamentets udvalg for borgerrettigheder) om Danmarks parallelaftale om EUROPOL. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Aftalen som er hastet igennem EU-institutionerne for at nå det inden deadline 1. maj, er en B-aftale med betydeligt ringere forhold for dansk politi end den de andre lande med medlemskab af EUROPOL har. Dansk politi får ikke direkte adgang til EUROPOL’s databaser og vil ikke deltage fuldt ud i Europols operative arbejde. Vi får heller ingen beslutningskompetence i de styrende organer i Europol, og Folketinget har ikke som de andre landes parlamenter kontrolmuligheder. …


Til kamp for de blinde

Posted On apr 10 2017 by

Til kamp for de blinde Mandag er Margrete til første såkaldt trilog-forhandling mellem Parlamentet, Rådet (regeringerne) og Kommissionen om Marrakesh-traktaten der sikrer blinde og svagtseende adgang til læsemateriale uden om de almindelige copyrightregler. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Rådet blev onsdag den 22. marts enig om en forhandlingsposition med et fælt ændringsforslag til Kommissionens glimrende direktivforslag. Ændringsforslaget svækker de blindes ret til at producere og dele læsemateriale for i stedet at åbne for kompensation til rettighedsindehaverne. Det vil klart forringe adgangen til materiale i forhold til hvad Marrakesh-traktaten lover. Dermed går Rådet ikke bare mod Kommissionen men …


Nekrofile islamofobers små glæder

Posted On apr 9 2017 by

Nekrofile islamofobers små glæder Det er nærmest grotesk at se, med vilken glæde, – man går imod en opfordring om ikke at sprede billeder af ofre, for tragiske hændelser på de sociale medier. Lovgrundlag I Danmark er nekrofili ulovligt og behandles efter straffelovens § 139: • Stk. 1. Den, som krænker gravfreden eller gør sig skyldig i usømmelig behandling af lig, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Lokums-literatur Så må man vel formode, at det er staklernes substitut for den ægte vare, som de kan blive straffet for – eller et vue af deres syge fantasier, – udsprunget …


Du skal have en Facebook-profil…

Posted On apr 7 2017 by

Du skal have en Facebook-profil Du skal have en Facebook-profil for at kunne kommentere denne artikel. Husk at brud på reglerne kan medføre, at dine kommentarer bliver fjernet, og din profil udelukkes fra debatten. Læs mere om vor moderering her. //religion.dk (kristeligt-dagblad) https://www.religion.dk/synspunkt/systemverden-og-livsverden En låst og deaktiveret Facebook-profil Tjekker du op på linken, så vil det fremgå at grunden til at jeg blev opmærksom på dette tiltag, – var en søgning på noget helt andet, end den kendsgerning at nogen, har syntes at min Facebook-profil skulle låses og deaktiveres. Uretfærdig behandlet Men med tanke på, Victor Klemperers erindringsværk, LTI, (Det …


Stor næsedag nissen flytter med

Posted On apr 6 2017 by

Stor næsedag nissen flytter med Den politiske rumlekasse har nemlig slet ikke forholdt sig til problematikken omkring justitsministeriets legitimitet. – Den hersker de Danske konservative over, for tiden. Sonningprisen Den tyske sociolog og filosof Jürgen Habermas der i 1987. modtog den danske pris til belønning af sin indsats i europæisk kultur, har fremhævet, at legitimiteten forudsætter, at det igennem offentlig politisk diskussion og argumentation skal være muligt at påvirke lovgivning og administration. //denstoredanske Bagatelgrænse Med nutidens priser på sko og underbukser, så kan man vel tillade sig at betragte ”100.000 kroner” som værende under en bagatelgrænse som statsadvokaten ikke skal bruge …


Roam Like at Home i hele Europa

Posted On apr 6 2017 by

Roam Like at Home i hele Europa På torsdag stemmer Parlamentet om nye engros-roamingpriser som er en del af den pakke der skal gøre det meget billigere at bruge data, tale eller sms’e når man rejser rundt i EU. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Aftalen lægger et loft over engrosprisen for roaming og det skal gøre teleoperatørerne i stand til at levere Roam Like at Home i hele Unionen. Det skal i sidste ende bidrage til at det koster det samme at bruge sin telefon uanset om man er hjemme eller i et andet EU-land. Der …


Privatliv på prøve

Posted On apr 6 2017 by

Privatliv på prøve Torsdag i Strasbourg skal Parlamentet stemme om det såkaldte EU-USA ’privacy shield’. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Det sker med en resolution om databeskyttelsesaftalen ’privacy shield’ der blev sat i værk i august 2016 mellem EU og USA. Aftalen har afløst den tidligere databehandlingsaftale ’safe harbour’ som EU-domstolen dømte ulovlig i 2015 fordi EU-borgernes data ikke blev tilstrækkeligt sikret i USA. Det samme mener De Grønne og mange NGO’er tilfældet med den nuværende ’privacy shield’ aftale. Derfor er vi tilfredse med den meget kritiske Parlamentsresolution der kritiserer USA’s ombudsmand  for ikke at være uafhængig, …


Bogillustrationer en kunstart der visualiserer tanker

Posted On apr 5 2017 by

Bogillustrationer en kunstart der visualiserer tanker Ser man på illiustrationen på omslaget til bogen, Mor Gunhilds Store komplette Drømme- og Spaabog, udarbejdet efter den oldgamle Cyprianus, udgivet af Winters forlag først i 1950erne, så må man ikke underkende kunstrenens tidsløse fantasi. Gryden som ses over bålet, er ganske givet for stor til, at man er ved at tilberede suppe til familien, så den mulighed kan man vel udelukke som det første. Dernæst ses det tydeligt at der er tale om en ældre kvinde – og der falder mine tanker til gennemsnitsalderen på Dansk Folkepartis årsmøder – og så ligger konklutionen …


BREXIT: Parlamentets forhandlingsoplæg

Posted On apr 4 2017 by

BREXIT: Parlamentets forhandlingsoplæg Strasbourgugens centrale debat om parlamentets holdning til Brexit er onsdag formiddag med afstemning lige efter om Parlamentets resolution. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter De Grønne er generelt tilfredse med resolutionen og har i sidste øjeblik med støtte fra De Konservative, De Liberale og Socialdemokraterne fået med i resolutionen at fremtidige aftaler med Storbritannien afhænger af at Storbritannien fortsat lever op til EU´s standarder på miljø, klimaforandringer, kampen mod skattely, fair konkurrencevilkår, socialpolitik samt menneskerettighederne.     Især efterlevelse af den europæiske menneskerettighedskonvention – og dermed af Europarådet er en stor og vigtig sejr …


Pres på Kommissionen for lovforslag om palmeolie

Posted On apr 4 2017 by

Pres på Kommissionen for lovforslag om palmeolie I dag tirsdag stemmer Parlamentet om en såkaldt initiativrapport som opfordrer Kommissionen til fremsætte lovforslag til at sikre at den palmeolie EU importerer fra tropiske lande, bliver produceret under bæredygtige forhold. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Fx bør EU stille krav om minimumskriterier for bæredygtighed til alle produkter der indeholder palmeolie. Olien er blandt de mest almindelige planteolier, og væksten i forbruget har skabt enorme plantager med monokultur. Det har medført voldsomme ødelæggelser af tropiske økosystemer. Som det tredjestørste marked for palmeolie har EU mulighed for virkelig at gøre …


EU og flygtningestrømmen

Posted On apr 4 2017 by

EU og flygtningestrømmen Tirsdag diskuterer Parlamentet en egeninitiativrapport om EU’s eksterne politik for at håndtere flygtninge og migranter på vej til Europa. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter Rapporten har gode elementer såsom at vi har brug for legale veje til EU så flygtninge kan søge om asyl under ordnede forhold. Det fremfor som i dag hvor mennesker skal vove livet for at komme til Europa uden at vide om de overhovedet har en chance for at få asyl. Rapporten kritiserer EU-Tyrkiet aftalen som sætter menneskerettigheder, EU-landene normalt ville leve op til, over styr. De Grønne havde …