Fastelavn i Danmark

Posted On okt 25 2017 by

Fastelavn i Danmark Tidligere tiders fastelavnsfester kunne gå voldsomt til. På Amager rev man halsen af en ophængt gås og slog katten af tønden, vel at mærke en levende kat. Fastelavn efterfulgtes af hvide-tirsdag med hvedebrød og mad med mælk og aske-onsdag med syndsforladelse, ved at få et kors tegnet med aske i panden, foran indgangsdøren til kirken. Aske-onsdag var starten fasten, hvor man ikke måtte spise kød i 40 dage, undtagen om søndagen. En udbredt folketro Pest er en infektionssygdom forårsaget af en bakterie ved navn Yersinia pestis. // Wikipedia Det har i sin tid, været en udbredt folketro, …


Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø

Posted On okt 20 2017 by

Flere fiskefarme forringer dansk havmiljø SF byrødder sætter stop for nye havbrug nær Djursland Nyhedsbrev om den såkaldte Havbrugssag. Om fisk, forrurening og de mange fatale konsekvenser som etableringen af flere havbrug vil have for dansk havmiljø. Havbrugsagen overordnet Havbrugssagen drejer sig om den danske regerings uansvarlige håndtering af Østersøens havmiljø, om national tilsidesættelse af EU lovgivningen og om en regering der blæser på behovet for at forbedre havmiljøet for i stedet at opfinde en slags tålelig grænse for hvor meget industrien kan forurene. Omdrejningspunktet for hele sagen er at et flertal i folketinget indfører et ’nationalt miljømæssigt råderum’ i …


Handelssystemet for CO2 kvoter under pres

Posted On okt 19 2017 by

Handelssystemet for CO2 kvoter under pres Torsdag får miljøudvalget en redegørelse for forhandlingerne om EU’s CO2-kvotehandelssystemet (ETS) fra 2021 til 2030; vi får muligvis også svar på hvordan de skal foregå fremover. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. De afsluttende forhandlinger er indtil videre kollapset. Imens Danmark sidder og vånder sig ved tanken om at søfartsindustrien en dag skal bære sin del af byrden, diskuteres det i EU om de mange millioner i moderniseringsfonden (fra ETS) der skal investere i energisektoren i lavindkomstmedlemslande kan bruges til kul eller ej. De Grønne mener at kulindustrien, der tjener penge …


Fordeling af flygtninge i EU til afstemning

Posted On okt 18 2017 by

Fordeling af flygtninge i EU til afstemning Torsdag stemmer Parlamentets udvalg for borgerrettigheder og indre anliggender (LIBE) om den nye Dublinforordning. Det er den forordning der regulerer hvilket ansvar EU-landene har for flygtninge der spontant søger asyl i EU. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Kommissionens oprindelige forslag var skuffende idet en stor del af ansvaret stadig lå på første modtagerland – ofte Grækenland og Italien. De Grønne med britiske Jean Lambert i spidsen har kæmpet for at få ind i loven at hvis fx Italien får et stort rykind af flygtninge, skal andre EU-lande straks tage …


En grøn start på dagen

Posted On okt 17 2017 by

En grøn start på dagen Tirsdag morgen kom partiformanden for De Grønne i Finland forbi til morgenmad hos Den Grønne gruppe. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Partiet er i øjeblikket det næststørste oppositionsparti i Finland med 15 pladser i parlamentet, og ifølge de seneste meningsmålinger står De Grønne til at blive Finlands tredjestørste parti med hele 16,6% af vælgernes stemmer. Omend hvert medlemslands politiske virkelighed er forskellig, er det altid inspirerende at lytte til Europæiske kollegaer, SF’s partitop også kommer og besøger de Grønne i Parlamentet til januar. Dels er det en god mulighed for at …


Kampen imod fattigdom

Posted On okt 17 2017 by

Kampen imod fattigdom I dag tirsdag er det international dag mod fattigdom. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Den falder sammen med at Parlamentet i næste uge stemmer om en rapport om minimumsindkomster der skal sikre at alle borgere i EU har et rimeligt levegrundlag. Rapporten er ikke lovgivende, men tilkendegiver Parlamentets holdning og er en klar opfordring til Kommissionen om nu at tage affære på området. Udkastet til rapporten argumenterer ikke for minimumsindtægter der ville være i konflikt med den danske arbejdsmarkedsmodel, men har dog en skarp holdning til ‘working poor’ – mennesker i arbejde som …


Monsanto-høring i miljø- og landbrugsudvalgene

Posted On okt 10 2017 by

Monsanto-høring i miljø- og landbrugsudvalgene Onsdag afholder miljøudvalget og landbrugsudvalget sammen en høring om de såkaldte ”Monsanto Papers” og om glyfosat. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Høringen vil sætte fokus på videnskaben bag glyfosatvurderingerne med blandt andre en taler fra det internationale agentur for kræftforskning (som har vurderet glyfosat til at være ”sandsynligvis kræftfremkaldende”) og fra EU’s fødevaresikkerhedsagentur EFSA der modsat vurderer glyfosat til ikke at være kræftfremkaldende. Derefter vil der være to paneldebatter om gennemsigtighed og brugen af videnskabelige studier i vurderingen af glyfosat. Hele programmet kan ses her, og debatten kan følges på videostreaming …


Enhedslistens parlamentariske strategi

Posted On okt 10 2017 by

Enhedslistens parlamentariske strategi ”Vedtaget på et hovedbestyrelsesmøde 8. oktober 2017 med stemmerne 19 for. 0 imod. 4 undlod.” Mediedækningen af deres udspil, har været rimelig fraværende. Enhedslistens ”vedtagelse om regeringsspørgsmålet” ligner mest af alt et valg af målgrupper, som man har set det tidligere i andre partier. Selv skriver de: ”Enhedslisten vil i den forbindelse lytte til de krav om politiske forandringer, der rejses af faglige organisationer, elev- og studenterbevægelsen, miljøorganisationer og de foreninger og bevægelser, der repræsenterer de mange, der står udenfor arbejdsmarkedet. Den konkrete forhandlingslinje vedtages af Enhedslistens hovedbestyrelse.” Renvasker man deres statements for fyldord og ”selvhævdelse” – …


Flere europæere vil have indflydelse

Posted On okt 10 2017 by

Borgerklageudvalget: Flere europæere vil have indflydelse På onsdagens møde i Borgerklageudvalget (Petition) diskuteres blandt andet årsrapporten fra 2016. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Af den fremgår det at udvalget i 2016 modtog 1.569 klager, 70.8% af dem blev anerkendt. Tilsammen fik de støtte fra 6.132 borgere. Spanien, Tyskland og Italien står for langt de fleste klager, tæt efterfulgt af England hvor antallet af klager blev fordoblet i forhold til i fjor. Årsagen er klar: Brexit truer de mange EU-borgere i UK og britiske borger i EU – hvad sker der med dem og de rettigheder de …


eGovernment i hele EU

Posted On okt 10 2017 by

eGovernment i hele EU Tirsdag afholder den uafhængige tænketank OpenForum Europe workshop om digitalisering af de europæiske regeringer. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Med udgangspunkt i Estland som er et af de lande i verden med de mest digitaliserede offentlige myndigheder, skal man diskutere hvordan andre europæiske regeringer kan lære af de estiske løsninger – til fordel for borgerne der kan klare stort set al kontakt med det offentlige digitalt. Med Tallinn Deklarationen som blev vedtaget 6. oktober, har EU markeret at det offentlige skal være mere digitalt og serviceminded. Selvom danske offentlige myndigheder er forholdsmæssigt …