Ekstrabladet: Tillykke til Tårnby

Posted On maj 5 2011 by

Tårnby fik en flot syvendeplads Man har på ekstrabladets redation tjekket kommunerne for at se om man kune finde den Kommune som brugte bogernes skattekroner på den mest tåbelige måde. Tårnby lagde ud med en kontorstol som koster 21,485 kr. Men det som kørte den endelige placering hjem, var de arkitektedesignet skilte til rådhuset. 447.317,89 kroner brugte man til prangende skilte. Læs også: Kan en mand som har opfordredet til vold, chikane og ikke mindst drab sidde i et byråd? Det kan man tilsyneladende godt i Tårnby Kommune. ***********


Tavs delegation i FN’s Menneskerettighedsråd – Ynkeligt

Posted On maj 5 2011 by

Tavs delegation i FN’s Menneskerettighedsråd – Ynkeligt Tier om menneskerettigheder Man har valgt at lade være med at svare på ét eneste af rådets 133 anbefalinger. Danmark var i mandags til eksamination hos FN’s Menneskerettighedsråd, hvor flere end 20 danske embedsmænd deltog fra syv ministerier. Danmark kan ikke kan give ét svar på, hvad man mener om menneskerettighederne i Danmark. “Forklaringen er formentligt, at Danmark ikke har en handlingsplan på området. Når man spørger hjemme i ministerierne, hvordan man forholder sig til forskellige menneskerettighedsområder, så har man ikke et svar,” siger direktør Jonas Christoffersen, Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen, oplyser, …


Dansk Folkeparti og VK-regeringens sammarbejde er ganske enestående

Posted On maj 4 2011 by

Opgaverne er glimrende fordelt efter evner. Helt i front ses Dansk Folkeparti – De står for underholdningen. I deres kreds af kernevælgere ses klaverboksere, mikrofon-mishandlere samt misbrugere af male- og tegne- redskaber. De konservative gør det de er bedst til. Bevare det store overblik, – fra vandret stilling. Nederst i hierarkiet sidder nogle få svedende Venstrefolk og bikser med noget “kreativ bogføring” for at få hele herligheden til, at fremstå troværdig. Læs også: Tavs delegation i FN’s Menneskerettighedsråd – Ynkeligt  


Danmarks ukendte topplacering

Posted On maj 4 2011 by

Ifølge EU’s tal er der ikke behov for at afskaffe efterlønnen i Danmark. Af CEZ NOTAT EFTERLØN Da regeringen i april fremlagde sin reformpakke kaldet “2020-planen” stod fjernelse af budgetunderskuddet på ti år øverst på ønskesedlen. Og midlet skal især være afskaffelse af efterlønnen – for at imødegå de problemer en aldrende befolkning kan give. Gribes der ikke hårdt ind nu, er landet i uføre på sigt, lyder argumentet. Men helt sådan tager statistikken sig ikke ud, hvis man spørger i EU. To EU-lande står godt rustet til at klare de offentlige finanser selvom befolkningen bliver ældre. Det ene er …


SF: Haarder misbruger rapport om skattefri sundhedsforsikringer

Posted On maj 4 2011 by

Sundhedsminister Bertel Haarder taler stik imod fakta, når han bruger ny rapport som bevis for, at skattefri sundhedsforsikringer er en fair og god forretning for samfundet. SFs Jonas Dahl kræver en indrømmelse fra Bertel Haarder af, at rapporten viser det modsatte. Rapporten fra Syddansk Universitet er bestilt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og fastslår, at det er umuligt at påvise en direkte sammenhæng mellem indførelsen af skattefrihed for private sundhedsforsikringer og kortere ventelister. Alligevel fastholder Bertel Haarder det modsatte. ”Vi kan ikke have en sundhedsminister, der er helt uden respekt for fakta. Rapporten dokumenterer slet ikke, at skattefritagelsen af sundhedsforsikringer giver …


Menneskehedens 30-års jubilæum den 10. maj

Posted On maj 4 2011 by

Menneskehedens 30-års jubilæum den 10. maj fejre Avisen Humanity i Frankrig med et særnummer. Den 10. maj i år, er tredivte årsdagen for valget af en socialistisk præsident, den første siden grundlæggelsen af Den Femte Republik, Historisk ser man på den frie bevægelighed i maj 1968. De store sociale og økonomiske pensions ordninger i en alder af tres, Nedsættelse af arbejdstiden fra 40 til 39 timer om ugen, den femte uge med betalt ferie, nationaliseringer og afskaffelse af dødsstraffen … Georges Seguy, daværende generalsekretær, fortæller om den rolle, som organiserede arbejdskraft spillede i den sociale balance. Dette særnummer af Humanity, er …


Smertefuld ledighed

Posted On maj 4 2011 by

De nyudlærte ledige vil hellere end gerne have et job, for de mistrives med ledigheden. Ifølge undersøgelsen er det ikke færre end 61 procent af de ledige nyuddannede, der keder sig. Nogle af de ledige nyudlærte får et knæk på sjælen. Så mange som 4 ud af 10 siger i undersøgelsen, at de tror mindre og mindre på sig selv. I undersøgelsen beretter hver tredje ledig, at de får sværere og sværere ved at komme op om morgenen. De mange negative reaktioner på ledighed er velkendt fra 1980’erne, da ungdomsarbejdsløsheden også var høj. Det pointerer arbejdsmarkedsforsker og professor Henning Jørgensen …