Ugens møde i miljøudvalget


Posted On mar 9 2017 by

Ugens møde i miljøudvalget

Afstemning om en strategi for import af palmeolie
På torsdag er der afstemninger i miljøudvalget hvor medlemmerne blandt andet skal tage stilling til hvilke bæredygtighedskriterier EU skal stille til den palmeolie vi importerer.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter

Palmeolie er en af de mest benyttede typer olie i verden, men konsekvensen er at enorme regnskovsområder bliver ryddet for at gøre plads til plantagerne. EU er den tredjestørste importør af palmeolie og kan derfor gøre en afgørende forskel.

Rapporten, som Parlamentet selv har taget initiativ til, opfordrer Kommissionen til at øge importtolden på palmeolie der er produceret ved skovrydning, men som ikke inkluderer de egentlige omkostninger ved miljøbelastningen. Det vil kræve en certificeringsordning.

Udfasning af palmeolie i biodiesel inden 2020 er et selvstændigt punkt i rapporten som altså tager vidtgående skridt for at begrænse de skader som palmeolieproduktion gør.

Afstemning om regler for fiskeri
På torsdag stemmes der også om miljøudvalgets udtalelse til fiskeriudvalgets rapport om hvilke teknikker der kan bruges til at beskytte havøkosystemer og bevare fiskebestande.

Det drejer sig om konkrete regler der regulerer hvor og hvordan fiskere må fiske. Formålet er at kontrollere fangsten og minimere påvirkningen af økosystemerne.

Der er stadig overfiskning, og alt for store bifangster hvilket tyder på at reguleringen ikke er god nok. Lovgivningen skal være fremsynet, og fugle- og habitatdirektiverne skal integreres i arbejdet.

Arbejdet for 2017.
Evaluering af Kommissionens arbejde på miljø- og sundhedsområdet med Kommissær Vella
Den maltesiske miljøkommissær Karmenu Vella kommer til miljøudvalget for at evaluere kommissionens arbejde på miljø- og sundhedsområdet i 2016 og for at diskutere det planlagte arbejde for 2017.

For yderlig læsning

Du finder miljøudvalget (ENVI) her

 
www.sf.dk/seneste-nyt

 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her

 

Last Updated on: april 25th, 2018 at 7:32 am, by


Written by CEZ


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.