df-nyt.dk

-Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer og omorganisering iværksat. Senere i livet lærte jeg mig, at vi er tilbøjelige til at møde enhver ny situation med omorganisering, og jeg lærte også, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe en illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering. -Citat sædvanligvis tillagt Cajus Petronius, romersk embedsmand under Kejser Nero, død år 66 e.v.t. –LÆS-MERE- Tænker Maren i Sydjylland


Private virksomheder, som udfører DNA-tests, kan få bøder på op til 15.000 euro.
Det er heller ikke tilladt for forbrugerne at tage en DNA-test, -og bøden for at gøre det er 3.750 euro. –LÆS-MERE- OBS! Forbruger Europa holder lukket i julen (fra og med den 21. december) men er tilbage igen den 2. januar 2020. Du kan altid sende en mail til info@forbrugereuropa.dk. God jul og godt nytår!


Virksomhed har indvilget i at følge Forbrugerombudsmandens anvisning om, at tilbagebetale beløbene til forbrugerne og frafalde krav. Forbrugere får deres penge tilbage, efter at de ufrivilligt er blevet bundet til et løbende abonnement på –LÆS-MERE-


Så kom vejpakken på plads
Europæiske lastbilchauffører kan se frem til en stærkere indsats mod social dumping, Skriver //fho.dk/blog/_i_dag
-Det er så lidt ærgerligt, -at man ikke lastbilchauffør tænker Maren, -der undre sig over hvor villig, journalister og andre er til, -at undergrave egene livsbetingelser med suspekt markedsføring.


Næste uge i Strasbourg: Sakharov-pris, ny ombudsmand og Malta
Parlamentet uddeler Sakharov-prisen, vælger en ny ombudsmand og diskuterer retsstatsprincippet på Malta samt EU-topmødet ved decembers plenarforsamling LÆS-MERE


EU-Domstolen, Presse og medier
EU-Domstolen oktober 2019 Nr. 125/2019 – 1. oktober 2019
Domstolens dom i sag C-673/17 – Placering af cookies kræver et aktivt samtykke fra internetbrugerne LÆS-MERE-
Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) har anmodet Domstolen om, at fortolke EU-retten vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred i forbindelse med elektronisk kommunikation. //curia.europa.eu/docs/pdf


Danmark for EU-domstolen
Kommissionen besluttede den 27. november at lægge sag an mod Danmark ved Domstolen pga. landets manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til EU’s lovgivning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer. –LÆS-MERE-
-Det var vist ikke så heldigt –Tænker Maren i Sydjylland


Få svar på dine spørgsmål
-Hver dag fra 10-12 kan du få gratis hjælp af jurister på chat eller hotline. LÆS-MERE- web.archive
Du vil måske gerne vide noget om nye mærknings-regler for produkter fremstillet i det sovjetiske Gulag-fangelejrsystem, eller noget helt andet, -som forbruger eller for din virksomhed.


Et usædvanligt skridt
Alle ansatte i politiet – og deres kærester, ægtefæller og børn -skal nu tjekkes af PET. Rigspolitiet skærper sikkerheden og indfører tjek af ansattes ægtefæller og hjemmeboende børn over 18 år. En professor kalder skridtet fra Rigspolitiet for “usædvanligt” Skriver jyllands posten på Fascebook -De har nok ikke en skid at lave –tænker Maren i Sydjylland


En dag i Rotary Klubben, -Middag med damer
Den årlige middag med damer, var en højst respektabel forsamling. Blomsten af det lokale erhvervsliv. Sinclair Lewis skrev en fiktiv historie, -andre ser ud til, at de har virkeligheds-gjort den. En platform af økonomisk populisme
-Uden en fri, ansvarlig presse, intet demokrati. Det er i den ånd,
vi driver vores medier Berlingske, B.T. Weekendavisen og 24syv. LÆS-MERE-


//jyllands-posten.dk/kultur/radio24syv-kraever-980.000-kr-i-erstatning/for-ugyldig-proces -Nu kommer Jyllands-posten luskende med hvad det handler om -så de kan få solgt nogle clickbait artikler til deres læsere, -få annonce-kroner i kassen -Tænker Maren i Sydjylland.


Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, ønsker at få sat psykiatrien på finansloven. //facebook.com/enhedslisten/videos
-Hun har nok læst, at Radio24syv, i en stævning mod Radio- og tv-nævnet, kræver Louds sendetilladelse sat i bero, -som Berlingske skriver det på Facebook –Tænker Maren i Sydjylland


Ikrafttrædelsen af handelsaftalen mellem EU og Singapore den 21. november 2019
Med aftalens ikrafttræden vil Singapore suspendere de resterende toldsatser på EU-produkter, fjerne lovgivningsmæssige handelshindringer inden for vigtige sektorer, f.eks. ved at anerkende EU’s sikkerhedsgodkendelser og ved at acceptere de varemærker, som EU-virksomheder anvender.
LÆS-MERE-


Teledatasagen
En Task Force, der består af både anklagere og efterforskere, skal gennemgå afsluttede straffesager, hvor teledata er indhentet i perioden fra 2010-2019. LÆS-MERE-


Vand til markvanding
Landbrug i de vestjyske kommuner indvinder mest vand til markvanding.
Det viser ny statistik om indvinding af vand og udledning af spildevand, der går helt tilbage til 1989. Over en periode på 25 år, har de kommuner, der ligger vest for istidsranden i Jylland, haft den største indvinding af vand til markvanding – LÆS-MERE-


Pressemeddelelse fra EU-Domstolen Nov. 2019
Medlemsstater skal sikre, princippet om lige løn for mandlige og kvindelige arbejdstagere -og for lige arbejdes-betingelser //curia/pdf/2019-11/pdf-LÆS-MERE-


Ilham Tohti vinder Sakharov-prisen 2019 -Prisen for Tankefrihed, er opkaldt efter den sovjetiske Andrei Sakharov. LÆS-MERE-


Den Europæiske Unions Domstol – Presse og Information
En ansøger om international beskyttelse, der har gjort sig skyldig i en alvorlig overtrædelse af de bestemmelser, der er fastlagt for det indkvarteringscenter, hvor den pågældende er indkvarteret, eller som har udvist grov voldelig adfærd, kan ikke pålægges en sanktion i form af inddragelse af materielle modtagelsesforhold, der vedrører indkvartering, kost eller tøj.
LÆS-MERE-

For yderlig læsning
Myndighederne sylter konventionsbrud og smider ting væk


Irland pålægges økonomiske sanktioner for den manglende opfyldelse af en
tidligere dom afsagt af EU-Domstolen, hvori det bl.a. blev fastslået, at der gjaldt en pligt til at foretage en miljøvurdering af en vindmøllepark. LÆS-MERE-
Maren tænker at det nok ikke er så godt, hvis man har glemt at foretage en miljøvurdering, -inden man opsætter 35 meter høje, højspænningsmaster i Sydjylland -og på den tyske side af grænsen.