Måned: maj 2015

Renere luft – et umuligt landbrugsudvalg

Renere luft – et umuligt landbrugsudvalg Revisionen af NEC-direktivet om luftforurenende stoffer er gået i gang. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter Direktivet har siden 2010 fastlagt hvor meget EU’s medlemsstater må udlede af 4 ud af de 6 farligste stoffer frem til 2020: Sulfordioxid, nitrogen, ammoniak og “flygtige organiske forbindelser”. I det […]

Næste side »