Opfølgning på Paris-aftalen

Posted On nov 7 2016 by

Opfølgning på Paris-aftalen I denne uge mødes alle verdens lande i Marokko til COP22. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Her skal vi følge op på sidste års klimaaftale som sikrer at vi holder de globale temperaturstigninger pænt under 2 grader. Det har verdens lande allerede forpligtet sig til. De grønne medlemmer af Parlamentet er også repræsenteret og kæmper for at vi ikke blot lever op til 2 graders-målsætningen men kan holde opvarmningen under 1,5 grad. Vi skal fortsat være ambitiøse, hæve CO2-målsætningerne for 2020, 2030 og 2050 og inkludere sektorer der ikke er inkluderet i dag. …


Den Arktiske Strategi

Posted On nov 7 2016 by

Den Arktiske Strategi Mandag den 7. november mødes Parlamentets Miljø- og Sundhedsudvalg for at diskutere EU’s samlede strategi for Arktis. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Det arktiske område får mere og mere betydning, efterhånden som isen smelter og adgangen til olie, gas og mineraler øges ligesom der åbnes for mere skibstrafik. Det lyder måske meget godt, men det er alt sammen med til at skade vores omverden yderligere. Det arktiske område er utrolig sårbart både hvad angår miljø, natur og den oprindelige befolkning der bor der. Men det spiller også en kernerolle i klimaforandringerne. Når isen …