Konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemsstater

Posted On jan 9 2018 by

Konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemsstater Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Tirsdag afholder gruppen ALDE (De Liberale), som Venstre og de Radikale er med i, konference om tilstanden for demokrati og retssikkerhed i EU’s medlemslande og hvilke muligheder EU har for at sikre at de grundlæggende værdier overholdes. Selvom disse værdier har den højeste prioritet i EU’s traktat, er det tydeligt at de er nødlidende i flere medlemslande (især Polen og Ungarn). Hvad stiller vi op og hvilke muligheder er der overhovedet til rådighed i EU for at sikre at de bliver …


Den Grønne Gruppe forbereder afstemninger i Strasbourg

Posted On jan 9 2018 by

Den Grønne Gruppe forbereder afstemninger i Strasbourg Tirsdag eftermiddag mødes den Grønne Gruppe til et 3½ time langt gruppemøde hvor hovedemnet er de sager der er til endelig behandling og afstemning på plenarforsamlingen i Strasbourg i næste uge. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Afstemningerne handler blandt andet om det nye vedvarende energi-direktiv, ligestilling og retfærdighed når klimaforandringer rammer, en ny havstrategi, hvordan Parlamentet skal sammensættes efter BREXIT og tredje behandling af den efterhånden langvarige sag om blindes adgang til læsestof – som heldigvis ser ud til nu at komme i hus. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   …


Lægemiddelagenturets samarbejde med industrien til debat

Posted On jan 9 2018 by

Lægemiddelagenturets samarbejde med industrien til debat Tirsdag deltager Margrete i en konference om hvordan det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kan samarbejde med lægemiddelindustriens og alligevel være uafhængigt. Habilitet er ikke et gummikrav. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Der har været flere klager over EMA’s for tætte bånd til industrien. Skal borgerne have tillid til myndighederne må der ikke være interessekonflikter. Ligeledes er en troværdig åbenhed om EMA’s vurderinger bydende nødvendig. Strikse krav til ’god forvaltning’ har i adskillige år haft høj prioritet i Margretes arbejde. For yderlig læsning. www.sf.dk/seneste-nyt   Se den Grønne gruppe i parlamentet her …


Trumps ensidige beslutning om at flytte USA’s ambassade til Jerusalem diskuteres endnu en gang

Posted On jan 9 2018 by

Trumps ensidige beslutning om at flytte USA’s ambassade til Jerusalem diskuteres endnu en gang Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev – og fortsætter. Mandag eftermiddag mødes Palæstina-delegationen for endnu en gang at diskutere EU’s svar på USA’s beslutning om at flytte sin ambassade til Jerusalem. Trumps hovedløse handling kan destabilisere hele regionen, den undergraver tilliden til Folkeretten – og den gør det lysende klart at USA hverken kan eller vil være en fair mægler i konflikten. Ansvaret hviler nu endnu tungere på EU. EU er Israels vigtigste handelspartner og har faktisk adskillige muligheder for at påvirke situationen: En suspension af …