Dag: 15. maj 2018

Den danske havbrugslov er til vurdering i Parlamentet

Den danske havbrugslov er til vurdering i Parlamentet Den 8. maj tredjebehandlede det danske Folketing et lovforslag der giver mulighed for at oprette kvælstofpuljer som havbrugsanlæg kan få del i hvis de vil øge produktionen af fisk. Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter De danske farvande er generelt ikke i en såkaldt ’god […]