246 perler i Danmark


Regeringen fremlægger i dag en meget ambitiøs naturplan, der bevarer og sikrer fremgang af 246 naturområder rundt omkring i Danmark.

De 246 områder svarer til et areal på 260.000 fodboldbaner eller til hele 8 procent af Danmarks samlede areal. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Naturplanerne, også kaldet Natura 2000-områderne, er blandt andet finansieret af EU, og Danmark lever nu helt op til EU’s høje standarder for naturbevaring.

-Det er utroligt vigtigt at vi ikke tager den danske natur for givet.
Vi har alt for længe drevet rovdrift på vores miljø og klima, og de danske landskaber er i forandring.

Jeg er derfor vildt stolt over naturplanerne, der er den mest omfattende naturindsats nogensinde, siger Lisbeth Bech Poulsen, miljøordfører for SF.

En af de vigtigste opgaver i Naturplanerne bliver at holde de danske landskaber grønne, våde og åbne.

Vandhuller, enge og overdrev er værdifulde vådområder for et mangfoldigt dyre –og planteliv, og Naturplanerne er med til at sikre, at vi også i fremtiden ser dyr som harer, agerhøner og sommerfugle i den danske natur.

-Det nytter i høj grad at investere i genopretningen af naturen, så den ikke udtørrer eller gror til. Nu skal vi i gang med at give naturen mere albuerum, og jeg glæder mig meget til arbejdet, udtaler Lisbeth.

For yderlig læsning

Seneste-nyt/sf.dk/