50 afskediges på Professionshøjskolen Metropol

Mandag morgen modtog en lang række medarbejdere på Metropol varsling om afskedigelse.

Årsagen til denne barske nedskæring skal hovedsageligt tilskrives Finanslovsforliget mellem VK-regeringen, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti, som pålægger Metropol en besparelse på omtrent 26 millioner kroner.

Et vilkår som i øvrigt også rammer en del af de øvrige professionshøjskoler i Danmark.

Stærkt bekymrende
Rektor Stefan Hermann ser med alvor på situationen.

»Det er stærkt bekymrende, at regeringen har valgt ikke at bakke op om sin professionshøjskolesektor, der uddanner til velfærdsområder med stor betydning for borgerne.

En ung og ny sektor som i øvrigt bidrager til den sociale mobilitet.

Desværre betyder besparelserne i sidste ende ringere vilkår for at kunne uddanne de jordemødre, som er med ved fødslen, de lærere som er afgørende i skolegangen, og de sygeplejersker som er der, når det handler om syge mennesker eller plejekrævende ældre, socialrådgivere der tager sig af udsatte børn og unge,« siger han til Frederiksberg bladet

Reference
Netavisen //dinby.dk /frederiksberg/storre-sparerunde-paa-metropol

For yderlig læsning

Regeringen og Dansk Folkeparti forstår godt de frustrerede elever fra professionshøjskolerne, men kassen er tom
 
3.912. familier blev sat på gaden i 2009.