Ændret organisering af forsvarledelsen

Ændret organisering af forsvarledelsen
Den korte version
Færre generaler og topofficerer i det danske forsvar.
Istedet flytter man yderligere 25 mio. kr. årligt til ‘veteranerne’.

Syntes ikke om ordet ‘veteraner,’ det dækker jo faktisk over alle som har aftjent sin værnepligt og skjuler lidt, at der er tale om hjælp til mennesker som har pådraget sig en arbejdsskade.

Men tanken om, at de får lidt mere hjælp er sympatisk nytænkning.
På Forsvarsministeriets hjemmeside har de en noget mere ‘stivbenet udlægning’, der nok er forfattet af nogen som fået har medaljer.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler
-Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om en bred aftale om en ny organisering af forsvarets øverste ledelse. Aftalen betyder, at der forsvinder et helt ledelseslag, og vi dermed får en mere moderne ledelsesstruktur. Det betyder også, at der fremover kommer til at være langt færre generaler og topofficerer i det danske forsvar, end der er i dag.

Samlet set får vi en slankere organisation samtidig med, at aftalen betyder, at forsvarets top kommer til at levere et bidrag til, at vi kan afsætte flere penge til vores veteraner.

Økonomi
Der skal opnås et provenu på 170 mio. kr. årligt ved fuld implementering af den ændrede organisering af ledelsen af forsvaret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i den politiske aftale på forsvarsområdet 2013-2017.

Samtidig styrkes veteranområdet med yderligere 25 mio. kr. årligt.
Der indgår i aftalen at der flyttes et antal arbejdspladser fra primært Hovedstadsområdet til øvrige dele af Sjælland og Jylland.

-Så får vi jo at se om “Jens med fanen og vagtparaden” flytter med.

Reference
Hjemmesiden //fyens-dk-forsvaret-sloser-milliarder-vaek
Hjemmesiden //fmn.dk/nyheder/Pages/Aftale-effektiviserer-forsvarets-oeverste-ledelse.aspx”

For yderlig læsning. 

Lørdag–Happy-days
 
Kritik af Oberst Hackel
 
/fyens-dk-forsvaret-sloser-milliarder-vaek/