Afstemning om renere luft

Afstemning om renere luft
Onsdag d. 15. juli stemmer miljøudvalget om ændringer af NEC-direktivet (National Emissions of Certain Pollutants).

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter.

Direktivet sætter loft over landenes udledninger af NOx, VOC, ammoniak og SO2.

En alliance bestående af De Grønne, Socialdemokraterne, de liberale og de italienske melemmer fra 5-stjernebevægelsen (i EFDD) vil have bindende mål for 2025.

De Grønne vil derudover have inkluderet metan i direktivet.

For yderlig læsning.

Directive (EU) 2016/2284
 
Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her