Aftale om åbenhed i kliniske forsøg: En sejr for alle patienter i hele EU


Aftale om åbenhed i kliniske forsøg: En sejr for alle patienter i hele EU
I går aftes blev forhandlere fra Europa-Parlamentet og Ministerrådet enige om en ny EU-lovgivning for kliniske forsøg. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken deltog i forhandlingerne på vegne af De Grønne i parlamentet og glæder sig over det foreliggende resultat.

“Den endelige aftale er en stor sejr for Europas borgere, vi har taget et kæmpeskridt for at få reel åbenhed i medicinalsektoren.

Nu har de europæiske sundhedsministre anerkendt hvad vi folkevalgte længe har hævdet: At vores medicin skal gøre os raske og ikke bare være en pengemaskine for en profitorienteret medicinalindustri,” siger Margrete Auken.

Margrete Auken har fra starten af forhandlingerne stillet forslag om en række forbedringer af den eksisterende lovgivning så borgere, patienter og forskere får adgang til information om medikamenters sikkerhed og effektivitet (de skal være reelt bedre end den eksisterende og billigere medicin).

Mange af forslagene er nu kommet med i den endelige aftale med regeringerne.

”De kliniske forsøgsrapporter som indeholder vigtige informationer om medikamenterne, vil blive offentligt tilgængelige på en ny stor EU-database.

Derved kan patienter, læger og forskere kigge medicinalproducenten i kortene og sikre sig at medicinen virkelig holder hvad den lover.

Fremover skal firmaer også indsende resuméer fra forsøg som afbrydes før tid så vi kan få fuld vished om hvad der gik galt under forsøgsstudierne.

Derved styrker vi den sociale pagt mellem forsøgspatienter, som lægger krop og sjæl til forsøgene, og medicinalvirksomhederne som har brug for testpersoner til at udvikle medicin, fordi vi siger at ingen forsøg må være forgæves.

Den viden de giver, også negativt, skal være til rådighed for samfundet.” siger Margrete Auken.

Aftalen om kliniske forsøg i EU blev en realitet efter at de sidste forhindringer i går aftes kunne fjernes fra forhandlingsteksten i den fjerde og sidste såkaldte trialog ( forhandlinger mellem repræsentanter Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet).

“Vores kamp for åbenhed er lykkes efter flere års kampagne og mange måneders forhandlinger først internt i parlamentet og senere med landene i Ministerrådet.

Det er en langstrakt proces, men det foreliggende resultat vidner klart om at vi folkevalgte i parlamentet, i godt samarbejde med forskere og forbrugere kan få reel indflydelse på den europæiske lovgivning,” siger Margrete Auken.

Den endelige aftale skal nu endeligt godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Historisk sejr for åbenhed i Europas medicinalindustri
 
Fuld åbenhed om kliniske forsøg er inden for rækkevidde