Ambitioner skal bringe os tilbage i forskningskapløbet

Ambitioner skal bringe os tilbage i forskningskapløbet
Nye tal fra DI viser, at stadig flere danske virksomheder lægger flere og flere af deres forsknings-aktiviteter uden for Danmarks grænser. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
70 procent af virksomhederne anfører, at mere erhvervs-relevant forskning i Danmark kunne få dem til at investere mere i Danmark, mens 65 procent peger på, at bedre adgang til højt kvalificeret arbejdskraft kunne få dem til at investere mere.

Dertil kommer, at der ved placering af forskningen tages hensyn til, hvor efterspørgslen efter nye innovative produkter er størst.

SFs vækstordfører Steen Gade vil først og fremmest bringe Danmark tilbage i forsknings-kapløbet ved en mere ambitiøs politik på de områder, hvor der er store globale udfordringer.

Han siger
– Virksomhederne placerer deres forskning, der hvor de nye ting sker.
Vi skal derfor først og fremmest have en ambition om at være med i fortroppen, når nye løsninger på de store globale problemer skal afprøves.

Det skal gøres ved, at vi igen får en ambitiøs regulering på miljø- og energiområdet, ved at vi bruger de store offentlige indkøb til at købe produkter med høj samfundsmæssig værdi og endelig ved, at vi tør investere i demonstrations-anlæg på de områder, hvor forskningen er så langt fremme, at den er klar til at blive afprøvet i større skala.

Dertil vil SF investere mere i forskning og uddannelse – og ikke sænke ambitionerne, som regeringen har gjort med genopretnings-pakken.

Steen Gade siger
– Vi vil hæve ambitionerne på forsknings- og uddannelses-området.
På forsknings-området vil vi sætte flere midler af til erhvervs-relevant forskning på miljøområdet, som regeringen har forsømt de seneste år.

På uddannelses-området vil vi ligesom regeringen satse på, at få flere danske unge uddannet på de områder, som virksomhederne efterspørger.

Dertil vil vi satse på at tiltrække flere udenlandske forsknings-talenter på disse områder.

Lige nu sidder der flere unge forsknings-talenter i udlandet og venter på at komme til Danmark for at forske, men regeringen har gjort det så svært at komme hertil, at de har måttet udsætte deres rejseplaner.

Det er helt galimatias.

For yderlig læsning

//sf.dk/seneste-nyt